Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak automatizovat aplikace pomocí jazyka k vytvoření nového dokumentu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:313193
Souhrn
Tento podrobný článek popisuje vytvoření nového dokumentu v aplikaci Word pomocí automatizace z jazyka.

Ukázkový kód

V tomto článku ukázkový kód demonstruje proveďte následující:
 • Vložit odstavce s textem a formátování.
 • Procházet a upravovat různé rozsahy v rámci dokumentu.
 • Vložení tabulek formátování tabulek a naplnění tabulek daty.
 • Přidání grafu.
Vytvořit nový dokument pomocí automatizace z jazyka, postupujte takto:
 1. V aplikaci Visual Basic vytvořit nový projekt standardní EXE. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.
 2. V nabídce projekt klepněte na příkaz odkazy, klepněte na jednu z následujících možností a klepněte na tlačítko OK:
  • Office Word 2007 klepněte aplikace 12.0 objektová knihovna.
  • Word 2003 klepněte aplikace 11.0 Object Library.
  • Word 2002 klepněte Microsoft Word 10.0 objektová knihovna.
  • Word 2000, klepněte na tlačítko Microsoft Word 9.0 Object Library.
 3. Přidat ovládací prvek CommandButton Form1.
 4. Přidejte následující kód události Click pro Command1:
    Dim oWord As Word.Application  Dim oDoc As Word.Document  Dim oTable As Word.Table  Dim oPara1 As Word.Paragraph, oPara2 As Word.Paragraph  Dim oPara3 As Word.Paragraph, oPara4 As Word.Paragraph  Dim oRng As Word.Range  Dim oShape As Word.InlineShape  Dim oChart As Object  Dim Pos as Double  'Start Word and open the document template.  Set oWord = CreateObject("Word.Application")  oWord.Visible = True  Set oDoc = oWord.Documents.Add    'Insert a paragraph at the beginning of the document.  Set oPara1 = oDoc.Content.Paragraphs.Add  oPara1.Range.Text = "Heading 1"  oPara1.Range.Font.Bold = True  oPara1.Format.SpaceAfter = 24  '24 pt spacing after paragraph.  oPara1.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a paragraph at the end of the document.  '** \endofdoc is a predefined bookmark.  Set oPara2 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara2.Range.Text = "Heading 2"  oPara2.Format.SpaceAfter = 6  oPara2.Range.InsertParagraphAfter    'Insert another paragraph.  Set oPara3 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara3.Range.Text = "This is a sentence of normal text. Now here is a table:"  oPara3.Range.Font.Bold = False  oPara3.Format.SpaceAfter = 24  oPara3.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 3 x 5 table, fill it with data and make the first row  'bold,italic.  Dim r As Integer, c As Integer  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 3, 5)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 3    For c = 1 To 5      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Rows(1).Range.Font.Bold = True  oTable.Rows(1).Range.Font.Italic = True    'Add some text after the table.  'oTable.Range.InsertParagraphAfter  Set oPara4 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara4.Range.InsertParagraphBefore  oPara4.Range.Text = "And here's another table:"  oPara4.Format.SpaceAfter = 24  oPara4.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 5 x 2 table, fill it with data and change the column widths.  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 5, 2)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 5    For c = 1 To 2      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Columns(1).Width = oWord.InchesToPoints(2)  'Change width of columns 1 & 2.  oTable.Columns(2).Width = oWord.InchesToPoints(3)    'Keep inserting text. When you get to 7 inches from top of the  'document, insert a hard page break.  Pos = oWord.InchesToPoints(7)  oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InsertParagraphAfter  Do    Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range    oRng.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6    oRng.InsertAfter "A line of text"    oRng.InsertParagraphAfter  Loop While Pos >= oRng.Information(wdVerticalPositionRelativeToPage)  oRng.Collapse (wdCollapseEnd)  oRng.InsertBreak wdPageBreak  oRng.Collapse wdCollapseEnd  oRng.InsertAfter "We're now on page 2. Here's my chart:"  oRng.InsertParagraphAfter    'Insert a chart and change the chart.  Set oShape = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InlineShapes.AddOLEObject( _    ClassType:="MSGraph.Chart.8", FileName _    :="", LinkToFile:=False, DisplayAsIcon:=False)  Set oChart = oShape.OLEFormat.Object  oChart.charttype = 4 'xlLine = 4  oChart.Application.Update  oChart.Application.Quit  '... If desired, you can proceed from here using the Microsoft Graph   'Object model on the oChart object to make additional changes to the  'chart.  oShape.Width = oWord.InchesToPoints(6.25)  oShape.Height = oWord.InchesToPoints(3.57)    'Add text after the chart.  Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range  oRng.InsertParagraphAfter  oRng.InsertAfter "THE END."  'All done. Unload this form.  Unload Me					
 5. Stisknutím klávesy F5 spustit program a potom klepněte na tlačítko Command1.
Po dokončení kód prozkoumejte dokument, který byl vytvořen pro vás. Dokument obsahuje dvě stránky formátované odstavce, tabulky a grafu.

Použít šablonu

Vytvořit dokumenty, které jsou všechny v společný formát pomocí automatizace, jste můžete výhodou počínaje nový dokument, který je založen na šabloně předformátované proces. Pomocí šablony s klientem automatizace Word má dva významné výhody vytváření dokumentu z nic:
 • Můžete mít větší kontrolu nad formátování a umístění objektů v celém dokumenty.
 • Můžete vytvořit dokumenty s méně kód.
Pomocí šablony je možné Vyladění umístění tabulky, odstavce a další objekty v rámci dokumentu, stejně jako Zahrnout formátování pro tyto objekty. Pomocí automatizace můžete vytvořit nový dokument založený na šabloně s například následující kód:
oWord.Documents.Add "<Path to your template>\MyTemplate.dot"				
v šabloně, můžete definovat záložky tak, aby vaše automatizace klienta můžete vyplnit proměnné text v určitém místě v dokumentu, jako následuje:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Text = "Some Text Here"				
jiný výhodou pomocí šablony je vytvoření a uložení stylů formátování, které chcete použít v době spuštění následovně:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Style = "MyStyle"				
- nebo -
oWord.Selection.Style = "MyStyle"				
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
220607Jak automatizovat aplikace provést korespondence z jazyka
285332Jak automatizovat aplikaci Word 2002 s jazyka vytvoření hromadné korespondence
285333INFORMACE: Word 2002 hromadné korespondence událostí kód ukázka
Další informace naleznete na následující webové servery Microsoft Developer Network (MSDN):
Microsoft Office Development s Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
(c) Microsoft Corporation 2001 všechny rezervované práv. Příspěvky Lenka B. Turner, Microsoft Corporation.

WD2007

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 313193 - Poslední kontrola: 04/16/2007 23:03:14 - Revize: 6.1

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbmt kbexpertiseinter kbautomation kbhowtomaster KB313193 KbMtcs
Váš názor
le="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">f?DI=4050&did=1&t=">