Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Systém Windows XP je restartován při pokusu o vypnutí počítače

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Pokud vypnete počítač se systémem Microsoft Windows XP, počítač se nevypne, ale dojde k jeho restartování a krátkému zobrazení chyby Stop ještě před restartováním.
Příčina
K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Je zaškrtnuto políčko Automaticky restartovat.
 • Do počítače je nainstalován program Roxio Easy CD Creator 5.0 nebo Direct CD 5.0.
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na společnost Roxio nebo navštivte následující web společnosti Roxio a stáhněte si a nainstalujte aktualizovaný ovladač programu Easy CD Creator 5.0 pro systém Windows XP: Společnost Microsoft vám usnadňuje získání technické podpory poskytováním informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
Chcete-li vyřešit tento problém, odeberte program Roxio Easy CD Creator nebo Direct CD.
Další informace
V systému Windows XP může při spuštění dojít k problému, který způsobí zobrazení chybové zprávy Stop. V závislosti na konfiguraci systému se chybová zpráva Stop může zobrazit příliš krátce a nemusí umožnit zaznamenání informací o chybě. Chcete-li získat potřebné informace o chybové zprávě Stop a zjistit příčinu chyby, postupujte následujícím způsobem:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky restartovat ve skupinovém rámečku Selhání systému a klepněte na tlačítko OK. Chybová zpráva by měla zůstat zobrazena na obrazovce, aby si uživatel mohl zaznamenat informace o chybě.

Chybová zpráva Stop 0x0000000a(0x00000029,0x00000002,0x00000000,0x80466d7b po dokončení instalace systému Windows

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Dojde-li k tomuto problému, vyřešte potíže následujícím způsobem:
 1. Odeberte software Easy CD Creator.
 2. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Security
 4. Odeberte soubor Etetnt.mpd s datem revize 1997.
 5. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 6. Odeberte následující soubory:
  • Cdr4vsd,
  • Cdralw2k,
  • Cdr4_2k,
  • Cdudf.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310628 Software Easy CD Creator 5.0 nefunguje v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popsané v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
ez ezcd vypnout počítač vypnutí restartování
Vlastnosti

ID článku: 311806 - Poslední kontrola: 06/14/2005 11:32:46 - Revize: 2.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kb3rdparty kbenv kberrmsg kbprb KB311806
Váš názor