INFORMACE: Přehled XML .NET Framework

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:313651
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek poskytuje návod Další informace o programování s základní XML (Extensible Markup Language) Microsoft .NET Framework základní třídy. Tento článek předpokládá s standardů XML a architektura .NET Framework a základní vývoj aplikací .NET.

Přehled článků obsahují odkazy na užitečné informace, včetně dokumentace online, články znalostní báze Knowledge Base a dokumenty Microsoft white paper, vám informace o produktu společnosti Microsoft nebo technologie.

Další informace o článcích přehled technologií ADO.NET klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313590INFORMACE: Návod pro ADO.NET
back to the top

Přehled

.NET Framework poskytuje komplexní a integrovaný sadu tříd implementovat následující:
 • Standardy Analyzátory jazyka XML.
 • Podpora pro často používané aktuální standardů XML:
  • Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)
  • Jazyk XML Path (XPath)
  • Schéma

 • Serializace XML rozhraní.
 • Integrace mechanismus pro vztah k hierarchické a relační data.
Tyto třídy můžete pracovat s dokumenty XML a data aplikací .NET. Obor názvů System.XML je nadřazený oboru názvů pro základní třídy .NET Framework XML.

back to the top

Témata nápovědy Visual Studio .NET, webová vysílání, bílá papíry a kurzy QuickStart

Témata nápovědy Visual Studio .NET

Přehled XML .NET Framework naleznete v dokumentaci Visual Studio .NET nápovědě následující témata: back to the top

Webová vysílání společnosti Microsoft

Přehled role XML .NET Framework viz následující Microsoft vysílání: Úvod k programování základní třídy XML v .NET Framework naleznete v tématu řadu vysílání následující dvě části:
Programování XML .NET Framework I část
http://support.microsoft.com/?id=324890

Programování XML v části .NET Framework II
http://support.microsoft.com/?id=324888
back to the top

Microsoft bílý papíry

Přehled základních tříd .NET Framework XML naleznete v následujícím dokumentu white paper Microsoft:
XML .NET: XML tříd .NET Framework a C# nabídkou Simple, škálovatelné data zpracování
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb985993.aspx
back to the top

Kurzy Microsoft QuickStart

Další informace o běžné úkoly související s programování XML .NET Framework naleznete následující kurz Microsoft QuickStart: back to the top

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base

Tato část obsahuje odkazy na další články průvodce Microsoft, že adresa témata související se základní funkce XML .NET Framework.

back to the top

Analyzátoru XML vyžádanou model

.NET Framework implementuje rychlé, bez mezipaměti, pouze pro předávání, jen pro čtení analyzátoru XML vyžádanou modelu. Další informace o programování tříd .NET Framework, které implementují tento analyzátor klepněte článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313816INFORMACE: Průvodce pro programování XML s analyzátor Pull-model v rozhraní .NET Framework

back to the top

DOM analýzy

Další informace o programování tříd implementovat XML Document Object Model (DOM) .NET Framework získáte v článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313824INFORMACE: Průvodce pro programování XML s modelu DOM analyzátor v rozhraní .NET Framework
back to the top

Schémata XML

Další informace o ověřování dokumentů XML v aplikacích .NET a o programování tvoří .NET Framework schéma Object Model (SOM) pro schéma XML W3C standardní třídy v oboru názvů System.Xml.Schema klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313826INFORMACE: Přehled schémata XML v rozhraní .NET Framework
back to the top

XPath

Další informace o programování třídy v oboru názvů System.Xml.XPath spouštět XPath dotazy vůči dat XML v aplikacích .NET klepněte článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313828INFORMACE: Průvodce pro aplikace .NET prováděné dotazy XPath
back to the top

ADO.NET a XML

Další informace o funkcích integrace ADO.NET XML v rozhraní .NET Framework získáte v článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313649INFORMACE: Přehled integrace s ADO.NET XML
Následující vysílání používá řízené scénář přístup ke znázornění, jak můžete použít funkce integrace ADO.NET XML adresa některé výzev vývoje skutečného světa aplikace: back to the top

XSLT

Další informace o programování třídy v oboru názvů System.Xml.Xsl provedení transformace XSLT aplikací .NET klepněte článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
313997INFORMACE: Průvodce pro provádění transformace XSLT v aplikací .NET Connected
back to the top

Serializace

Další informace o programování třídy v oboru názvů System.Xml.Serialization serializovat a deserializovat objekty .NET Framework z XML a klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
314150INFORMACE: Přehled serializace XML v rozhraní .NET Framework
back to the top

Další témata úrok

back to the top

Odstraňování potíží

Pokud potíže nebo pokud máte dotazy mohou odkazovat na diskusní skupiny MSDN můžete sdílet své zkušenosti s Kolegové. Můžete také použít Microsoft Knowledge Base můžete vyhledat články o specifických problémech.
Diskusní skupiny MSDN
http://msdn.microsoft.com/newsgroups/

XML .NET Framework Peer Support Newsgroup
news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.dotnet.xml

Prohledávání znalostní báze
http://support.microsoft.com/search
back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 313651 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:14:58 - Revize: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbarttyperoadmap kbinfo KB313651 KbMtcs
Váš názor