Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva „NTLDR nenalezen“ při instalaci systému Windows XP přes systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition nebo při upgradu z těchto systémů na systém Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 255220.
Příznaky
Tato část je určena pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Při pokusu o instalaci systému Microsoft Windows XP nebo o upgrade na systém Windows XP v počítači se systémem Microsoft Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition se může během prvního restartování během procesu instalace zobrazit následující chybová zpráva:
NTLDR nenalezen
Restartujte libovolnou klávesou
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud byla stávající instalace systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition naklonována a potom použita na jednotce, která má jinou geometrii než zdrojová jednotka klonované kopie.

Jako příklad můžeme použít situaci, kdy je na jednotce o velikosti 4 gigabajty (GB) nainstalován systém Windows 98. Upgradujete počítač na pevný disk o velikosti 30 GB a pomocí nástroje pro vytváření bitových kopií disků od třetí strany vytvoříte zrcadlovou bitovou kopii původní instalace systému Windows 98 a tuto bitovou kopii potom vložíte na novou jednotku. Později provedete upgrade na systém Windows XP. V tomto případě se dostáváte do situace, kdy instalujete systém Windows XP přes naklonovanou bitovou kopii systému Windows 98.

Tento problém se vyskytuje pouze v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
 • Systémový nebo spouštěcí oddíl je formátován systémem souborů FAT32.
 • Počítač se spouští pomocí rozšíření přerušení INT-13. (Jedná se o oddíl větší než 7,8 GB, jehož typ identifikátoru systému v tabulce oddílů je 0C.)
 • Hodnota počtu hlaviček (stran) (Heads (sides)) v záznamu FAT32 BPB (BIOS Parameter Block) kvůli klonování neodpovídá geometrii fyzické jednotky.
Spouštěcí kód systémů Windows 95, Windows 98 a Windows Millennium Edition hodnotu počtu hlaviček v záznamu BPB ignoruje a umožní spuštění počítače i v případě, že je neplatná. Spouštěcí kód v systémech Microsoft Windows 2000 a Windows XP však tuto hodnotu vyžaduje. Pokud není platná, spuštění systému se nezdaří.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, opravte hodnotu počtu hlaviček (stran) v záznamu FAT32 BPB tak, aby mohlo spuštění systému Windows XP pokračovat. Tuto hodnotu lze aktualizovat přepsáním spouštěcího kódu systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač ze spouštěcí diskety systému Windows 95, Windows 98 či Windows Millennium Edition, která obsahuje soubor Sys.com. (Ve výchozím nastavení je tento soubor na disketě obsažen.)
 2. Vytvořte záložní kopii souboru Msdos.sys v kořenovém adresáři systémové jednotky. To lze provést tak, že na příkazovém řádku zadáte následující příkazy:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Zadáním příkazu sys c: na příkazovém řádku pak přepište spouštěcí kód systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition správným záznamem BPB. Pokud je tato operace úspěšná, přejděte ke kroku 4.

  Pokud používáte spouštěcí disketu systému Windows Millennium Edition a zobrazí se následující chybová zpráva, znamená to, že jeden nebo více souborů bylo z instalace systému Windows Millennium Edition odebráno:
  Nelze nalézt systémový soubor ve standardních umístěních na jednotce C:
  Pomocí následujících kroků umístěte správné soubory na jednotku, aby je příkaz sys mohl najít:
  1. Zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER:
   c:
   cd\windows
   Pokud je systém Windows nainstalován v jiné složce než Windows, je třeba dané příkazy odpovídajícím způsobem upravit.
  2. Zadáním následujícího příkazu se pokuste přejít do složky Command:
   cd command
   Pokud se zobrazí chybová zpráva, že zadaná cesta nebyla nalezena, vytvořte zadáním následujícího příkazu složku Command a potom znovu zadejte příkaz cd command:
   md command
  3. Zadáním následujícího příkazu přejděte do složky EBD:
   cd ebd
   Pokud se zobrazí chybová zpráva, že zadaná cesta nebyla nalezena, vytvořte zadáním následujícího příkazu složku EBD a potom znovu zadejte příkaz cd ebd:
   md ebd
  4. Ve složce EBD zkopírujte zadáním následujících příkazů soubor Io.sys z kořenového adresáře pevného disku a přejmenujte jej na Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys je soubor, který je vyžadován programem Sys.com.
  5. Přejděte zpět na jednotku A a potom zadejte následující příkazy:
   a:
   sys c:
  Zadáním následujících příkazů obnovte původní soubor Msdos.sys. Každý příkaz opět potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Potvrďte přepsání stávajícího souboru Msdos.sys stisknutím klávesy A. Jako potvrzení o přepsání souboru se zobrazí zpráva, že byl zkopírován 1 soubor.
 4. Restartujte počítač do systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition a poté se znovu pokuste o instalaci systému Windows XP či upgrade na tento systém.

  Poznámka: Nebo po spuštění příkazu sys c: spusťte konzolu pro zotavení a potom pomocí příkazu fixboot přepište spouštěcí kód systému Windows XP. Tento postup obvykle umožní pokračovat v původní instalaci.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
178947 Soubor registru nebyl nalezen. Služby registru... (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318948 Chybová zpráva „NTLDR nenalezen nebo poškozen“ během upgradu na systém Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320397 Pokud systém Windows není aktuální a v kořenové složce je příliš mnoho souborů, systém se nemusí spustit a zobrazí se chybová zpráva, že nebyl nalezen soubor NTLDR
883275 Nelze spustit počítač po změně oprávnění v systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812492 Chybová zpráva při spuštění počítače pomocí nesystémového disku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315261 Po změně aktivního oddílu pomocí nástroje Správa disků se počítač nespustí
Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat v databázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft: Potom do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se vám zobrazila, nebo popis problému.
Vlastnosti

ID článku: 314057 - Poslední kontrola: 04/14/2008 21:49:01 - Revize: 4.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbresolve kbfilesystems kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB314057
Váš názor