Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak načíst zůstatek webové serverové farmy serveru pomocí jeden certifikát SSL ve službě IIS 6.0 a IIS 5.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:313299
Úvod
Tento článek popisuje, jak nastavit webových serverových farem serveru, které obsahují více Internetová informační služba (IIS) webových serverů pomocí stejného certifikátu. Když toto provedete, komunikace mezi web klientské počítače a servery jsou zabezpečeny protokol SSL (Secure Sockets Layer) (SSL).

back to the top
Další informace

Jak získat a nainstalovat certifikát webového serveru pro první webový server

Chcete-li provést zátěže webové serverové farmy s jediný certifikát ve službě IIS 6.0 nebo IIS 5.0, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Správce služeb Internetu nebo správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Rozbalte název serveru, klepněte pravým tlačítkem myši na webový server a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zabezpečení adresáře.
 4. Klepněte na tlačítko certifikát serveru.
 5. Po spuštění Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Serverového certifikátu klepněte na metodu, kterou chcete použít k přiřazení webu nový certifikát, například, klepněte na tlačítko vytvořit nový certifikát.
 7. Na stránce Opožděná nebo okamžitá klepněte na jednu z následujících možností a klepněte na tlačítko Další.
  • Pokud máte online certifikační server v organizaci, klepněte na tlačítko Odeslat požadavek okamžitě k online certifikačního úřadu.
  • Pokud máte odeslat požadavek zprostředkovatele výrobců nebo certifikačního úřadu (CÚ), které je vypnuto sítě, klepněte na tlačítko Připravit žádost nyní, ale odeslat ji později. Postup popsaný v tomto článku se předpokládá, že tuto možnost.
 8. Na stránce název a nastavení zabezpečení v poli název zadejte název pro nový certifikát, klepněte na tlačítko v poli Délka Bit1024 a potom klepněte na tlačítko Další.
 9. Na stránce Organizační informace zadejte název organizace do pole organizace, pole Organizační jednotka zadejte název organizační jednotky a potom klepněte na tlačítko Další.
 10. Na stránce Běžný název svůj serveru zadejte úplný doménový název (FQDN), který uživatelé používat pro přístup k webu v poli společné název a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Použití serveru v síti intranet pouze můžete použít název NetBIOS serveru.
 11. Na stránce Geografická informace nebo Geografických informací klepněte na tlačítko země v poli Země, zadejte úplný název státu nebo provincii v stát či provincie zadejte úplný název vaší města nebo vaší lokality v Město/lokality pole a potom klepněte na tlačítko Další.
 12. Na stránce Certificate Request název souboru zadejte úplnou cestu souboru požadavek certifikátu nebo pomocí žádosti o certifikát výchozí a klepněte na tlačítko Další.
 13. Na stránce Přehled soubor požadavku zkontrolujte nastavení a potom klepněte na tlačítko Další.
 14. Na stránce dokončení Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Dokončit.
 15. Načtení žádosti o certifikát a potom e-mail požadavek nebo použít disketu doručit požadavek zprostředkovatele CÚ. Zprostředkovatel vrátí podepsaného certifikátu.
 16. Certifikát nainstalovat na webovém serveru.
back to the top

Jak nainstalovat certifikát podepsaného

 1. Získejte a nainstalujte certifikát serveru WWW pro první webový server.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Správce služeb Internetu nebo správce Internetová informační služba (IIS).
 3. Rozbalte název serveru, klepněte pravým tlačítkem myši na webový server a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Zabezpečení adresáře klepněte na tlačítko Certifikát serveru.
 5. Po spuštění Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránky Čekající žádost o certifikát klepněte na proces čekající žádosti a instalace certifikátu a klepněte na tlačítko Další.
 7. Na stránce procesů čekající žádosti pole cesta a název souboru zadejte úplnou cestu certifikát a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Na stránce Souhrn certifikátu zkontrolujte nastavení v certifikátu a klepněte na tlačítko Další.
 9. Na stránce dokončení Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Dokončit.
 10. Klepněte na tlačítko OK.
 11. Zastavte a restartujte webový server.
back to the top

Jak exportovat soukromý klíč

Exportovat klíče v první serveru nainstalována, postupujte takto. Tento klíč je importován jiných webových serverech v serverové farmě.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Konzola v IIS 5 nebo v IIS 6 v nabídce soubor klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat modul snap-in nebo modul snap-in grafem.@je a klepněte na tlačítko Přidat.
 3. Klepněte na tlačítko certifikáty a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Klepněte na účet počítače a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na přepínač místní počítač (počítač, ve kterém je spuštěna tato konzola) a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Klepněte na tlačítko Zavřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. V levém podokně rozbalte položku certifikáty a potom rozbalte položku osobní.
 8. Klepněte ve skupinovém rámečku osobnícertifikáty.
 9. Certifikát webového serveru v pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Všechny úkoly a klepněte na tlačítko Exportovat.
 10. Po spuštění Průvodce exportem klepněte na tlačítko Další.
 11. Na stránce Exportovat privátní klíč klepněte na tlačítko Ano, exportovat soukromý klíč a klepněte na tlačítko Další.
 12. Na stránce Exportovat formát klepnutím zaškrtněte políčko Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud chcete povolit silnou ochranu IIS 5 pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo Microsoft Windows NT 4.0 service Pack, klepnutím zaškrtněte políčko Povolit silnou ochranu. Pokud chcete zapnout silnou ochranu IIS 6, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit silnou ochranu.
 13. Na stránce heslo zadejte heslo do pole heslo zadejte heslo do pole Potvrzení hesla znovu a klepněte na tlačítko Další.
 14. Na stránce soubor k exportu do pole název souboru zadejte název souboru exportovaný certifikát a potom klepněte na tlačítko Další.
 15. Na stránce dokončení Průvodce exportem klepněte na tlačítko Dokončit.
back to the top

Jak importovat certifikát osobního úložiště

Po exportu certifikátu certifikát zkopírovat do umístění na jiném serveru zatížení balanced serverové farmy. Je nutné importovat certifikát do úložiště osobních certifikátů v počítači. Importovat certifikát do úložiště osobních certifikátů v počítači, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Konzola v IIS 5 nebo v IIS 6 v nabídce soubor klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat modul snap-in nebo modul snap-in grafem.@je a klepněte na tlačítko Přidat.
 3. Klepněte na tlačítko certifikáty a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Klepněte na účet počítače a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na přepínač místní počítač (počítač, ve kterém je spuštěna tato konzola) a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Klepněte na tlačítko Zavřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. V levém podokně rozbalte položku certifikáty a potom rozbalte položku osobní.
 8. Klepněte pravým tlačítkem myši v části osobnícertifikáty, přejděte na příkaz Všechny úkoly a klepněte na tlačítko Importovat.
 9. Při spuštění Průvodce importem certifikátu klepněte na tlačítko Další.
 10. Na stránce Importovat soubor do pole název souboru zadejte úplnou cestu k souboru nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor a potom klepněte na tlačítko Další.
 11. Na stránce heslo zadejte heslo, které je přiřazen certifikát do pole heslo a potom klepněte na tlačítko Další.
 12. Na stránce Úložiště certifikátů klepněte na tlačítko Vložit všechny certifikáty v následujícím úložišti, potvrďte, že osobní vybrán jako úložiště a klepněte na tlačítko Další.
 13. Na stránce dokončení Průvodce importem certifikátu klepněte na tlačítko Dokončit.
 14. Klepněte na tlačítko OK.
back to the top

Jak přiřadit importovaný certifikát webového serveru

Chcete-li přiřadit importovaný certifikát webového serveru, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Správce služeb Internetu nebo správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Rozbalte název serveru, klepněte pravým tlačítkem myši na webový server a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Zabezpečení adresáře klepněte na tlačítko Certifikát serveru.
 4. Po spuštění Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Serverového certifikátu klepněte na tlačítko přiřadit existující certifikát a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Dostupné certifikáty klepněte na certifikát, který jste importovali a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Na stránce Souhrn certifikátu zkontrolujte nastavení a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Na stránce dokončení Průvodce certifikátem webového serveru klepněte na tlačítko Dokončit.
 9. Klepněte na tlačítko OK.
Opakujte import a přiřazení procedury certifikát na libovolném serveru v webové serverové farmy serveru.

back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 313299 - Poslední kontrola: 12/03/2007 19:53:28 - Revize: 1.7

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbmt kbhowto kbenv KB313299 KbMtcs
Váš názor