Popis systému souborů FAT32 v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje systém souborů FAT32, který je součástí systému Microsoft Windows XP.
Další informace
Systém Windows XP obsahuje aktualizovanou verzi systému souborů FAT. Tato aktualizovaná verze se nazývá FAT32. V systému souborů FAT32 je ve výchozím nastavení povolena nejmenší velikost clusteru 4 kB. Tento systém souborů také obsahuje podporu pro pevné disky EIDE větší než 2 GB.

Poznámka:
 • Systémy Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 98 a Windows 95 OSR2 také podporují systém souborů FAT32.
 • Systém Microsoft Windows NT 4.0 nepodporuje systém souborů FAT32.

  Další informace o podporovaných systémech souborů v systému Windows NT 4.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  100108 Přehled systémů souborů FAT, HPFS a NTFS

Funkce systému souborů FAT32

Systém souborů FAT32 nabízí v porovnání s předchozími implementacemi systému souborů FAT následující rozšíření:
 • Systém souborů FAT32 podporuje jednotky o velikosti až 2 TB.
 • Systém souborů FAT32 využívá efektivněji místo na disku. Využívá menší clustery (tj. clustery o velikosti 4 kB pro jednotky až do velikosti 8 GB). Výsledkem je o 10 až 15 procent efektivnější využívání místa na disku ve srovnání s velkými jednotkami, na kterých se využívá systém souborů FAT nebo FAT16.
 • Systém souborů FAT32 je robustnější. Dokáže přemístit kořenovou složku a používat záložní kopii tabulky FAT (file allocation table) místo výchozí kopie. Spouštěcí záznam na jednotkách FAT32 je navíc rozšířen tak, aby zahrnoval záložní kopii důležitých datových struktur. Jednotky FAT32 jsou proto méně náchylné na selhání v jediném bodě než existující jednotky FAT16.
 • Systém souborů FAT32 je flexibilnější. Kořenová složka jednotky FAT32 je standardní řetězec clusterů, aby ji bylo možné umístit na libovolné místo na jednotce. Předchozí omezení počtu položek kořenových složek již neexistují. Navíc lze zakázat zrcadlení tabulky FAT (file allocation table), což umožňuje, aby byla aktivní jiná než první kopie tabulky FAT. Tyto funkce umožňují dynamickou změnu velikosti oddílů se systémem souborů FAT32.

Důležité informace z hlediska kompatibility se systémem souborů FAT32

V zájmu zachování co největší možné kompatibility s existujícími programy, sítěmi a ovladači zařízení byl systém souborů FAT32 implementován s co nejméně změnami v existující architektuře systému Windows, interních datových strukturách, rozhraních API (Application Programming Interface) a diskovém formátu. Avšak vzhledem k tomu, že 4 bajty se nyní vyžadují k uložení hodnot clusteru, řada interních a diskových struktur dat a publikovaných rozhraní API byla upravena nebo rozšířena. V některých případech existující rozhraní API nebudou u jednotek se systémem souborů FAT32 fungovat. U většiny programů se tyto změny nijak neprojeví. Existující nástroje a ovladače by měly beze změny fungovat i na jednotkách se systémem souborů FAT32. Systém MS-DOS však blokuje ovladače zařízení (například Aspidisk.sys) a diskové nástroje bude nutné upravit tak, aby podporovaly jednotky se systémem souborů FAT32.

Všechny diskové nástroje dodávané společností Microsoft k operačnímu systému byly upraveny tak, aby fungovaly se systémem souborů FAT32. Společnost Microsoft navíc spolupracuje s vedoucími výrobci ovladačů zařízení a diskových nástrojů a poskytuje jim odbornou pomoc při úpravách jejich produktů na podporu systému souborů FAT32.

POZNÁMKA: Svazky se systémem souborů FAT32 nelze komprimovat pomocí nástroje Microsoft DriveSpace nebo DriveSpace 3.

Počítače se dvěma operačními systémy

Ke svazkům se systémem souborů FAT32 lze získat přístup ze systému Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 a Windows 95 OSR2. V systému MS-DOS, původní verzi systému Windows 95 a v systému Windows NT 4.0 nelze oddíly se systémem souborů FAT32 rozpoznat a nelze je ze svazku se systémem souborů FAT32 spustit. Ke svazkům se systémem souborů FAT32 nelze získat správný přístup v případě, že je počítač spuštěn pomocí jiného operačního systému (například ze spouštěcí diskety systému Windows 95 nebo MS-DOS).

Vytváření svazků se systémem souborů FAT32

Modul snap-in Správa disků v systému WIndows XP je nástroj pro správu pevných disků a svazků nebo oddílů, které jsou na discích obsaženy. Pomocí modulu snap-in Správa disků můžete vytvářet nové svazky se systémem souborů FAT32 nebo naformátovat existující svazek na používání systému souborů FAT32. Základní a dynamické svazky můžete naformátovat tak, aby používaly systém souborů FAT32.

Vytvoření oddílu nebo logické jednotky se systémem souborů FAT32

Chcete-li vytvořit nový oddíl nebo logickou jednotku se systémem FAT32 v systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté na příkaz Spravovat.
 3. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na položku Správa disků.
 4. V okně Správa disků proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li vytvořit nový oddíl, klepněte pravým tlačítkem myši na nepřidělené místo na základním disku, kde chcete vytvořit oddíl, a potom klepněte na příkaz Nový oddíl.

   –nebo–
  • Jestliže chcete vytvořit novou logickou jednotku v rozšířeném oddílu, klepněte pravým tlačítkem myši na volné místo v rozšířeném oddílu, kde chcete vytvořit logickou jednotku, a klepněte na příkaz Nová logická jednotka.
 5. V Průvodci vytvořením oddílu klepněte na tlačítko Další.
 6. Klepněte na typ oddílu, který chcete vytvořit (Primární oddíl, Rozšířený oddíl nebo Logická jednotka), a klepněte na tlačítko Další.
 7. Do pole Velikost oddílu (MB) zadejte velikost oddílu a klepněte na tlačítko Další.
 8. Přiřaďte novému oddílu nebo logické jednotce písmeno jednotky nebo cestu k jednotce a potom klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepněte na možnost Naformátovat oddíl s následujícím nastavením a potom proveďte následující kroky:
  • V poli Systém souborů klepněte na možnost FAT32.
  • Zadejte název pro svazek v poli Jmenovka svazku.

   V případě potřeby můžete změnit velikost alokační jednotky disku nebo zadat, zda chcete provést rychlé formátování.
 10. Klepněte na tlačítko Další.
 11. Potvrďte, že vybrané možnosti jsou správné, a klepněte na tlačítko Dokončit.
Je vytvořen nový oddíl nebo logická jednotka, které se zobrazí v rámci příslušného základního disku v okně Správa disků.

Naformátování existujícího svazku na používání systému souborů FAT32

Chcete-li svazek naformátovat, proveďte následující kroky:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté na příkaz Spravovat.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na položku Správa disků.
 3. V okně Správa disků klepněte pravým tlačítkem myši na svazek, který chcete formátovat (nebo přeformátovat), a klepněte na příkaz Naformátovat.
 4. V dialogovém okně Formátování proveďte následující akce:
  • V poli Systém souborů klepněte na možnost FAT32.
  • Zadejte název pro svazek v poli Jmenovka svazku.

   V případě potřeby můžete změnit velikost alokační jednotky disku nebo zadat, zda chcete provést rychlé formátování.
  Klepněte na tlačítko OK.

 5. Po zobrazení výzvy k formátování svazku klepněte na tlačítko OK.
Je spuštěn proces formátování.

Omezení odborné pomoci

V případě starších programů, které nelze nainstalovat do svazku se systémem souborů FAT32 nebo které správně neukládají nebo nečtou soubory, se obraťte na výrobce programu.

POZNÁMKA: Systém souborů FAT32 sice podporuje pevné disky až do velikosti 2 TB, je však možné, že některé pevné disky nebudou moci obsahovat spouštěcí oddíly větší než 7,8 GB, a to z důvodu omezení rozhraní INT13 systému BIOS (basic input/output system) počítače. Obraťte se na výrobce hardwaru a zjistěte, zda systém BIOS počítače podporuje aktualizovaná rozšíření INT13.
Odkazy
Další informace o systému souborů FAT16 a FAT32 získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
184006 Omezení systému souborů FAT32 v systému Windows 2000
310561 Maximální velikost oddílu se systémem souborů FAT16 v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o tom, jak převést svazek se systémem souborů FAT16 nebo FAT32 na systém souborů NTFS, získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307881 POSTUPY: Jak převést svazek systému souborů FAT16 nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS v systému Windows XP
140365 Výchozí velikost clusteru pro systém souborů FAT a NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o dynamických a základních discích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamické a základní úložiště v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití modulu Správa disků naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309000 POSTUPY: Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP
308424 POSTUPY: Použití modulu Správa disků ke konfiguraci dynamických disků v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 310525 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:01:50 - Revize: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfilesystems kbenv kbinfo KB310525
Váš názor