Odebrání položek z pole Počítač v okně Připojení ke vzdálené ploše

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek popisuje postup odebrání položek z pole Počítač v okně Připojení ke vzdálené ploše.
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Po připojení k jinému počítači pomocí nástroje Připojení ke vzdálené ploše dojde v okně Připojení ke vzdálené ploše v poli Počítač k přidání názvu počítače, ke kterému jste se připojili. Při příštích připojeních je tak snadnější rychle vybrat stejný počítač. Nástroj Připojení ke vzdálené ploše však neumožňuje vymazat tento seznam počítačů ani odebrat jednu či více položek z pole Počítač.

Odebrání položek v klientovi Připojení ke vzdálené ploše systému Windows

Chcete-li v klientovi Připojení ke vzdálené ploše systému Windows odebrat položky z pole Počítač v okně Připojení ke vzdálené ploše, spusťte program Editor registru a klepněte na následující klíč registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
Položky seznamu mají podobu MRUčíslo a zobrazují se v pravém podokně. Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Odstranit.

Odebrání položek v klientovi Připojení ke vzdálené ploše pro Mac

Chcete-li v klientovi Připojení ke vzdálené ploše pro Mac odebrat položky z pole Počítač v okně Připojení ke vzdálené ploše, odstraňte soubor Users:Username:Library:Preferences:Microsoft:RDC Client:Recent Servers.

Poznámky

Seznam všech cílových připojení (včetně předchozích připojení) je uložen v hodnotě MRUčíslo v následujícím klíči registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
Každému novému připojení je přiřazena hodnota MRU0. Ostatní hodnoty jsou následně vzestupně přečíslovány. Hodnota MRU může obsahovat plně kvalifikovaný název domény nebo adresu IP počítače, ke kterému se připojujete. Příklad:
MRU0 REG_SZ 192.168.16.60
MRU1 REG_SZ pocitac.domena.com
rdc terminal
Eigenschaften

Artikelnummer: 312169 – Letzte Überarbeitung: 11/27/2007 18:15:00 – Revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Remote Desktop Connection Client for Windows 1.0, Microsoft Windows Remote Desktop Connection pro počítače Macintosh

  • kbhowto kbui KB312169
Feedback