Postup naleznete v tématu instalace příznaků BlueStripe kolekcí na Linux, Solaris a AIX

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3134881
Seznam příznaků spustit instalační program instalaci pomocí - příznak:

InstallBlueStripeCollector-AIX.bin-Nápověda
InstallBlueStripeCollector Linux.bin-Nápověda
InstallBlueStripeCollector-Solaris.bin-Nápověda

Všechny argumenty jsou velká a malá písmena.

Instalační program pro Linux, Solaris a AIX přijímá parametry příkazového řádku v tabulce. Pasivní příznak musí být určen zcela bez přerušení instalace void dotazů. Základní možnosti kolekcí
PříznakMožné hodnotyPopisVýchozí hodnota
-sPříznak požadované pro bezobslužnou instalaci. Je implicitně znamená souhlas se smlouvou EULA a vyžaduje bez zobrazování výzev pro uživatele
-upgradeInovace a zachová všechny soubory dat z aktuální instalace a konfigurace. Znovu nainstaluje do stejného umístění.
--nahradit
--config =myconfigfileUpravte výchozí nastavení v BlueStripeCollector.properties po instalaci pomocí hodnot vmyconfigfile.
Například pokud soubor s názvem myprops.txt obsahuje řádek protocol.mssql.trigger = remote_port == 1061, použijte argument příkazového řádku - config =<full-path>/myprops.txt Chcete-li určit, že MS SQL server naslouchá na port 1061.
Musí být uvedena úplná cesta k souboru.</full-path>
--základní dir =Chcete-li použít základní adresář instalace./
-cert =customcert.certNázev souboru vlastní osvědčení k montáži. Soubor musí mít příponu CER

Vlajky a hodnotu lze zadat vícekrát pro více vlastních certifikátů

Musí být uvedena úplná cesta k souboru.
cacert – =ca_certs.pemVolitelné: Pokud /Cert zadán. Soubor by měl být složen z všechny požadované certifikáty certifikační Autority do souboru s příponou souboru z .pem.

Musí být uvedena úplná cesta k souboru.
--defaultcertNainstalujte výchozí certifikát podepsaný sám sebou BlueStripe.

Vyžaduje-li žádné vlastní certifikát není zadán, avšak jinak
--KontrolaZkontroluje oprávnění a operační systém, ale nenainstaluje jímky.
Není-li příznak (pasivní) -s, bude uživatel vyzván k přijetí smlouvy EULA pokračovat, i když všechny ostatní možnosti konfigurace, které jsou definovány v příkazovém řádku. Transakce OptionsSince modul plug-in Windows kolekcí vyžaduje restart, aby aktivní, jako součást o restartu restartování webového serveru.
PříznakMožné hodnotyPopisVýchozí hodnoty
--apache =Automatické

Ruční

vypnout

Zda se má nainstalovat Apache Web modul plug-in transakce.
Je-li nastaven na hodnotu auto, je nainstalován modul plug-in transakce a řádně restartovat Apache

Pokud je nastaven na ruční, je nainstalován modul plug-in transakce, ale uživatel musí restartovat Apache.

Pokud je nastavena na vypnuto, není nainstalován modul plug-in transakce.

Odkazují na Instalace modulu plug-in serveru Apache transakce Další podrobnosti.
Automatické
--příznaky apache ="Možnosti"Volitelné příznaky musí být uvnitř jednoduchých nebo dvojitých uvozovek.
Odkazují na Instalace modulu plug-in serveru Apache transakce seznam možností
--sunoneAutomatické

Ruční

vypnout
Zda se má nainstalovat Modul plug-in SunONE webové transakce.
Pokud nastavena na hodnotu auto, je nainstalován modul plug-in transakce a řádně restartování SunOne WebServer

Pokud je nastaven na ruční, je nainstalován modul plug-in transakce, ale uživatel musí restartovat SunOne WebServer.

Pokud je nastavena na vypnuto, není nainstalován modul plug-in transakce.
Odkazují na Instalace modulu plug-in transakce SunONE Další podrobnosti.
Automatické
-sunoneflags"Možnosti"Odkazují na Instalace modulu plug-in transakce SunONE seznam možností
--websphere =Automatické

Ruční

vypnout
Zda se má nainstalovat Modul plug-in WebSphere webové transakce.
Pokud je nastaven na ruční, je nainstalován modul plug-in transakce, ale uživatel musí restartovat WebSphere.

Pokud je nastavena na vypnuto, není nainstalován modul plug-in transakce.
Odkazují na Instalace modulu plug-in WebSphere transakce Další podrobnosti.
Ruční
příznaky – websphere ="Možnosti"Volitelné příznaky musí být uvnitř jednoduchých nebo dvojitých uvozovek.
Odkazují na Instalace modulu plug-in WebSphere transakce seznam možností.
--weblogic =Automatické

Ruční

vypnout
Zda se má nainstalovat Modul plug-in WebLogic webové transakce.
Pokud je nastaven na ruční, je nainstalován modul plug-in transakce, ale uživatel musí restartovat WebLogic.

Pokud je nastavena na vypnuto, není nainstalován modul plug-in transakce.
Odkazují na Instalace modulu plug-in WebLogic transakce Další podrobnosti.
Ruční
příznaky – weblogic ="Možnosti"Volitelné příznaky musí být uvnitř jednoduchých nebo dvojitých uvozovek.
Odkazují na Instalace modulu plug-in WebLogic transakce seznam možností.
Během upgradu jímky všechny servery WWW nebo aplikace s nainstalován plug-in transakce bude řádně restartován bez ohledu na to, které je vybrán režim. To je nezbytné zcela vypnout jímky a zajistit úspěšné inovaci. Kolekcí zahájila ConnectionsBy výchozího nastavení po instalaci BlueStripe kolekcí, FactFinder Management Server používá UDP port 7561 zjistit a port TCP 7561 iniciovat připojení k ní.

V době, kdy je vhodné automatické zjišťování kolekcí, je také možné vypnout zjišťování kolekcí a kolekcí Management Server navázat připojení pomocí možnosti příkazového řádku v tabulce (informace o kontaktu Konfigurace kolekcí k navázání připojení Bližší informace.):
PříznakMožnostiPopisVýchozí možnost
--FFHostname
Správa serveru

Adresy IP nebo názvy hostitelů
Čárkou oddělený seznam kombinací adresy a portu IPv4, názvy počítačů nebo plně kvalifikovaných názvů DNS servery správy FactFinder k navázání připojení k.
Pouze nezbytné pokud FactFinder nelze se k němu připojit pomocí procesu zjišťování, nebo pokud chcete nakonfigurovat k navázání připojení k instancím FactFinder přes brány firewall, např.
--FFPort =Správa serveru

port
Pro použití s /FFHostname nad určit port, který chcete použít jako výchozí při navázání připojení s FactFinder servery. Pokud určitý port uveden v seznamu hostitelů ve výše uvedený parametr--FFHostname, přepíše výchozí hodnotu pro tento počítač pouze zde uvedené.7560
Provést tichou instalaci na LinuxUninstalling kolekcí na Linux se provádí spuštěním následující příkaz jako root:

ot. / min. -e bluestripe kolekce

Tento příkaz je již neinteraktivní, takže ji lze provést tichou instalaci. Provést tichou instalaci na SolarisUninstalling v tichém režimu na platformě Solaris se provádí spuštěním následující příkaz jako root:

pkgrm-kolekcí na AIX odinstalace odinstalovat BSSWcollSilent na AIXTo /etc/bluestripe-collector/bluestripe-pkgadmin na:

installp -u bluestripe.collector

Pokud byl použit instalace jiného než výchozího umístění, nebude příkaz Odinstalovat

installp_r -R base-dir - u bluestripe.collector

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3134881 - Poslední kontrola: 01/11/2016 16:09:00 - Revize: 1.0

BlueStripe

  • kbmt KB3134881 KbMtcs
Váš názor