Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v Office 2016

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3120274
Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v dřívějších verzích sady Microsoft Office získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Office 2003
832672 Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v sadě Office 2003
Systém Microsoft Office 2007
928516 Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v systému Office 2007 a programy
Microsoft Office 2010
2186281 Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v sadě Office 2010
Microsoft Office 2013
2786054 Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v Office 2013
Souhrn
Tento článek popisuje, jak číst produktů GUID v registru systému Windows k určení informací o sady Microsoft Office 2016, programy nebo nástroje, které používáte. Identifikátory GUID obsahují informace o typu verze, vydanou verzi a jazyk sady Office 2016 nebo program.

Poznámka: Identifikátory GUID jsou vytvářeny, pouze pokud uživatel nainstaluje Instalační služba Windows Installer (MSI) verzi sady Office 2016 nebo aplikace sady Office 2016. Identifikátory GUID nejsou vytvořeny, pokud uživatel nainstaluje klepnutím spustit verzi sady Office 2016 nebo aplikace sady Office 2016.

Další informace o příkazu klepněte na tlačítko Spustit přejděte na následující web společnosti Microsoft:
Další informace
Při instalaci sady Office 2016 nebo samostatné sady Office 2016 jeden nebo více kódy produktů GUID jsou vytvořeny v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Pokud nainstalujete 32bitovou verzi systému Office 2016 v 64bitové verzi systému Windows, identifikátory GUID jsou vytvořeny v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Každý identifikátor GUID používá následující formát:
{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE}
Následující tabulka popisuje číslic identifikátoru GUID.

ZnakyDefiniceHexadecimální hodnoty
BProdejní verze0-9, A-F
RTyp vydání0-9, A-F
MMHlavní verze0-9
MMMMVedlejší verze0-9
PPPPID produktu0-9, A-F
LLLLIdentifikátor jazyka0-9, A-F
p0 pro x 86, x 64 10-1
000Vyhrazeno pro budoucí použití, aktuálně 00
D1 pro ladění, 0 pro příjemce0-1
000000FF1CEID řady Office0-9


Chcete-li zobrazit identifikátory GUID sady Office 2016 a programy, které jsou nainstalovány v počítači, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Názvy, identifikátory GUID začínají složená závorka ({}). Identifikátory GUID jsou proto první položky, které jsou uvedeny v části Uninstall.

Název hodnotyPopis
DisplayNameNázev produktu, který se zobrazí v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy
InstallDateDatum, kdy byl produkt nainstalován
ID produktuID produktu
InstallSourceZdroj instalace
RegCompanyRegistrované společnosti.
RegOwnerRegistrované uživatelské jméno

Prodejní verze

Hodnoty verze vydání určit úroveň verze, například verze beta nebo uvolnění do výroby (RTM) verze. Následující tabulka obsahuje další informace o hodnotách verze vydání.

Název hodnotyUvolnění
0Jakékoli vydání před Beta 1
1Verze beta 1
2Beta 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1) / release OEM Preview
5-8Vyhrazené hodnoty
9RTM. Toto je první verzí, která je dodána (původní vydání).
AService Pack 1 (SP1). Tato hodnota není použita, pokud se kód produktu nezměnil po verzi RTM.
BService Pack 2 (SP2). Tato hodnota není použita, pokud se kód produktu nezměnil po verzi RTM.
CService Pack 3 (SP3). Tato hodnota není použita, pokud se kód produktu nezměnil po verzi RTM.
D-FVyhrazené hodnoty

Typ vydání

Typ vydání Určuje cílovou skupinu pro sadu Office 2016, například organizace nebo v maloobchodní síti. Následující tabulka obsahuje další informace o typech vydání sady Office 2016.
HodnotaTyp vydání
0Hromadná licence
1Maloobchodní/OEM
2Zkušební verze
5Ke stažení

ID produktu

ID produktu je verze sady Office 2016 nebo program, například sadu Office Professional 2016 nebo 2016 standardní sady Office. Následující tabulka obsahuje další informace o ID produktu Office 2016.

ID produktuSKLADOVÁ JEDNOTKA
0011Microsoft Office Professional Plus 2016
0012Microsoft Office Standard 2016
0015Aplikace Microsoft Access 2016
0016Aplikace Microsoft Excel 2016
0018Microsoft PowerPoint 2016
0019Aplikace Microsoft Publisher 2016
001AAplikace Microsoft Outlook 2016
001BAplikace Microsoft Word 2016
001FMicrosoft Office Proofing Tools Kit kompilace 2016
003AAplikace Microsoft Project Standard 2016
003BAplikace Microsoft Project Professional 2016
0051Microsoft Visio Professional 2016
0053Aplikace Microsoft Visio Standard 2016
00A1Microsoft OneNote 2016
00BAOneDrive Microsoft Office pro obchodní 2016
110DMicrosoft Office SharePoint Server 2016
012BMicrosoft Skype pro obchodní 2016

Identifikátor jazyka

Identifikátor (LCID) jazyka, se liší od jazyka k jazyku. LCID je ukládána v identifikátoru GUID v šestnáctkovém formátu, bude pravděpodobně nutné převést hodnotu LCID určuje jazyk na desítkovou hodnotu. Například šestnáctková hodnota 0409 převede na desítkovou hodnotu 1033. Tato hodnota představuje angličtina.

Další informace o identifikátorech jazyků v programech sady Office 2016 a přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Ukázkový identifikátor GUID

Předpokládejme, že prvních 16 číslic identifikátoru GUID "90160000-0011-0407." V tomto příkladu GUID byl vytvořen původní verze (9) na maloobchodní nebo OEM verzi (1) verze 15.0000, Microsoft Office Professional Plus 2016 (0011). Jazyk produktu je němčina. V tomto případě hexadecimální hodnotu 0407 převede na desítkovou hodnotu 1031. Tato hodnota představuje němčinu.
kbupgrade kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbuninstall ID produktu OFF2016 KB2786054 identifikátor GUID verze typ vydání

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3120274 - Poslední kontrola: 12/04/2015 16:59:00 - Revize: 1.0

Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Access 2016, Excel 2016, Word 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Visio Standard 2016, Microsoft Publisher 2016, Microsoft Project Professional 2016

  • kbmt KB3120274 KbMtcs
Váš názor