Jak odeslat e-mailové zprávy pomocí CDOSYS a místní adresář SMTP Visual Basic .NET

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:313773
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Upozornění: ADO a ADO MD nebyly plně testovány v prostředí Microsoft .NET Framework. Občasné problémy mohou způsobit, zejména v aplikacích založených na službě nebo s více podprocesy aplikací. Postupy uvedené v tomto článku by měla být používána pouze jako dočasné měr během přenesení ADO.NET. Tyto postupy měli použít pouze po provedení akce úplné testování, ujistěte se, že jsou žádné problémy s kompatibilitou. Problémy, které jsou způsobeny pomocí ADO nebo ADO MD tímto způsobem nejsou podporovány. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
840667 Obdržíte neočekávané chyby při použití ADO a ADO MD .NET Framework aplikace
Souhrn
Tento článek popisuje způsob použití objektů dat spolupráci (CDO) pro knihovnu Microsoft Windows 2000 a místní adresář SMTP odeslat e-mailové zprávy HTML pomocí Microsoft Visual Basic .NET. Tato ukázka musíte spustit na serveru, který má služba SMTP spuštěna e-mailovou zprávu odeslat.
Další informace
 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz projekt.
 3. V části Typy Project klepněte Projekty jazyka.
 4. V části šablony klepněte Aplikace konzoly a klepněte na tlačítko OK.

  Ve výchozím nastavení je vytvořen Module1.vb.
 5. Přidejte odkaz na Microsoft CDO pro knihovnu Windows 2000. Postupujte takto:
  1. V nabídce projekt klepněte na tlačítko Přidat odkaz.
  2. Na kartě COM klepněte na možnost Microsoft CDO pro Windows 2000 knihovnu a potom klepněte na tlačítko Vybrat.
  3. V dialogovém okně Přidat odkazy klepnutím na tlačítko OK potvrďte svůj výběr. Pokud se zobrazí výzva ke generování obálky pro vybrané knihovny klepněte na tlačítko Ano.
 6. Postupujte podle kroků 5a prostřednictvím 5 c přidat odkaz na knihovnu Microsoft ActiveX Data Objects 2.5.
 7. V okně kódu Nahraďte kód s:
  Imports System.ReflectionModule Module1  Sub Main()    Dim oMsg As CDO.Message = New CDO.Message()    oMsg.From = "from@microsoft.com"    oMsg.To = "to@microsoft.com"    oMsg.Subject = "CdoSys HTML mail in VB.NET (pickup)"    Dim sHtml As String    sHtml = "<HTML>" & _     "<HEAD>" & _     "<TITLE>Simple CDOSYS Message</TITLE>" & _     "</HEAD>" & _     "<BODY><P>" & _     "<h1><Font Color=Green>Simple CDOSYS HTML Message</Font></h1>" & _     "</BODY>" & _     "</HTML>"    oMsg.HTMLBody = sHtml    ' Set configuration.    Dim iConfg As CDO.Configuration = New CDO.Configuration()    Dim oFields As ADODB.Fields    oFields = iConfg.Fields    Dim oField As ADODB.Field    oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")    oField.Value = 1  ' Sets the configuration to use the local SMTP server.    oFields.Update()    oMsg.Configuration = iConfg    oMsg.Send()    oMsg = Nothing    iConfg = Nothing    oFields = Nothing    oField = Nothing  End SubEnd Module					
 8. "Úkol" Hledat v kódu a upravte kód pro vaše prostředí.
 9. Chcete-li sestavit a spustit program, stiskněte klávesu F5.
 10. Ověřte, že e-mailové zprávy byla odeslána a přijata.
Odeslat poštu místního adresáře SMTP CDOSYS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 313773 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:15:38 - Revize: 3.2

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Collaboration Data Objects 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbmsg kbcode kbxml kbhowtomaster KB313773 KbMtcs
Váš názor