Sloučení dat ze dvou dokumentů XML System.Xml pomocí jazyce Visual C#.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 311530
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek ukazuje, jak sloučit dva dokumenty XML pomocí objektu DataSet . DataSet objektu je centrální podpůrné odpojen, distribuovaných dat scénáře s ADO.NET. Objekt DataSet je rezidentní reprezentace dat, který poskytuje konzistentní a relační model programování bez ohledu na zdroj dat. Objekt DataSet představuje úplnou sadu dat, včetně souvisejících tabulek, omezení a relace mezi tabulkami.

back to the top

Požadavky

Následující seznam obsahuje doporučený hardware, software, síťovou infrastrukturu a aktualizace service Pack, které potřebujete:
 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Microsoft Visual Studio .net
Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s následující témata:
 • Visual C# .net syntaxe
 • Extensible Markup Language (XML)
back to the top

Vytvořit soubor Books1.xml

 1. Z nabídky Start systému Windows klepněte na příkaz Spustit, zadejte Soubor notepad.exea klepněte na tlačítko OK.
 2. Následující kód zvýraznění, klepněte pravým tlačítkem na kód a klepněte na tlačítko Kopírovat. V programu Poznámkový blok v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  <?xml version="1.0"?><catalog>  <book id="bk101">   <author>Gambardella, Matthew</author>   <title>XML Developer's Guide</title>   <genre>Computer</genre>   <price>44.95</price>  </book>  <book id="bk102">   <author>Jeanette, Dasha</author>   <title>Quack the Duck</title>   <genre>Fantasy</genre>   <price>5.95</price>  </book></catalog>					
 3. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit.
 4. V dialogovém okně Uložit jako , v rozevíracím seznamu Uložit jako typ klepněte na položku Všechny soubory. Do pole Název souboru zadejte Books1.XMLa klepněte na tlačítko Uložit.
back to the top

Vytvořit soubor Books2.xml

 1. V programu Poznámkový blok vytvořte nový textový soubor s názvem Books2.xml.
 2. Zkopírujte a vložte následující kód XML do Books2.xml:
  <?xml version="1.0"?><catalog><book id="bk106">   <author>Randall, Cynthia</author>   <title>Lover Birds</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>  </book>  <book id="bk107">   <author>Vinzovskaia, Irina</author>   <title>Piano Fort A</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>  </book></catalog>					
 3. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit.
 4. V dialogovém okně Uložit jako , v rozevíracím seznamu Uložit jako typ klepněte na položku Všechny soubory. Do pole Název souboru zadejte Books2.XMLa klepněte na tlačítko Uložit.
back to the top

Postup vytvoření Visual C# .net aplikace

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .net a potom vytvořit nový projekt aplikace Visual C# konzoly.
 2. Horní okno kód přidejte následující kód:
  using System;using System.Xml;using System.IO;using System.Data ;					
 3. Zkopírujte a vložte následující kód do statické void Main (string [] args):
  try	{		XmlTextReader xmlreader1 = new XmlTextReader("C:\\Books1.xml");		XmlTextReader xmlreader2 = new XmlTextReader("C:\\Books2.xml");		DataSet ds = new DataSet();		ds.ReadXml(xmlreader1);		DataSet ds2 = new DataSet();		ds2.ReadXml(xmlreader2);		ds.Merge(ds2);		ds.WriteXml("C:\\Books.xml");		Console.WriteLine("Completed merging XML documents");	}	catch (System.Exception ex)	{		Console.Write(ex.Message);	}Console.Read();						
 4. Vytvoření a spuštění aplikace. Všimněte si, že v okně konzoly se zobrazí zpráva "Dokončeno slučování dokumentů XML".
 5. Zavřete okno konzoly. Všimněte si, že zadaná cesta je vytvořen soubor Books.xml.
 6. Otevřete Books.xml. Všimněte si, že data z Books2.xml je bude na Books1.xml.
back to the top

Různé scénáře dokument XML

Sloučit dokumenty XML, které mají stejnou strukturu.

V předchozím příkladu v jazyce Visual C#. ukazuje výstup XML dokumenty se stejnou strukturu.

back to the top

Sloučit dokumenty XML, které mají odlišné struktury

 1. Otevřete Books2.xml a nahraďte následující XML XML:
  <?xml version="1.0" ?><SampleData><Customer>     <CustomerName>Bob Frapples</CustomerName>     <PricePerUnit>5.95</PricePerUnit>     <ClosingDate>2001-12-16</ClosingDate></Customer><Customer>     <CustomerName>Bob Frapples</CustomerName>     <PricePerUnit>5.95</PricePerUnit>     <ClosingDate>2001-12-16</ClosingDate></Customer></SampleData>					
 2. Uložte Books2.xml.
 3. Projekt Visual C# .net spusťte znovu. Všimněte si, že k první dokument XML (Books1.xml) jsou připojeny uzlů z druhého dokumentu (Books2.xml).
back to the top

Sloučit dokumenty XML s podobnou strukturou, kde druhý dokument obsahuje další prvky

 1. Otevřete Books2.xml a nahraďte následující XML XML:
  <?xml version="1.0"?><catalog><book id="bk106">   <author>Randall, Cynthia</author>   <title>Lover Birds</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>   <publish_date>2000-09-02</publish_date>   <description>When Carla meets Paul at an ornithology    conference, tempers fly as feathers get ruffled.</description>  </book>  <book id="bk107">   <author>Vinzovskaia, Irina</author>   <title>Piano Fort A</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>   <publish_date>2000-11-02</publish_date>   <description>Two young pianists strike a chord when they fight a    pitched battle to stop the gnomes at a key base.</description>  </book></catalog>					
 2. Uložte Books2.xml.
 3. Projekt Visual C# .net spusťte znovu. Všimněte si, že uzlů z druhého dokumentu jsou připojena k první dokument XML.
back to the top

Sloučit dokumenty XML s podobnou strukturou, kde druhý dokument obsahuje atributy

 1. Otevřete Books2.xml a nahraďte následující XML XML:
  <?xml version="1.0"?><catalog><book id="bk106" genre="Romance">   <author>Randall, Cynthia</author>   <title>Lover Birds</title>   <price>4.95</price>  </book>  <book id="bk107" genre="Romance">   <author>Vinzovskaia, Irina</author>   <title>Piano Fort A</title>   <price>4.95</price>  </book>  <book id="bk108" genre="Horror">   <author>de Dogg, Jazz</author>   <title>Night of the Flea</title>   <price>4.95</price>  </book>  </catalog>					
 2. Uložte Books2.xml.
 3. Projekt Visual C# .net spusťte znovu. Všimněte si, že uzlů z druhého dokumentu jsou připojena k první dokument XML a struktura je stejný jako první dokument XML.
back to the top

Sloučit dokumenty XML s podobnou strukturou, kde první dokument obsahuje atributy

 1. Takto upravte kódu Visual C#, aby Books1.xml k Books2.xml:
  try	{		XmlTextReader xmlreader1 = new XmlTextReader("C:\\Books2.xml");		XmlTextReader xmlreader2 = new XmlTextReader("C:\\Books1.xml");		DataSet ds = new DataSet();		ds.ReadXml(xmlreader1);		DataSet ds2 = new DataSet();		ds2.ReadXml(xmlreader2);		ds.Merge(ds2);		ds.WriteXml("C:\\Books.xml");		Console.WriteLine("Completed merging XML documents");	}	catch (System.Exception ex)	{		Console.Write(ex.Message);	}Console.Read();						
 2. Projekt Visual C# .net spusťte znovu. Všimněte si, že výsledný dokument XML přidá uzly Books1.xml Books2.xml. Dále si všimněte, že všechny uzly knihy obsahují atribut "žánr".

  Proto podle struktury dokumentu XML, první druhého dokumentu XML modifikován tak, aby výsledné XML je výstižnější.
back to the top
Odkazy
Další informace získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
286817 Sloučení dat ve dvou dokumentů XML pomocí programovacího modelu objektu dokumentu (DOM)
back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 311530 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:06:24 - Revize: 6.0

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbio kbsystemdata kbmt KB311530 KbMtcs
Váš názor