Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Ruční odebrání systému Windows XP a následné obnovení systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 najdete v článku 250456.
Souhrn
Článek popisuje možnosti, které jsou k dispozici při odebrání upgradu na systém Microsoft Windows XP a obnovení systému Microsoft Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition.

Poznámka: Pro provedení procesů popsaných v tomto článku je nutné přeinstalovat systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition a všechny ostatní programy. Článek nepopisuje postup obnovení instalace systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition.

Další informace o obnovení předchozí instalace systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
312569 Ruční spuštění procesu odinstalace pro odebrání systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
V části Další informace jsou popsány následující problémy:
 • Je systém souborů formátovaný na systém souborů FAT, FAT32 nebo NTFS? Jestliže se jedná o systém souborů NTFS, přejděte k části Odebrání ovladačů NTFS.
 • Chcete soubory uložit? Pokud ano, přejděte k části Přejmenování složek.
 • Je systém Windows nainstalován ve složce Windows? Pokud ano, přejděte k části Přejmenování složek.
 • Musíte z důvodu instalace systému Windows 95 nebo Windows 98 uvolnit místo na disku? Pokud ano, přejděte k části Uvolnění místa na disku.
Další informace
Jestliže jste před instalací systému Windows XP zálohovali všechna data nebo žádná data nepotřebujete uchovat, můžete přeformátovat pevné disky počítače a přeinstalovat systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition. Další informace naleznete v části Odebrání ovladačů NTFS.

Upozornění: Při formátování disku odstraníte všechny soubory a všechna data. Disk formátujte pouze v případě, že jste zálohovali všechny soubory, které chcete zachovat.

Nastavení

 1. Určete systém souborů, který používáte:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
  2. Pravým tlačítkem klepněte na požadovaný disk a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Vyhledejte položku Systém souborů.
   • Pokud je disk formátovaný pomocí systému souborů NTFS, jsou možnosti pro obnovení systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition omezené. Tyto operační systémy nepřečtou nebo nerozpoznají systém souborů NTFS a disk nelze převést na použití systémů souborů FAT nebo FAT32. Spouštěcí disketa, kterou používáte, a jednotka, do které chcete nainstalovat systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition, nepoužívají systém souborů NTFS. Společnost Microsoft nepodporuje žádná řešení jiných dodavatelů pro převod systému souborů NTFS na FAT nebo FAT32.
   • Pokud jednotka používá systém souborů FAT, můžete nainstalovat libovolný operační systém. Používá-li jednotka systém souborů FAT32, můžete nainstalovat systém Windows 95 OSR2 (OEM Service Release 2) nebo vyšší.
 2. Zjistěte velikost volného místa na disku v počítači a v dokumentaci ke staršímu operačnímu systému vyhledejte, kolik volného místa na disku budete potřebovat.
 3. Vyhledejte spouštěcí disketu systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition.

  Poznámka: Spouštěcí disketu systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millenium Edition můžete vytvořit v libovolném počítači se systémem Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition. Spouštěcí disketa musí odpovídat operačnímu systému, který instalujete.

  Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  267287 Vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows ME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  296532 Vytvoření spouštěcí diskety systému Windows 98 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  284943 Vytvoření spouštěcí diskety systému Windows 95 v systému MS-DOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 4. Použijte spouštěcí disketu ke spuštění počítače. Zkontrolujte, zda lze číst z jednotky CD-ROM, a pak do příkazového řádku zadejte příkaz sys c:.

  Důležité: Tímto příkazem budou převedeny spouštěcí soubory na jednotku C a bude zkopírován spouštěcí sektor. Po spuštění tohoto příkazu již nebude možné spustit systém Windows XP.

Přejmenování složek

Jestliže systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition nainstalujete na stejnou jednotku, na které je nainstalován systém Windows XP, musíte z důvodu případných konfliktů přejmenovat určité složky.

Poznámka: Pokud přeformátujete pevný disk, nemusíte složky přejmenovat.

Pokud chcete přejmenovat složku Program Files a složku Windows, zadejte do příkazového řádku následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu ENTER:
 • ren c:\progra~1 c:\files.old
 • ren c:\windows c:\windows.xp

Odebrání ovladačů NTFS

Chcete-li odebrat systém souborů NTFS, přeformátujte pevný disk pro použití systému souborů FAT nebo FAT32. Za tímto účelem použijte spouštěcí disketu systému Windows XP. Pokud počítač podporuje spustitelný disk CD-ROM, můžete také použít nástroj Konzola pro zotavení na disku CD-ROM systému Windows XP. Jestliže přeformátujete disk nebo znovu vytvoříte oddíly, odstraníte všechna data na disku. Proto je potřeba před přeformátováním disku zálohovat data.

Pro přeformátování jednotky pomocí nástroje Konzola pro zotavení postupujte podle následujících kroků:
 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM nebo spouštěcích disket systému Windows XP.
 2. Po zobrazení obrazovky Vítá vás instalační program stiskněte klávesu F10.
 3. V nástroji Konzola pro zotavení vyberte vhodný typ instalace a přihlaste se pomocí pověření správce.
 4. Zadejte příkaz map a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Uveďte jednotku, kterou chcete přeformátovat. Písmena označující jednotky v nástroji Konzola pro zotavení se mohou oproti systému Windows XP lišit.
 6. Zadejte do příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  format x: /fs:fat32
  , kde x je písmeno jednotky, kterou chcete formátovat, a FAT32 je systém souborů, který chcete použít.
 7. Zadejte příkaz y a stiskněte klávesu ENTER. Po dokončení formátování zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER pro restartování počítače.

Uvolnění místa na disku

Je-li na disku nedostatek volného místa, můžete bez obav odstranit následující soubory a vyprázdnit následující složky:
 • Vyprázdněte všechny koše systému Windows XP.
 • V aplikaci Microsoft Internet Explorer odstraňte všechny dočasné soubory a vymažte soubory historie.
 • Odstraňte soubory Pagefile.sys a Hiberfil.sys.

  Poznámka: Soubor Pagefile.sys musíte odstranit ve stavu nouze se systémem MS-DOS.

Odebrání souborů systému Windows XP

Následující soubory jsou skryté. Tyto skryté soubory jsou umístěné v kořenové složce jednotky, která slouží ke spouštění počítače. Obvykle je to jednotka C (první písmeno jednotky, které lze použít k označení pevných disků).

Chcete-li odebrat soubory systému Windows XP, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Klepněte na kartu Zobrazení, klepněte na položku Zobrazovat všechny soubory a klepněte na tlačítko OK.
 4. Z kořenové složky jednotky C (nebo ze spouštěcí jednotky) odstraňte následující soubory:
  • Boot.ini,
  • Ntbootdd.sys,
  • Ntdetect.com,
  • NTLDR.
 5. Z jednotky, v níž je nainstalován systém Windows XP, odstraňte následující soubory, pokud existují:
  • Hiberfil.sys,
  • Pagefile.sys.

   Poznámka: Soubor Pagefile.sys je třeba odstranit ve stavu nouze se systémem MS-DOS.
 6. Odstraňte následující složky, pokud existují:
  • Windows,
  • Program Files,
  • Documents and Settings.

Spuštění instalačního programu v systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition

Chcete-li spustit instalační program systému Windows, spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety operačního systému Windows, který instalujete. Jakmile získáte přístup k jednotce CD-ROM, zadejte následující příkazy a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
sys c:
x:\setup.exe
Písmeno x je označením CD-ROM.

Poznámka: V systému Windows Millennium Edition první příkaz pravděpodobně nebude fungovat a může generovat chybovou zprávu. Obvykle tento problém nezabrání úspěšné instalaci. Disk CD-ROM systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition obsahuje soubor Setup.txt, který vysvětluje, jak spustit instalační program. Další pokyny týkající se instalačního programu jsou uvedeny v příručce Začínáme, která je dodávána s každým operačním systémem.
odinstalovat odebrat migrace xp aol msn isp prodigy gte att poskytovatel služeb internetu compuserve odinstalace odebrání w2ktopuninstall winxphotsetup
Vlastnosti

ID článku: 314052 - Poslední kontrola: 06/10/2005 15:06:17 - Revize: 2.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhowto kbinfo kbsetup kbupgrade KB314052
Váš názor