Organizátor schůzky obdrží více odpovědí od účastníka

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3108212
Příznaky
Organizátor schůzky obdrží více odpovědí na schůzku od účastníka. Analýzu protokolů služby IIS obsahuje více příkazů MeetingResponse zařízení uživatele. Tyto příkazy vypadat takto:
2015-11-18 13:48:57 10.0.1.161 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/Proxy/default.eas User=jmartin@contoso.com&DeviceId=VBHDCRCR131BJBUID1MNRQNNIG&DeviceType=iPhone&Cmd=MeetingResponse&Log=PrxFrom:10.0.1.161_V160_Ver1:160_HH:eas.contoso.com_SmtpAdrs:jmartin%40contoso.com_Fet:6014_Pk:4016830080_DevOS:iOS+9.2+13C71_As:AllowedG_Mbx:CLT-E16-MBX1.contoso.com_Throttle:0
Příčina
Účastníka, který odpověděl na instance opakované schůzky pomocí zařízení s iOS 9.x. Zařízení není správně analyzovat odpověď serveru Exchange a bude i nadále odesílat odpovědi na schůzku.
Řešení
Aktualizace iOS 9.3. Apple má zdokumentovány popsané v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base společnosti Apple:
Další informace
Informace třetích stran (zřeknutí se práv)

Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.


Následující dotaz Studio analyzátor protokolu můžete použít k identifikaci uživatelů, kteří tento problém týká:
/* Query to find MeetingResponse commands by user device */SELECT COUNT(*) As Hits,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceType') AS DeviceType,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceId') AS DeviceId,REPLACE_STR(TO_STRING(EXTRACT_PREFIX(EXTRACT_SUFFIX(cs-uri-query, 0, '_SmtpAdrs:'), 0, '_')), '%40', '@') As User,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'Cmd') AS CmdFROM '[LOGFILEPATH]' WHERE cs-uri-stem LIKE '%Active%' AND Cmd LIKE '%MeetingResponse%'GROUP BY DeviceType,DeviceId,Cmd,UserORDER BY Hits DESCUpozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3108212 - Poslední kontrola: 04/07/2016 16:30:00 - Revize: 2.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition

  • o365022013 o365 o365a o365e kb3rdparty kbmt KB3108212 KbMtcs
Váš názor