Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po zadání kódu Product Key při instalaci systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Po zadání kódu Product Key při instalaci systému Microsoft Windows XP se zobrazí chybová zpráva.

V tomto článku je popsáno několik metod řešení tohoto problému. Pak je možné systém Windows XP nainstalovat.

Tento článek je určený pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.
Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.
Příznaky problému
Při pokusu nainstalovat systém Microsoft Windows XP se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:
Zadaný kód CD Key není platný. Zadejte kód znovu.
Kód Product Key použitý k instalaci systému Windows je neplatný. Obraťte se ihned na správce systému nebo prodejce a vyžádejte si platný kód Product Key. Pokud si myslíte, že jste zakoupili nelegální verzi softwaru společnosti Microsoft, můžete se také obrátit e-mailem na tým společnosti Microsoft Corporation zaměřený proti softwarové kriminalitě (piracy@microsoft.com). Ujišťujeme vás, že všechny osobní informace zaslané týmu budou přísně důvěrné.
Metody řešení tohoto problému
K řešení tohoto problému můžete použít sedm metod. Těchto sedm metod vyzkoušejte v uvedeném pořadí. U každé metody jsou uvedeny podrobné pokyny a způsob ověření, zda byl problém vyřešen.

Metoda 1: Zadání správného kódu Product Key

 1. Zadejte správný kód Product Key a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Pokud se zobrazí chybová zpráva, zadejte správný kód Product Key znovu pomocí kláves s čísly (nepoužívejte numerickou klávesnici) a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Pokud se chybová zpráva zobrazí znovu, pokračujte metodou 2.
Poznámka: Pokud nemůžete zjistit správný kód Product Key, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2: Vypnutí antivirového softwaru

 1. Vypněte antivirový software.

  Poznámka: Další informace o vypnutí antivirového softwaru naleznete v dokumentaci přiložené k tomuto softwaru. Také se můžete obrátit na výrobce antivirového softwaru.
 2. Vypněte antivirová nastavení v systému BIOS (basic input/output system) počítače.

  Poznámka: Další informace o vypnutí antivirových nastavení v systému BIOS počítače naleznete v dokumentaci k počítači, nebo je získáte od výrobce počítače.
 3. Pokuste se znovu nainstalovat systém Windows XP. Pokud se opět zobrazí chybová zpráva, pokračujte metodou 3.

Metoda 3: Kontrola, zda není poškozený instalační disk CD-ROM nebo pevný disk

 1. Zkontrolujte, zda instalační disk CD-ROM není poškozený (například poškrábaný nebo popraskaný).
 2. Pokud je instalační disk CD-ROM poškozený, vyměňte jej.
 3. Zkontrolujte, zda není poškozený pevný disk.
 4. Pokud je pevný disk poškozený, vyměňte jej.
 5. Pokuste se znovu nainstalovat systém Windows XP. Pokud se opět zobrazí chybová zpráva, pokračujte metodou 4.

Metoda 4: Ověření správnosti systémového data

 1. Ověřte, zda je systémové datum v paměti CMOS nastaveno správně.

  Poznámka: Další informace o nastavení systémového data v paměti CMOS najdete v dokumentaci k počítači, nebo je získáte od výrobce počítače.
 2. Pokuste se znovu nainstalovat systém Windows XP. Pokud se opět zobrazí chybová zpráva, pokračujte metodou 5.

Metoda 5: Restartování systému Windows bez veškerých dalších ovladačů

 1. Restartujte systém Windows bez veškerých dalších ovladačů. Tak je zajištěno čisté instalační prostředí.

  Poznámka:Další informace o spuštění systému Windows bez veškerých dalších ovladačů získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
  192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
  267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition
  310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP
 2. Pokuste se znovu nainstalovat systém Windows XP. Pokud se opět zobrazí chybová zpráva, pokračujte metodou 6.

Metoda 6: Instalace systému Windows XP z příkazového řádku

Krok 1: Restartování systému Windows v režimu MS-DOS

Windows 95 nebo Windows 98
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Vypnout.
 2. Vyberte možnost Restartovat v režimu MS-DOS a klepněte na tlačítko OK.
Windows 2000 a novější verze
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. Do jednotky A vložte prázdnou disketu a klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Disketa 3,5 palce (A:).
 3. Klepněte na příkaz Naformátovat a pak zaškrtněte políčko Vytvořit spouštěcí disketu MS-DOS.
 4. V dialogovém okně Naformátovat:Disketa 3,5 palce (A:) klepněte na tlačítko Spustit a pak na tlačítko OK.
 5. Po ukončení formátování diskety klepněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Zavřít.
 6. Restartujte počítač.

Krok 2: Instalace systému Windows XP

 1. Po restartování počítače zadejte na příkazový řádek příkaz Jednotka:\setup.exe a pak stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka:Jednotka zde zastupuje jednotku, která obsahuje instalační disk CD-ROM systému Windows XP.
 2. Je zahájena instalace systému Windows XP. Pokud se chybová zpráva zobrazí znovu, pokračujte metodou 7.

Metoda 7: Zkopírování instalačních souborů na pevný disk

 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz command a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Pokud používáte systém Windows XP nebo novější verzi, zadejte místo příkazu command příkaz cmd.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd \ a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte příkaz md wincd a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Byla vytvořena nová složka s názvem Wincd.
 4. Zadejte příkaz xcopy Jednotka:\*.* wincd /V a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka:Jednotka zde zastupuje jednotku, která obsahuje instalační disk CD-ROM systému Windows XP.

  Obsah instalačního disku CD-ROM systému Windows XP je zkopírován do složky Wincd.
 5. Zadejte příkaz cd wincd a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Zadejte příkaz setup.exe a stiskněte klávesu ENTER.

  Je zahájena instalace systému Windows XP.

Vlastnosti

ID článku: 310637 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:02:38 - Revize: 7.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbinfo kbceip KB310637
Váš názor