Konfigurace vlastností kompatibility webového prohlížeče v aplikaci FrontPage 2002

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:311341
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje konfiguraci vlastností kompatibility webového prohlížeče aplikace Microsoft FrontPage 2002. Webové prohlížeče kompatibility vlastnosti určují, jaké typy prohlížečů mohou zobrazit vaše stránky a jaké typy skriptů bude pracovat správně na stránkách. Musíte být členem skupiny Administrators v počítači k provádění popsaných procedur v tomto článku.

Poznámka:Postupy, které jsou zmíněny v tomto článku se neprovádí na stránkách, které byly již vytvořeny a uloženy. Kromě toho všechny funkce, které byly zakázány nakonfigurováním nastavení kompatibility zobrazen šedě v nabídkách aplikace FrontPage nebo dialogových oknech.

back to the top

Otevřete vlastnosti kompatibility

 1. Spustit FrontPage (pokud již není spuštěna).
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz stránku Možnosti.
 3. V dialogovém okně Možnosti stránky klepněte na kartu Kompatibilita.
back to the top

Úprava vlastností kompatibility

 1. Pokud ponecháte seznamu prohlížeče nastavena na možnost vlastní, můžete klepnutím zaškrtněte políčka u možnosti, které chcete v části Dostupné technologie.
 2. Chcete-li změnit nastavení prohlížeče, klepněte na možnost, která chcete v seznamu prohlížeče. V následující tabulce jsou uvedeny typy prohlížeče a funkce, které jsou pro každý typ prohlížeče k dispozici.

  Poznámka: Funkce, které jsou k dispozici omezení typů funkcí můžete aplikovat na webových stránkách a ovlivní způsob, jakým různé prohlížeče zobrazení stránky.
  Browser Unavailable features
  Microsoft Internet Explorer only Blink
  Netscape Navigator only Marquee, video, table background picture, cell borders, and background
  Both Internet Explorer and Netscape Marquee, video, table background picture, cell borders, background, and blink
  Microsoft Web TV Marquee, video, table background picture, cell borders, background, overline, blink, small caps, all caps, and capitalize
 3. V seznamu verze prohlížeče klepněte na položku verze prohlížeče, které chcete. V následující tabulce jsou uvedeny verze a funkce, které jsou přidruženy k této verzi. Pokud možnost není k dispozici, s verze prohlížeče, kterou jste vybrali, že typ skriptu nebo jazyk nebude v nebo webových stránek.

  Poznámka: Popis funkcí, které jsou uvedeny v tabulce naleznete v části "Popis funkce".

  Browser version Available features
  Microsoft Internet Explorer 5.0 and later ActiveX, VBScript, JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML
  Internet Explorer 4.0 ActiveX, VBScript, JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Internet Explorer 3.0 ActiveX, VBScript, JavaScript, Java applets, frames, CSS 1.0, VML downlevel image file
  Netscape Navigator 5.0 and later JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Netscape 4.0 JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Netscape 3.0 JavaScript, Java applets, frames, VML downlevel image file
  Internet Explorer and Netscape 4.0, 5.0, and later JavaScript, Java applets, DHTML, frames, CSS 1.0, CSS 2.0, VML downlevel image file
  Internet Explorer and Netscape 3.0 JavaScript, Java applets, frames, VML downlevel image file
  Microsoft Web TV N/A

 4. Nastavení, které vyberete v seznamu prohlížeče a verze prohlížeče seznamu určuje, zda je k dispozici seznam serverů. Pokud je k dispozici, klepněte na možnost, která chcete v servery seznamu.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení nejsou příkazy nabídky, které nejsou kompatibilní s provedenými volbami kompatibility prohlížeče v nabídkách aplikace FrontPage k dispozici. Pokud přepsat výchozí nastavení a povolíte technologie nebo funkce, které verze nebo konkrétní prohlížeč nepodporuje, webových stránek na webu může nesprávně zobrazovat nebo obsahovat chyby.
back to the top

Popis funkcí

 • ActiveX: ActiveX je termín zastřešující technologie společnosti Microsoft, které umožňují vývojářům vytvářet interaktivní obsah pro sítě WWW. ActiveX je sada technologií nezávislých na jazyce, které umožňují softwarové komponenty napsané v různých jazycích spolupracovaly v síťových prostředích. Jádrem technologie ActiveX jsou modelu COM (Component Object Model) a distribuovaného modelu COM. Tyto technologie jsou licencovány The Open Group normalizační organizace a jsou implementovány ve více operačních systémech.
 • Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript): VBScript je podmnožinou jazyka Microsoft Visual Basic. VBScript je implementován jako rychlé, přenosné, lehký interpret pro použití v prohlížečích a jiné programy, které používají ovládací prvky ActiveX a Java aplety.
 • JavaScript: JavaScript je skriptovací jazyk, který vyvinutý Netscape Communications. Je syntakticky podobné Java. JavaScript, však není pravda objektově orientovaný jazyk a má omezený výkon ve srovnání s programy Java, protože není kompilován. Spustit kód jazyka JavaScript je nutné použít klienta JavaScript webového prohlížeče. JavaScript je nyní otevřený standard, který je známý jako ECMA 262 specifikace jazyka.
 • Aplet v jazyce Java: apletu v jazyce Java A je třída Java je načten a je spustit pomocí programu Java, který je již spuštěna, například prohlížeče sítě WWW nebo prohlížeč formátu apletu. Aplety v jazyce Java, mohou být staženy a spusťte libovolný webový prohlížeč, který dokáže interpretovat jazyk Java, jako například Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator a HotJava. Aplety v jazyce Java se často používají jako hudbu v pozadí, v reálném čase zobrazuje video, animace, kalkulačky a hry interaktivní webové stránky přidat multimediální efekty a interaktivity. Aplety může být aktivována automaticky, když uživatel zobrazí stránku nebo vyžadují některé akce uživatele, jako je například klepnutí na ikonu na webové stránce.
 • Dynamické HTML (DHTML): DHTML je sada nových funkcí v aplikaci Microsoft Internet Explorer verze 4.0 a novější použitých při tvorbě dokumentů HTML, které dynamicky mění svůj obsah a reagují na akce uživatelů. Pomocí jazyka DHTML mohou tvůrci na webové stránce poskytnout speciální efekty, bez spoléhání na programy na straně serveru.
 • Cascading stylů (CSS): stylů CSS je dokument obsahující styl informace, které může odkazovat více webových stránek. Styly definují vzhled a formátování obsahu na webových stránkách a přiřaďte autorům lépe ovládat způsob zobrazení obsahu v prohlížečích.
 • Jazyk VML (Vector Markup Language): VML je specifikace pro upravitelné tw dimenze vektorové grafiky v dokumentu HTML nebo XML. Jako aplikace XML VML používá značky XML a šablony stylů CSS k vytvořit a umístit vektorovou grafiku, například kruhů a čtverců, v dokumentu XML nebo HTML, například webovou stránku. Tyto grafiky jsou vykreslovány v nativní operačního systému a může zahrnovat barev. Jsou také upravitelné v řadě grafických programů. Specifikace byl předložen World Wide Web Consortium (W3C) v roce 1998 podle odrůd společností počítače, včetně společnosti AutoDesk, Microsoft, Hewlett-Packard a Macromedia.
back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 311341 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:05:41 - Revize: 4.2

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbconfig kbwebbrowser kbhowtomaster KB311341 KbMtcs
Váš názor