Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje několik možných příčin a řešení situace, kdy se během instalace systému Windows XP nebo po ní zobrazí chybová zpráva Stop: 0x0000000A. Tento článek je určen pro zkušené uživatele.
Příznaky
V průběhu instalace systému Windows XP nebo po jejím dokončení se zobrazí chybová zpráva typu Stop v následujícím formátu:
Stop: 0x0000000A (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adresax má základ v x - název_souboru
Všechny parametry této chybové zprávy jsou hexadecimální čísla, která odkazují na konkrétní problém:
 • Parametr 1 - Adresa s chybným odkazem
 • Parametr 2 - Úroveň přerušení, která byla vyžadována pro přístup k paměti.
 • Parametr 3 - Typ přístupu, kde hodnota 0 představuje operaci čtení a hodnota 1 operaci zápisu.
 • Parametr 4 - Adresa instrukce, která odkazovala na paměť v parametru 1.
Příklad:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adresa 8000F67c má základ v 80001000 - hal.dll
Příčina
Tato chyba se obvykle vyskytuje během instalace při pokusu o přístup ke stránkovatelné paměti v režimu jádra na příliš vysoké úrovni přerušení (IRQL). K této chybě obvykle dochází, pokud ovladač použije nesprávnou adresu paměti. K dalším možným příčinám této chyby patří nekompatibilní ovladač zařízení, obecné potíže s hardwarem a nekompatibilní software.
Řešení
Při výskytu této chybové zprávy Stop se nejprve pokuste problém vyřešit pomocí nástroje Zasílání zpráv o chybách systému Windows, který se zobrazuje automaticky, kdykoli se vyskytne nějaká chyba. Nástroj Zasílání zpráv o chybách zašle zprávu společnosti Microsoft a ihned vás informuje o nalezené opravě nebo dočasném řešení. Není-li k dispozici žádná oprava ani dočasné řešení nebo nepodaří-li se vám problém vyřešit s použitím opravy nebo dočasného řešení navrženého nástrojem, postupujte podle pokynů uvedených v části "Řešení potíží pro pokročilé uživatele".
Řešení potíží pro pokročilé uživatele
Tato část obsahuje dvě části s pokyny k řešení potíží pro pokročilé uživatele:
 • Dochází-li k chybě během instalace, přejděte k části "K chybě dochází během instalace systému Windows XP".
 • Dochází-li k chybě poté, co byl systém Windows XP již nainstalován, přejděte k části "K chybě dochází po nainstalování systému Windows XP".
Provedení popsaných kroků může být snadnější, pokud si tento článek nejprve vytisknete.
K chybě dochází během instalace systému Windows XP
Pokud se chybová zpráva Stop: 0x0000000A zobrazuje během instalace systému Windows XP, mohl se vyskytnout problém s hardwarovými součástmi nainstalovanými v počítači. Nejprve zkontrolujte, zda používáte hardware kompatibilní se systémem Windows XP – klikněte na odkaz v části "Kontrola kompatibility hardwaru". Jestliže je hardware kompatibilní, postupujte podle pokynů pro řešení potíží s hardwarovými součástmi v oddílu "Další možné potíže s kompatibilním hardwarem".

Kontrola kompatibility hardwaru

Další informace o možné nekompatibilitě softwaru a hardwaru naleznete v tématu věnovaném kontrole systémové kompatibility na instalačním disku CD nebo DVD systému Windows XP.

Další možné potíže s kompatibilním hardwarem

V této části najdete popis sedmi metod, které můžete použít k řešení potíží a izolaci příčin problému zkoumáním možných problémů s hardwarem.

Upozornění: Tento článek obsahuje kroky, které mohou vyžadovat úpravu nastavení systému BIOS nebo technologie CMOS nebo fyzické změny hardwaru počítače. Nesprávné nastavení systému BIOS počítače může způsobit vážné potíže. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže způsobené změnou nastavení systému BIOS bude možné odstranit. Nastavení systému BIOS měníte výhradně na vlastní nebezpečí. Budete-li v průběhu některého z těchto kroků potřebovat pomoc, obraťte se na výrobce hardwaru. Změny v nastavení hardwaru či systému BIOS mohou mít za následek ztrátu záruky. Pokud nechcete sami zasahovat do hardwaru počítače, odvezte počítač do servisu.

Požadavek

Připravte si instalační disk CD nebo DVD systému Windows XP. Následující postupy vyžadují, abyste ke spuštění počítače použili instalační disk CD nebo DVD systému Windows XP.

Doporučené materiály

Při řešení potíží podle následujících pokynů vám může pomoci, připravíte-li si předem následující podklady:
 • Podpůrná dokumentace pro veškerý přidaný hardware, adaptéry a zařízení
 • Kontakty na výrobce veškerého přidaného hardwaru, adaptérů a zařízení

Metoda 1: Určení vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer)

Tuto metodu zkuste použít k řešení zobrazování chybové zprávy Stop jako první.
 1. Při spuštění instalace stiskněte klávesu F5 v okamžiku, kdy se zobrazuje zpráva Instalační program zjišťuje hardwarovou konfiguraci počítače.
 2. Po zobrazení výzvy zadejte správný typ počítače a vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer). Je-li například v počítači jediný procesor, zadejte možnost Standard PC HAL.
 3. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.
  • Pokud se chybová zpráva Stop nezobrazí a podaří se vám úspěšně nainstalovat systém Windows XP, postup je u konce.
  • Pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 2.

Metoda 2: Vypnutí funkcí v nastavení paměti CMOS

Tuto metodu použijte, pokud se vám nepodaří vyřešit zobrazování chybové zprávy Stop první metodou.
 1. V nastavení CMOS počítače vypněte všechny následující funkce. Pokyny naleznete v dokumentaci k hardwaru nebo o ně můžete požádat výrobce.
  • veškeré ukládání do mezipaměti, včetně mezipaměti L2, BIOS, interní/externí a mezipaměti s průběžným zápisem na řadičích disků;
  • veškeré stínování;
  • technologie Plug and Play;
  • všechny funkce ochrany proti virům systému BIOS.
 2. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.
  • Pokud se chybová zpráva Stop nezobrazí, přejděte ke kroku c.
  • Pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 3.
 3. Pokuste se izolovat funkci, která chybu způsobuje. Postupujte přitom tak, že budete tyto funkce jednu po druhé opět povolovat a pokaždé restartujete počítač.
 4. Jakmile zjistíte, která funkce vyvolává problémy, zakažte ji nebo odeberte a obraťte se na výrobce se žádostí o vyřešení problému.

  Pokud se vám nepodaří izolovat problém s nastavením CMOS, ale chybová zpráva Stop se už neobjeví a počítač se bude spouštět normálně, je možné, že některá položka nastavení bránila instalaci. V takovém případě po nainstalování systému Windows XP zapněte původní nastavení. Postup je u konce.

Metoda 3: Kontrola paměti RAM počítače

Tuto metodu použijte v případě, že se vám problém s chybovou zprávou Stop nepodaří odstranit metodou 2. Pokud potřebujete pomoci s prováděním některého z následujících kroků, nahlédněte do dokumentace k hardwaru.
 1. Odeberte všechny neshodné paměťové moduly SIMM (paměť RAM) tak, aby všechny moduly SIMM používaly stejnou rychlost. Může se například jednat o rychlost 60 nebo 70 nanosekund (ns).
 2. Spusťte systémový test paměti a odeberte všechny chybné moduly SIMM.
 3. Proveďte test s různými paměťmi SIMM, jsou-li k dispozici.
 4. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.
  • Pokud se chybová zpráva Stop nezobrazí a podaří se vám úspěšně nainstalovat systém Windows XP, postup je u konce.
  • Pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 4.

Metoda 4: Odebrání všech adaptérů a odpojení všech hardwarových zařízení

Tuto metodu použijte v případě, že se vám problém s chybovou zprávou Stop nepodaří odstranit metodou 3.
 1. Odeberte všechny adaptéry a odpojte všechna hardwarová zařízení, která nejsou nutná ke spuštění počítače ani k instalaci systému Windows. Jedná se o následující adaptéry a zařízení:
  • zařízení SCSI,
  • zařízení IDE,
  • síťový adaptér,
  • Interní modem,
  • zvuková karta,
  • další pevné disky (k dokončení instalace je vyžadován nejméně jeden pevný disk),
  • jednotka CD nebo DVD (pokud instalujete z místního pevného disku).
 2. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.
  • Pokud se chybová zpráva Stop nezobrazí, pokračujte krokem c.
  • Pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 5.
 3. Pokuste se izolovat adaptér nebo hardwarové zařízení způsobující chybu. Po přeinstalování systému Windows XP postupně připojujte jeden adaptér nebo hardwarové zařízení po druhém. Pokaždé přitom restartujte počítač.
 4. Podaří-li se vám tímto způsobem izolovat hardwarovou součást, která problémy vyvolává, odpojte daný adaptér nebo zařízení a obraťte se na jeho dodavatele se žádostí o vyřešení problému.

  Pokud se vám nepodaří izolovat problémovou hardwarovou součást, ale chybová zpráva Stop se už neobjeví a počítač se bude spouštět normálně, je možné, že některá hardwarová součást bránila instalaci. V takovém případě po nainstalování systému Windows XP znovu připojte veškerý hardware. Postup je u konce.

Metoda 5: Aktualizace ovladačů SCSI a odebrání všech zařízení SCSI

Tuto metodu použijte v případě, že se vám problém s chybovou zprávou Stop nepodaří odstranit metodou 4. Pokud potřebujete pomoci s prováděním některého z následujících kroků, nahlédněte do dokumentace k hardwaru.
 1. Obraťte se na dodavatele adaptéru se žádostí o nejnovější verzi určenou pro systém Windows.
 2. Vypněte v řadiči SCSI vyjednávání synchronizace.
 3. Ověřte, zda zakončení a identifikátory zařízení SCSI jsou správné.
 4. Odeberte z řetězce SCSI všechna zařízení (s výjimkou jednoho pevného disku, pokud z jednotky umístěné na tomto disku spouštíte počítač nebo do ní naopak instalujete).
 5. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.
  • Pokud se chybová zpráva Stop nezobrazí, pokračujte krokem f.
  • Pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 6.
 6. Pokuste se izolovat zařízení SCSI, které chybu způsobuje. Po přeinstalování systému Windows XP postupně připojujte jedno zařízení SCSI po druhém. Pokaždé přitom restartujte počítač.
 7. Podaří-li se vám tímto způsobem izolovat zařízení SCSI, které problémy vyvolává, odpojte toto zařízení a obraťte se na jeho dodavatele se žádostí o vyřešení problému.

  Pokud se vám nepodaří izolovat problém se zařízením SCSI, ale chybová zpráva Stop se už neobjeví a počítač se bude spouštět normálně, je možné, že některé zařízení bránilo instalaci. V takovém případě po nainstalování systému Windows XP znovu připojte všechna zařízení. Postup je u konce.

Metoda 6: Předefinování nastavení IDE a odebrání všech zařízení IDE

Tuto metodu použijte v případě, že se vám problém s chybovou zprávou Stop nepodaří odstranit metodou 5. Pokud potřebujete pomoci s prováděním některého z následujících kroků, nahlédněte do dokumentace k hardwaru.
 1. Nastavte vestavěný port IDE na hodnotu Pouze primární.
 2. Ověřte, zda je pro zařízení IDE použito správné nastavení Master/Subordinate/Only.
 3. Odeberte všechna zařízení IDE s výjimkou pevného disku.
 4. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.
  • Pokud se chybová zpráva Stop nezobrazí, pokračujte krokem e.
  • Pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 7.
 5. Pokuste se izolovat nastavení nebo zařízení IDE, které chybu způsobuje. Po přeinstalování systému Windows XP postupně připojujte jedno zařízení IDE po druhém. Pokaždé přitom restartujte počítač.
 6. Podaří-li se vám tímto způsobem izolovat problémové nastavení nebo zařízení, zakažte příslušnou položku nastavení nebo odpojte zařízení IDE a obraťte se na dodavatele se žádostí o vyřešení problému.

  Pokud se vám nepodaří izolovat problém s nastavením IDE nebo se zařízením, ale chybová zpráva Stop se už neobjeví a počítač se bude spouštět normálně, je možné, že některá položka nastavení nebo některé zařízení bránily instalaci. V takovém případě po nainstalování systému Windows XP obnovte původní nastavení nebo připojte všechna zařízení. Postup je u konce.

Metoda 7: Zjištění známých chyb od výrobce

Tuto metodu použijte jako poslední možnost v případě, že všechny ostatní pokusy o izolování a vyřešení problému selžou.
 1. Obraťte se na výrobce počítače nebo základní desky s dotazem, zda jsou známy nějaké problémy se spouštěním nebo instalací systému Windows XP. Výrobce vám pravděpodobně bude schopen pomoci s následujícími kroky:
  • spuštění diagnostického programu v počítači,
  • upgrade systému BIOS počítače (je-li vyžadován).
 2. Zkuste znovu nainstalovat systém Windows XP.

  Pokud tento postup nepomůže, navštivte následující web společnosti Microsoft s informacemi o možnostech kontaktování podpory:
K chybě dochází po nainstalování systému Windows XP
Pokud se chybová zpráva Stop: 0x0000000A zobrazuje poté, co jste již systém Windows XP nainstalovali, může ji způsobovat nedávno přidaný software nebo hardware třetí strany. Nejprve zkuste odstranit potíže s jinými součástmi pomocí metod uvedených v části "Řešení potíží se softwarem a hardwarem třetích stran". Je vhodné mít k dispozici podpůrnou dokumentaci k veškerému nedávno přidanému softwaru a hardwaru. Pokud těmito metodami problém nevyřešíte, vyzkoušejte metody uvedené v části "Obnovení systému Windows".

Doporučený krok

Než začnete postupovat podle následujících pokynů pro řešení potíží, doporučujeme vám vytvořit zálohu systému včetně všech osobních souborů a složek.

Řešení potíží se softwarem a hardwarem třetích stran

Metoda 1: Kontrola nedávno přidaného softwaru třetích stran

Pokud jste nainstalovali jakýkoli software třetí strany, zkuste jej odebrat nebo deaktivovat, aby se nenačítal. Poté restartujte počítač a ověřte, zda chybu způsoboval daný software či ovladač.
 • Používáte-li více softwarových prvků pocházejících od třetích stran, odebírejte nebo deaktivujte jeden po druhém a poté vždy restartujte počítač. Takto se pokuste izolovat software třetí strany, který problém způsobil.
 • Přestane-li se po odebrání softwaru třetí strany zobrazovat chybová zpráva Stop, znamená to, že chybu způsoboval problém s daným softwarem. Ohlaste problém dodavateli a požádejte o jeho vyřešení.
 • Bude-li se chybová zpráva Stop zobrazovat i po odebrání veškerého softwaru třetích stran, znamená to, že problém není v softwaru. Přejděte k části "Metoda 2: Kontrola nedávno přidaného hardwaru třetích stran".

Metoda 2: Kontrola nedávno přidaného hardwaru třetích stran

Pokud jste po instalaci systému Windows přidali jakákoli hardwarová zařízení nebo ovladače, odeberte nedávno přidaný hardware a poté restartujte počítač, abyste zjistili, zda chybu nezpůsobuje tento hardware.
 • Pokud jste v poslední době přidali více hardwarových součástí, odebírejte jedno zařízení nebo ovladač po druhém a poté vždy restartujte počítač. Takto se pokuste izolovat hardwarovou součást, která problém způsobila.
 • Pokud se po odebrání nedávno přidaného hardwaru přestala zobrazovat chybová zpráva Stop, zkuste problém vyřešit některými z následujících metod:
  1. Získejte aktualizované ovladače zařízení, jsou-li k dispozici.
  2. Obraťte se na dodavatele zařízení nebo ovladače a zjistěte, zda nejsou známy nějaké potíže s hardwarem.
  3. Spusťte diagnostický program a ověřte, zda hardware funguje správně.
  Pokud se vám touto metodou podařilo odstranit chybovou zprávu Stop, postup je u konce.
 • Jestliže se chybová zpráva Stop zobrazuje i po odebrání veškerého softwaru třetích stran, pokuste se obnovit systém Windows pomocí nástroje Obnovení systému. Chcete-li to provést, přejděte k části "Obnovení systému Windows".

Obnovení systému Windows

Jestliže se vám nepodaří odstranit problém s chybovou zprávou tím, že vyřešíte potíže se softwarem a hardwarem třetích stran, pokuste se obnovit systém Windows. Nejprve vyzkoušejte metodu 1.

Metoda 1: Použití funkce Poslední známá funkční konfigurace

Funkce Poslední známá funkční konfigurace nabízí možnost obnovy v případě, že po provedení změny v počítači nemůžete systém Windows XP spustit nebo pokud máte podezření, že dříve provedená změna způsobuje problémy. Tato funkce obnoví informace z registru a nastavení ovladače, které byly platné při posledním úspěšném spuštění počítače.Další informace o použití poslední známé funkční konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307852 Jak spustit počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace v systému Windows XP
 • Pokud se po obnovení systému Windows pomocí této metody přestane zobrazovat chybová zpráva Stop, postup je u konce.
 • Pokud se vám touto metodou nepodařilo obnovit systém Windows nebo pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 2.

Metoda 2: Oprava instalace systému Windows XP

Jestliže se vám systém Windows nepodařilo obnovit pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace, zkuste jej obnovit opravou instalace Windows XP.
Požadavky
Ujistěte se, zda máte po ruce instalační disk CD nebo DVD systému Windows XP.
Doporučené materiály
Při řešení potíží podle následujících pokynů vám může pomoci, připravíte-li si předem následující podklady:
 • Dokumentace k softwaru na úrovni antivirového programu nebo systému BIOS
 • Dokumentace k počítači s návodem na nastavení jednotky CD nebo DVD jako prvního primárního spouštěcího zařízení
Při opravě instalace systému Windows XP postupujte takto:
 1. Zakažte všechny antivirové programy a antivirovou ochranu na úrovni systému BIOS. Nápovědu naleznete v nápovědě online nebo příručce k příslušnému softwaru.
 2. Ověřte, zda je jako primární spouštěcí zařízení nastavena jednotka CD nebo DVD. Podrobný postup naleznete v dokumentaci k počítači.
 3. Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD nebo DVD a poté počítač restartujte.
 4. Jakmile se zobrazí zpráva s informacemi o tom, že stisknutím libovolné klávesy spustíte systém z disku CD-ROM, stiskněte libovolnou klávesu. Počítač bude spuštěn z disku CD-ROM systému Windows XP.
 5. Je-li počítač spuštěn z disku CD-ROM, systém ověří hardware a zobrazí výzvu k výběru jedné z následujících možností:
  • Chcete-li nainstalovat systém Windows XP, stiskněte klávesu ENTER.
  • Chcete-li Konzolou pro zotavení opravit instalaci systému Windows XP, stiskněte klávesu R.
  • Chcete-li opustit instalační program, aniž byste nainstalovali systém Windows XP, stiskněte klávesu F3.
 6. Stiskněte klávesu ENTER.
 7. Stisknutím klávesy F8 přijměte licenční smlouvu.
 8. V poli se zobrazí aktuální instalace systému Windows XP a počítač zobrazí výzvu k výběru jedné z následujících možností:
  • Chcete-li vybranou instalaci systému Windows opravit, stiskněte klávesu R.
  • Chcete-li nainstalovat novou kopii systému Windows bez provedení opravy, stiskněte klávesu ESC.
 9. Stiskněte klávesu R. Pokud jste změnili hardware počítače, bude po opravě systému Windows XP možná nutné systém znovu aktivovat.
  • Pokud se po obnovení systému Windows pomocí této metody přestane zobrazovat chybová zpráva Stop, postup je u konce.
  • Pokud se vám touto metodou nepodařilo obnovit systém Windows nebo pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 3.

Metoda 3: Použití funkce Vrátit změny ovladače

Tuto metodu obnovení systému Windows použijte, byla-li metoda 2 neúspěšná a můžete-li počítač spustit v nouzovém režimu.

Funkce Vrátit změny ovladače umožňuje nahradit ovladač zařízení dříve nainstalovanou verzí. Tuto funkci lze využít v případě instalace nového ovladače zařízení, který způsobuje nestabilitu systému. Pomocí funkce Vrátit změny ovladače můžete obnovit (vrátit) předchozí ovladač zařízení a počítač dále používat. Další informace o použití funkce Vrátit změny ovladače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283657 POSTUPY: Použití funkce Vrátit změny ovladače v systému Windows XP
 • Pokud se po obnovení systému Windows pomocí této metody přestane zobrazovat chybová zpráva Stop, postup je u konce.
 • Pokud se vám touto metodou nepodařilo obnovit systém Windows nebo pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 4.

Metoda 4: Použití funkce Obnovení systému Windows XP

Tuto metodu obnovení systému Windows použijte, byla-li metoda 3 neúspěšná a můžete-li počítač spustit v nouzovém režimu. Nástroj Obnovení systému Windows XP vytváří „snímek“ důležitých systémových souborů a některých programových souborů a ukládá tyto informace jako body obnovení. Pomocí těchto bodů obnovení můžete systém Windows XP vrátit do předchozího stavu.Další informace o použití nástroje Obnovení systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
 • Pokud se po obnovení systému Windows pomocí této metody přestane zobrazovat chybová zpráva Stop, postup je u konce.
 • Pokud se vám touto metodou nepodařilo obnovit systém Windows nebo pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 5.

Metoda 5: Použití konzoly pro zotavení

Konzolu pro zotavení vám doporučujeme použít k obnovení systému Windows pouze v případě, že potíže nelze vyřešit pomocí nouzového režimu ani dalších možností spuštění. Pokud není možné počítač spustit, můžete konzolu pro zotavení spustit ze spouštěcích disket nebo disku CD-ROM systému Windows XP.

Z konzoly pro zotavení můžete povolit a zakázat služby, formátovat jednotky, číst data na místní jednotce a zapisovat na ni (stejně jako na jednotky formátované pomocí systému souborů NTFS) a provádět celou řadu dalších úloh správy. Konzola pro zotavení je zvláště užitečná, pokud chcete počítač opravit zkopírováním souboru z diskety nebo disku CD-ROM na pevný disk nebo pokud chcete změnit konfiguraci služby, která zabraňuje správnému spuštění počítače.
Požadavky
Ujistěte se, zda máte k dispozici instalační disk CD nebo DVD systému Windows XP.Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
 • Pokud se po obnovení systému Windows pomocí této metody přestane zobrazovat chybová zpráva Stop, postup je u konce.
 • Pokud se vám touto metodou nepodařilo obnovit systém Windows nebo pokud se chybová zpráva Stop zobrazuje i nadále, přejděte k metodě 6.

Metoda 6: Přejmenování problémového softwaru nebo ovladače

Tuto metodu použijte jako poslední možnost, jestliže všechny ostatní metody obnovení systému Windows selhaly, ale počítač lze spustit se systémem DOS nebo v nouzovém režimu.
 • Pokud je systém Windows umístěn v oddílu FAT, spusťte počítač se systémem MS-DOS a pak přejmenujte software nebo ovladač, který působí potíže.
 • V opačném případě spusťte počítač v nouzovém režimu s příkazovým řádkem a poté přejmenujte problémový software nebo ovladač.

  Další informace o možnostech spuštění v nouzovém režimu naleznete na webu nápovědy a podpory společnosti Microsoft v tématu "obnovení systému Windows".
  • Pokud se po obnovení systému Windows pomocí této metody přestane zobrazovat chybová zpráva Stop, postup je u konce.
  • Nepodaří-li se vám touto metodou obnovit systém Windows nebo se stále zobrazuje chybová zpráva Stop, navštivte následující web společnosti Microsoft s informacemi o možnostech kontaktování podpory:
Další informace
Nepodaří-li se vám odstranit chybovou zprávu Stop: 0x0000000A metodami popsanými v tomto článku a provozujete-li systém Windows na hardwaru kompatibilním se standardem HCL, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314103 Příprava před kontaktováním společnosti Microsoft po zobrazení chyby Stop na modré obrazovce
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Vlastnosti

ID článku: 314063 - Poslední kontrola: 06/07/2013 07:14:00 - Revize: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Váš názor
>