Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po přeinstalování, opravě nebo upgradu systému Windows XP dojde ke ztrátě dat

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

POZNÁMKA: Informace v tomto článku platí pouze pro počítače se systémem Windows XP předinstalovaným výrobcem počítače.
Příznaky
Po přeinstalování, opravě nebo upgradu systému Windows XP může dojít ke ztrátě dat uložených ve složce All Users a výchozích šablon a nastavení programů uložených ve složce Default User. Mohou také chybět zástupci nabídky Start, položky ve skupině Po spuštění a dokumenty, obrázky nebo hudební soubory uložené ve složce Sdílené dokumenty.

K těmto potížím může dojít po provedení některé z následujících akcí v počítači se systémem Windows XP předem nainstalovaným výrobcem počítače (označovaným také jako výrobce OEM – Original Equipment Manufacturer):
 • Provádíte přeinstalaci systému Windows XP ve stejné složce klepnutím na možnost Upgrade (doporučeno) po spuštění souboru Winnt32.exe nebo klepnutím na odkaz Instalovat systém Windows XP na obrazovce Vítá vás systém Microsoft Windows XP, která se zobrazí po vložení disku CD-ROM se systémem Windows XP. Pro tento postup se také používá označení místní upgrade nebo místní instalace.
 • Opravujete systém Windows XP spuštěním počítače z disku CD-ROM se systémem Windows XP, stisknutím klávesy ENTER pro instalaci systému Windows XP a stisknutím klávesy R k opravě vybrané instalace.
 • Upgradujete instalaci systému Windows XP Home Edition, kterou do počítače předem nainstaloval výrobce počítače, na maloobchodní verzi systému Windows XP Professional.
Příčina
K tomuto chování může dojít v případě, že je ve složce Windows\System32 na pevném disku počítače, do kterého výrobce počítače předem nainstaloval systém Windows XP, při provádění některé z akcí uvedených v části Příznaky uložen soubor Undo_guimode.txt. Soubor Undo_guimode.txt je vytvořen průvodcem, který je spuštěn při prvním spuštění počítače se systémem Windows XP předinstalovaným výrobcem počítače.

Poznámka Soubor Undo_guimode.txt vytvoří program OOBE (Out-of-Box Experience) výrobce OEM. Soubor by však být vytvořen neměl. Tento soubor by měl být použit pouze při restartování instalačním programem v režimu grafického rozhraní. Pokud program OOBE vytvoří tento soubor a instalační program při provádění upgradu zjistí jeho přítomnost, bude situace vyhodnocena jako restartování instalačního programu. Instalační program proto odstraní profily uvedené v předchozí části tohoto článku.
Řešení
Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Chcete-li tyto potíže vyřešit, obnovte chybějící data a zástupce programů ze zálohy.

Informace o předcházení těmto potížím naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
312369 Po přeinstalování, opravě nebo upgradu systému Windows XP může dojít ke ztrátě dat nebo nastavení aplikací
Výrobcům počítačů byla rozeslána aktualizace Předinstalační sady pro výrobce OEM (OPK), která tyto potíže odstraňuje.

Tato aktualizace je také k dispozici v oddělení technické podpory společnosti Microsoft.

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy by měla mít následující nebo vyšší atributy souborů:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru  -----------------------------------------------------  8. 11. 2001 09:12 5.1.2600.19 927,232 Syssetup.dll				

Další informace
Má-li tato oprava hotfix pracovat v prostředí předinstalace OEM správně, musíte zahrnout opravu hotfix do adresáře zdroje instalace (i386) před instalací operačního systému. Pokud tak neučiníte, vytvoří původní verze souboru Syssetup.dll soubor \Windows\System32\Undo_GUImode.txt a dojde k jevům popsaným na začátku tohoto článku.

Opravu hotfix zahrnete do adresáře instalačního zdroje takto:
 1. Změňte název balíčku opravy hotfix na formát 8.3.

  Za tímto účelem zadejte na příkazovém řádku následující příkaz, kde q###### je číslo článku ve znalostní bázi Knowledge Base přiřazeného opravě hotfix, a poté stiskněte klávesu ENTER:
  ren q######_wxp_spx_x86_enu.exe q######.exe
  POZNÁMKA: Soubor opravy hotfix musíte přejmenovat proto, že instalační program systému Windows XP nerozpoznává dlouhé názvy souborů.
 2. Vytvořte dočasný adresář a uložte do něj extrahovaný obsah balíčku oprav hotfix.

  Za tímto účelem zadejte na příkazový řádek následující příkaz, kde q###### je název balíčku oprav hotfix, a poté stiskněte klávesu ENTER.
  md c:\q######
 3. Extrahujte soubory z balíčku oprav hotfix. Za tímto účelem zadejte na příkazový řádek následující příkaz, kde q###### je název balíčku oprav hotfix, a poté stiskněte klávesu ENTER.
  q######.exe /x
 4. Po zobrazení výzvy k zadání složky, do které chcete tyto soubory extrahovat, zadejte následující text a stiskněte klávesu ENTER:
  c:\q######
 5. V textovém editoru, například v programu Poznámkový blok, otevřete soubor \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Dosnet.inf.
 6. Do souboru Dosnet.inf přidejte následující řádky a poté soubor uložte a zavřete.
  [OptionalSrcDirs]
  svcpack
 7. Ze složky i386 odstraňte soubor Svcpack.in_ a odstraňte všechny původní soubory, které mají být nahrazeny soubory z opravy hotfix.
 8. Soubory (určené pro nahrazení) z dočasné složky s opravou hotfix zkopírujte do složky i386. Za tímto účelem zadejte na příkazový řádek následující příkaz, kde q###### je název balíčku oprav hotfix, a poté stiskněte klávesu ENTER:
  copy c:\q######\syssetup.dll c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\syssetup.dll
 9. Ve složce \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386 vytvořte složku Svcpack.
 10. Pomocí textového editoru, například programu Poznámkový blok, vytvořte ve složce \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386 nový soubor Svcpack.inf s následujícími řádky:
  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  BuildNumber=2600
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1

  [SetupData]
  CatalogSubDir="i386\svcpack"

  [ProductCatalogsToInstall]
  sp1.cat

  [SetupHotfixesToRun]
  q###### -q -n -z
  kde q###### je název balíčku oprav hotfix.
 11. Zkopírujte soubor Sp1.cat ze složky c:\q######\Update do složky C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  Za tímto účelem zadejte na příkazový řádek následující příkaz, kde q###### je název balíčku oprav hotfix, a poté stiskněte klávesu ENTER:
  copy c:\q######\update\sp1.cat c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\sp1.cat
 12. Zkopírujte soubor Q######.exe do složky C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  Za tímto účelem zadejte na příkazový řádek následující příkaz, kde q###### je název balíčku oprav hotfix, a poté stiskněte klávesu ENTER:
  copy q######.exe c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\q######.exe
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows XP Service Pack 1.
kbSetup
Vlastnosti

ID článku: 312368 - Poslední kontrola: 12/01/2008 21:41:45 - Revize: 2.5

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB312368
Váš názor