Jak obnovit profil uživatele v systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o změnách registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem pro obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Tento článek s podrobným postupem popisuje, jak obnovit profil uživatele a následující položky profilu uživatele:
 • dokumenty,
 • nastavení pracovní plochy,
 • oblíbené položky,
 • soubory cookie.
Ve výchozím nastavení systém Windows při prvním přihlášení do počítače se systémem Windows 2000 vytvoří složku profilu uživatele ve složce %SystemDrive%\Documents and Settings a přidělí vám oprávnění k úplnému řízení. Pokud oprávnění k úplnému řízení pro tuto složku ztratíte, systém Windows vytvoří při dalším přihlášení novou složku profilu uživatele a nemáte-li oprávnění k místní správě počítače, nemůžete již k původní složce profilu uživatele získat přístup.

Ztratíte-li přístup ke složce svého profilu, systém Windows vám ve výchozím nastavení vytvoří novou složku profilu a umístí ji do složky Documents and Settings. Jako název nové složky profilu se systém Windows pokusí použít vaše uživatelské jméno. Pokud však stará složka profilu stále existuje, systém Windows název nové složky změní, aby zabránil duplikaci názvu původní složky profilu. V takovém případě se pro váš profil může vyskytnout více složek profilu. Následující informace popisují výchozí schéma přiřazení názvů používané systémem Windows 2000 pro profily uživatelů:
 • Pokud složka uživatelské_jméno neexistuje, je nová složka profilu nazvána:
  uživatelské_jméno
 • Pokud již složka uživatelské_jméno existuje, je nová složka profilu nazvána:
  uživatelské_jméno.název_počítače
 • Pokud již složka uživatelské_jméno.název_počítače existuje, je nová složka profilu nazvána:
  uživatelské_jméno.název_počítače.000
 • Pokud již složka uživatelské_jméno.název_počítače.000 existuje, použije systém Windows pro schéma pojmenování uživatelské_jméno.název_počítače.000 vždy další dostupnou hodnotu.

  Příklad:
  uživatelské_jméno.název_počítače.001
V těchto duplicitních složkách profilu se lze orientovat také podle data a času vytvoření (pokud jste je nezměnili).

Zpět na začátek

Požadavky

Aby bylo možné obnovit profil uživatele, musí stále existovat složka profilu Documents and Settings\uživatelské_jméno a musíte mít k této složce oprávnění Úplné řízení. Nemáte-li ke složce svého profilu uživatele správné oprávnění, musíte se (nebo někdo jiný) k počítači přihlásit jako správce a požadovanou úroveň oprávnění k vašemu profilu uživatele obnovit.

Zpět na začátek

Kopírování dokumentů ze složky aktuálního profilu do složky profilu příslušného uživatele

Pokud jste se po ztrátě přístupových oprávnění k původní složce profilu přihlásili do systému Windows, existují alespoň dvě složky profilu uživatele s vaším uživatelským jménem. Chcete-li tyto soubory zpřístupnit z obnovovaného profilu uživatele, postupujte následovně:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Zkopírujte všechny dokumenty z vaší aktuální složky Dokumenty do složky Dokumenty obnovovaného profilu.

  Poznámka: Krok 2 není vyžadován, pokud jste složku Dokumenty přesunuli do umístění mimo složku Documents and Settings. Po obnovení profilu uživatele však pravděpodobně bude nutné znovu zadat umístění cílové složky Dokumenty.
 3. Chcete-li zachovat odkazy na oblíbené položky Internetu, zkopírujte všechny soubory internetových zástupců z aktuální složky Oblíbené položky do složky Oblíbené položky obnovovaného profilu uživatele.

  Poznámka: Nekopírujte soubor Desktop.ini.
Zpět na začátek

Přidělení oprávnění Úplné řízení ke složce profilu uživatele

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na starou složku svého profilu uživatele a poté klepněte na příkaz Vlastnosti. Ve výchozím nastavení se jedná o složku %SystemDrive%\Documents and Settings\uživatelské_jméno.
 2. Na kartě Zabezpečení klepněte v seznamu Název na svůj profil uživatele a poté zaškrtněte políčko Povolit u oprávnění Úplné řízení.

  Poznámka: Pokud váš profil uživatele není v seznamu Název uveden, přidejte ho: Klepněte na tlačítko Přidat, klepněte v seznamu na svoje uživatelské jméno a poté klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.
Zpět na začátek

Úprava klíče registru profilu uživatele

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Upravte registr tak, aby cesta k obrazu profilu odkazovala na složku profilu uživatele, se kterou jste pracovali v části „Přidělení oprávnění Úplné řízení ke složce profilu uživatele“ v tomto článku:
 1. Přihlaste se k počítači pomocí profilu uživatele, který chcete obnovit.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Vyhledejte složku svého profilu uživatele.

  Poznámka: Po otevření složky ProfileList se zobrazí několik složek, z nichž každá patří jinému uživateli. Tyto složky jsou nazvány podle ID zabezpečení (SID) uživatelů a nikoli podle uživatelských jmen.

  Chcete-li vyhledat složku svého profilu, použijte jednu z následujících možností:
  • Klepněte na každou složku a vyhledejte hodnotu ProfileImagePath, která obsahuje cestu k vašemu profilu uživatele (například %SystemDrive%\Documents and Settings\uživatelské_jméno).

   nebo
  • Stisknutím kombinace kláves CTRL+F spusťte v Editoru registru nástroj pro vyhledávání. Zadejte svoje uživatelské jméno do pole Najít, zaškrtněte políčko Data ve skupinovém rámečku Prohledávat a poté klepněte na tlačítko Najít.
 6. Až naleznete složku podklíče pro svůj profil uživatele, poklepejte na hodnotu ProfileImagePath.
 7. V poli Údaj hodnoty změňte cestu tak, aby odkazovala na obnovovanou složku profilu, a poté klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
Při dalším přihlášení k počítači použije systém Windows váš obnovený profil uživatele.

Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814584 Jak obnovit profil uživatele v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
verze 2003 (814584)
Vlastnosti

ID článku: 314045 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:18:26 - Revize: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB314045
Váš názor