Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Postup při obnovení výchozího nastavení zabezpečení

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Popis potíží
Tento článek pomáhá obnovit výchozí hodnoty nastavení zabezpečení systému Windows XP a Windows Vista. Toto řešení je vhodné použít pouze v případě, že byla provedena změna zabezpečení počítače s negativními důsledky a není k dispozici žádná záloha pro obnovení. Toto řešení nemá za následek obnovení všech nastavení zabezpečení na hodnoty nastavené při instalaci systému Windows.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámky:
 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Další kroky Po spuštění této opravy přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.
Manuální oprava

Ukázkový příkaz pro obnovení nastavení zabezpečení

Tento postup se nevztahuje na operační systémy Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic a Home Premium. Chcete-li obnovit nastavení zabezpečení pro edice Home, použijte opravu společnosti Microsoft, nástroj Obnovení systému nebo zálohu.Poznámka: Po použití daného nastavení zabezpečení lze změny vrátit zpět pouze obnovením ze zálohy. Pokud máte o obnovení výchozího nastavení zabezpečení pochybnosti, je třeba provést úplnou zálohu, která obsahuje stav systému (soubory registru). Mezi obnovené položky patří soubory a složky systému souborů NTFS, registr, zásady, služby, oprávnění a členství ve skupinách.

Chcete-li u operačního systému obnovit původní nastavení zabezpečení, které platilo po instalaci, postupujte takto:
 1. Otevřete nový příkazový řádek:

 2. V systému Windows XP
  • Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
  V systému Windows Vista
  • Klikněte na tlačítko Start a do pole Zahájit hledání zadejte příkaz cmd.
  • V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem na soubor cmd.exe a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Budete vyzváni k zadání hesla pro účet správce. Pokud jste správcem, klikněte na tlačítko Pokračovat, nebo zadejte heslo správce. Pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. V případě systému Windows XP zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  V případě systému Windows Vista zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Zobrazí se zpráva informující o dokončení úkolu a upozornění, že některé akce nebylo možné provést. Tuto zprávu můžete ignorovat. Další informace o této zprávě naleznete v souboru %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Další kroky Po spuštění této opravy společnosti Microsoft (nebo po dokončení tohoto ručního postupu) se může stát, že na přihlašovací obrazovce po spuštění počítače nebo pokusu o přepnutí uživatelů se již nebudou zobrazovat standardní uživatelské účty. K této situaci dojde proto, že po obnovení nastavení zabezpečení systému Windows jsou standardní uživatelské účty odebrány ze skupiny Users. Chcete-li přidat příslušné účty zpět do skupiny Users, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Všechny programy. Nebo klikněte na příkaz Programy.
 2. Klikněte na položku Příslušenství a pak na položku Příkazový řádek (Windows XP). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce (Windows Vista).
 3. V okně Příkazový řádek zadejte příkaz net users a pak stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam uživatelských účtů.
 4. Pro každý název_účtu uvedený v příkazovém řádku, který není zobrazen na přihlašovací obrazovce nebo na obrazovce přepnutí uživatelů, zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:

  net localgroup users název_účtu /add
 5. Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.
Další informace V systému Windows Vista je soubor Defltbase.inf šablonou konfigurace zabezpečení pro výchozí nastavení zabezpečení. Nastavení pro tento soubor si můžete prohlédnout v následujícím umístění:
%windir%\inf\defltbase.inf

Popis parametrů příkazu Secedit

 • /configure: Určuje, že příkaz Secedit.exe nastavuje systémové nastavení zabezpečení.
 • /DB název_souboru: Určuje cestu k databázi obsahující šablonu zabezpečení, která má být použita. Tento argument je povinný. Soubor databáze však nemusí existovat, pokud pomocí přepínače /CFG určíte šablonu zabezpečení.
 • /CFG název_souboru: Tento argument je platný pouze při současném použití parametru /DB. Jedná se o cestu k šabloně zabezpečení, která bude importována do databáze a použita pro systém. Pokud tento argument nezadáte, bude použita šablona, která je v databázi již uložena.
 • /overwrite: Tento argument je platný pouze při současném použití parametru /CFG. Určuje, zda šablona zabezpečení určená argumentem /CFG přepíše šablonu nebo složenou šablonu uloženou v databázi (namísto připojení výsledků k uložené šabloně). Není-li tento argument zadán, bude šablona určená argumentem /CFG připojena k uložené šabloně.
 • /areas název_oblasti_1název_oblasti_2...: Určuje oblasti zabezpečení, které mají být použity pro systém. Výchozí hodnota určuje všechny oblasti. Jednotlivé oblasti musí být odděleny mezerou.
  AreaNameX Popis
  SECURITYPOLICYMístní zásady a zásady domény pro systém. Patří sem také zásady účtů, zásady auditu a další zásady.
  GROUP_MGMTNastavení skupiny s omezeným přístupem pro všechny skupiny určené v šabloně zabezpečení.
  USER_RIGHTSPřihlašovací práva uživatele a udělování oprávnění,
  REGKEYSZabezpečení klíčů místního registru.
  FILESTOREZabezpečení místního úložiště souborů.
  SERVICESZabezpečení všech definovaných služeb.
  Poznámka: Všechny uvedené oblasti se shodují s podobnými názvy v šabloně zabezpečení.
 • /log cesta_k_protokolu: Pomocí tohoto přepínače můžete zadat umístění souboru protokolu, do kterého jsou zaznamenávány změny.
 • /verbose: Určuje podrobnější výpis informací o průběhu akce.
 • /quiet: Minimalizuje množství informací, které jsou během aktualizace uváděny na obrazovce a v souboru protokolu.
Potřebujete-li získat nápovědu k příkazu Secedit, klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir%\help\secedit.chm a stiskněte klávesu ENTER.
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 313222 - Poslední kontrola: 06/07/2013 02:20:00 - Revize: 12.6

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • kbmsifixme kbfixme kbenv kbhowtomaster KB313222
Váš názor