Po upgradu počítače DELL se zobrazí chybová zpráva problému ověření licence Kód chyby: 0x80070002

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při spuštění systému Microsoft Windows XP se může zobrazit následující chybová zpráva:
Problém neumožňuje systému Windows přesně ověřit stav licence pro tento počítač. Kód chyby: 0x80070002.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • V systému Windows XP byl změněn výchozí poskytovatel zabezpečení.
 • Došlo ke změně písmene jednotky.
Problém s poskytovatelem zabezpečení se nejčastěji týká počítačů Dell s nainstalovaným software Dell Assistant.

POZNÁMKA: Problém může být způsoben jakýmkoli softwarem, který mění výchozího poskytovatele zabezpečení. Netýká se pouze počítačů Dell ani softwaru Dell Assistant.
Jak potíže obejít
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte příslušnou metodu.

Obnovení výchozího poskytovatele zabezpečení v systému Windows XP

Výchozího poskytovatele zabezpečení v systému Windows XP obnovte odstraněním příslušného klíče registru systému Windows. Postupujte takto:
 1. Spusťte počítač. V průběhu spouštění stiskněte klávesu F8 a spusťte počítač v nouzovém režimu.
 2. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 3. V registru systému Windows odstraňte následující klíče registru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Restartujte počítač.

Obnovení písmene systémové jednotky

Pomocí Editoru registru změňte písmeno systémové jednotky zpět na původní hodnotu. Hodnotu systémové jednotky změňte úpravou následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Další informace a podrobný popis postupu přejmenování písmene systémové jednotky získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
223188 Jak obnovit písmeno systémové/spouštěcí jednotky v systému Windows
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Další informace
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 310794 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:03:26 - Revize: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnofix kbregistry kbenv kbprb kb3rdparty KB310794
Váš názor