Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Možné potíže a řešení pro pomalé rychlosti připojení v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s hardwarem, přejděte na následující web společnosti Microsoft, kde naleznete další články týkající se hardwaru:
Souhrn
Tento článek popisuje několik potíží souvisejících s pomalým připojením, k nimž může docházet při použití počítače se systémem Windows, a navrhuje řešení těchto potíží.
Další informace
V následující části jsou popsány možné příčiny pomalého připojení:

Nízká kvalita telefonní linky

Tomuto problému mohou nasvědčovat občasné poruchy spojení, praskání na lince nebo přeslechy částí jiných konverzací. Chcete-li toto chování vyřešit, kontaktujte místní telefonní společnost, aby zkontrolovala telefonní linky.

Poznámka: Většina telefonních společností si účtuje náklady za servisní práce prováděné ve vašem domě, ale nikoliv za práce mimo dům. Zeptejte se na informace o servisních poplatcích telefonní společnosti.

Změny poskytovatele internetových služeb (ISP)

Můžete ověřit případné změny poskytovatele internetových služeb zjištěním, zda se tento poskytovatel internetových služeb nestal součástí jiné společnosti nebo zda nehlásí pomalé připojení z důvodu potíží se sítí. Chcete-li tyto potíže vyřešit, může být potřeba přejít ke spolehlivějšímu poskytovateli internetových služeb.

Několik převaděčů analogového signálu na digitální mezi počítačem a poskytovatelem internetových služeb

Této příčině může nasvědčovat nemožnost připojit se pomocí telefonní linky s vyšší rychlostí než 28,8 kilobitů za sekundu (kb/s). Chcete-li tento problém vyřešit, kontaktujte telefonní společnost a zjistěte rychlosti připojení ve vaší oblasti a možnosti jejich zvýšení.

Nesprávný či poškozený ovladač modemu, případně jejich vyšší počet

Pro tento problém je charakteristické časté odpojování. Chcete-li toto chování vyřešit, spusťte počítač v nouzovém režimu a zkontrolujte přítomnost více ovladačů modemu v sekcích modemů, zvuku, videa a herních zařízení. Ověřte, zda je ovladač modemu správný. Pokud není, odeberte aktuální ovladač modemu a nainstalujte správný.

Rušivé prostředí

Zvuky modemu, které vycházejí z jiných zařízení, v kombinaci se zpomalením připojení mohou ukazovat na rušivé prostředí. Zvuk modemu může například vycházet z reproduktorů počítače a rušení může způsobovat některé jiné elektrické zařízení v místnosti. Chcete-li toto chování vyřešit, oddělte vedení telefonní linky od jiných vodičů. Také zkuste schopnost počítače připojit se v jiné místnosti, pomocí jiné telefonní zdířky.

Programy na pozadí

Počítač se může zpomalit, pokud spouštíte programy na pozadí. Chcete-li toto chování vyřešit, pomocí nástroje Msconfig zakažte programy ve složce Po spuštění. Restartujte počítač a vyzkoušejte připojení.

Běžný provoz poskytovatele internetových služeb (ISP)

Ke zpomalení může docházet ve špičce pro používání Internetu. Pokud poskytovatel internetových služeb sdružuje více spojení do jednoho slabého kombinovaného spojení, mohou běžné požadavky zákazníků přetížit kapacitu tohoto kombinovaného spojení. Chcete-li toto chování vyřešit, může být potřeba přejít ke spolehlivějšímu poskytovateli internetových služeb.
HWMODCON slow, speed, connection, modem
Vlastnosti

ID článku: 310590 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:02:08 - Revize: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv KB310590
Váš názor