Vytvoření spouštěcí diskety pro oddíl NTFS nebo FAT

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje postup vytvoření spouštěcí diskety systému Windows, která v počítačích s procesory Intel x86 umožňuje přístup k jednotce s chybnou spouštěcí sekvencí.

Poznámka: Pro počítače s procesory RISC je nutné použít jiný postup. Tyto postupy tento článek nepopisuje.

Spouštěcí disketa umožňuje přístup k jednotkám se souborovým systémem NTFS nebo FAT. Postupy v tomto článku poskytují řešení následujících problémů při spouštění:
 • Poškozený spouštěcí sektor.
 • Poškozený hlavní spouštěcí záznam (MBR).
 • Virové nákazy.
 • Chybějící nebo poškozené soubory NTLDR nebo Ntdetect.com.
 • Nesprávný ovladač Ntstartupdd.sys.
Spouštěcí disketu lze také použít ke spuštění ze stínové jednotky poškozeného zrcadlového disku. V tomto případě však bude nutno změnit soubor Boot.ini.

Spouštěcí disketu systému Windows není možné použít k řešení následujících problémů:
 • Nesprávné nebo poškozené ovladače jednotky nainstalované v systémové složce systému Windows.
 • Problémy při spouštění, které se objeví po zobrazení obrazovky zaváděcího programu operačního systému.
Tyto problémy je možné vyřešit a opravit spuštěním záchranné opravné diskety, načtením poslední známé funkční sady ovládacích prvků, nebo přeinstalací systému Windows.
Další informace

Vytvoření spouštěcí diskety systému Windows

Spouštěcí disketa systému Windows musí obsahovat soubory NTLDR (nebo Setupldr.binv systému Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini a správné ovladače jednotky pevného disku.

Poznámka: Soubory NTLDR, Ntdetect.com a Boot.ini mají obvykle nastaveny atributy Systémový, Skrytý a Jen pro čtení. Pro správnou funkci diskety není nutné tyto atributy měnit.

Další informace o struktuře souboru Boot.ini získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC
Spouštěcí disketu systému Windows vytvoříte jednou z následujících metod.

Metoda 1: Nemáte přístup k počítači se systémem Windows

Pokud nemáte přístup k počítači se systémem Windows, postupujte takto:
 1. Vytvořte kopii první instalační diskety systému Windows příkazem diskcopy a potom z této nové diskety odstraňte všechny soubory.
 2. Ze složky I386 na disku CD-ROM zkopírujte na novou disketu soubory Ntdetect.com a NTLDR.
 3. Přejmenujte soubor NTLDR na Setupldr.bin.
 4. Vytvořte soubor Boot.ini.

  Následující příklad odpovídá jednotce SCSI s jedním oddílem a systémem Windows nainstalovaným ve složce \WINNT. Přesná hodnota v sekci [operating systems] však závisí na konfiguraci konkrétního počítače se systémem Windows, který budete chtít spustit:
     [startup loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"							
  Pokud se počítač spouští z pevného disku IDE, EIDE nebo ESDI, nebo z adaptéru SCSI, který neobsahuje systém BIOS, nahraďte řetězec scsi(0) řetězcem multi(0).

  Poznámka: Pokud používáte systém Windows NT 3.5 nebo 3.51 a systém se spouští z první nebo druhé jednotky SCSI, je také nutné nahradit řetězec scsi(0) řetězcem multi(0).
 5. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec scsi(x), zkopírujte na disketu správný ovladač zařízení pro řadič SCSI používaný v počítači a přejmenujte jej na Ntstartupdd.sys. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec multi(x), není nutné tento krok provádět.
 6. Spusťte počítač pomocí diskety a přihlaste se k systému Windows.

Metoda 2: Máte přístup k počítači se systémem Windows

Pokud máte přístup k počítači se systémem Windows, postupujte takto:
 1. Naformátujte disketu pomocí formátovacího nástroje systému Windows.
 2. Zkopírujte na disketu soubor NTLDR z instalačního disku CD-ROM systému Windows, z instalační diskety systému Windows nebo z počítače se stejnou verzí systému Windows, jako má počítač, ke kterému chcete získat přístup pomocí spouštěcí diskety. Možná bude nutné rozbalit soubor NTLDR z komprimace NTLDR._ pomocí následujícího příkazu na příkazovém řádku:
  expand ntldr._ ntldr
 3. Zkopírujte na disketu soubor Ntdetect.com.
 4. Vytvořte soubor Boot.ini nebo jej zkopírujte z počítače se systémem Windows a upravte jej tak, aby odpovídal počítači, ke kterému chcete získat přístup. Následující příklad odpovídá jednotce SCSI s jedním oddílem a systémem Windows nainstalovaným ve složce \WINNT. Přesná hodnota v sekci [operating systems] však závisí na konfiguraci konkrétního počítače se systémem Windows, ke kterému chcete získat přístup:
     [startup loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"							
  Jestliže se počítač spouští z pevného disku IDE, EIDE nebo ESDI, pak místo řetězce scsi(0) použijte řetězec multi(0).

  Poznámka: Pokud používáte systém Windows NT 3.5 nebo 3.51 a počítač se spouští z první nebo druhé jednotky SCSI, je také nutné nahradit řetězec scsi(0) řetězcem multi(0).
 5. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec scsi(x), zkopírujte na disketu správný ovladač zařízení pro řadič SCSI používaný v počítači a přejmenujte jej na Ntstartupdd.sys. Používáte-li v souboru Boot.ini řetězec multi(x), není nutné tento krok provádět.
 6. Spusťte počítač pomocí diskety a přihlaste se k systému Windows.

Metoda 3: Používáte systém Windows NT 3.51

Pokud pracujete se systémem Windows NT 3.51, postupujte následujícím způsobem:
 1. V systému Windows NT 3.51 naformátujte prázdnou 3,5palcovou disketu s kapacitou 1,44 MB.
 2. Na novou disketu zkopírujte soubory Ntdetect.com a NTLDR.
 3. Vytvořte soubor Boot.ini, který obsahuje následující řádky:

  Poznámka: Uvedený příklad se týká jednotky SCSI s jedním oddílem, na které je systém Windows NT nainstalován ve výchozí složce (C:\Winnt35).
     [startup loader]   timeout=30   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35   [operating systems]   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. Spusťte počítač pomocí diskety a přihlaste se k systému Windows.

Odstraňování potíží

Při spuštění počítače pomocí spouštěcí diskety systému Windows se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv.

Pokud cesta k systémovým souborům není správná nebo obsahuje písmeno označující jednotku, může se zobrazit tato chybová zpráva:
Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s konfigurací spouštěcího firmwaru ARC: nevygeneroval správně název ARC pro HAL a systémové cesty. Možnosti konfigurace firmwaru ARC naleznete v dokumentaci k systému Windows (TM). Další informace naleznete v příručkách k hardwaru. Spuštění počítače bylo neúspěšné.
Pokud byl vybrán nesprávný ovladač SCSI nebo neexistuje soubor Ntstartupdd.sys, může se zobrazit tato zpráva:
Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku. Ze zadaného spouštěcího disku nelze číst. Zkontrolujte spouštěcí cestu a hardware disku. Požadavky na hardwarovou konfiguraci disku naleznete v dokumentaci k systému Windows (TM). Další informace naleznete v příručkách k hardwaru. Spuštění počítače bylo neúspěšné.
repair tshoot smallbiz
Vlastnosti

ID článku: 311073 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:04:23 - Revize: 1.6

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfilesystems kbsetup KB311073
Váš názor