Řešení potíží s chybovými zprávami o ID události 9 a ID události 11

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 154690 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Souhrn
Tento článek popisuje metody řešení problémů, které lze použít, pokud jsou do systémového protokolu zaznamenány informace podobné následujícím příkladům.
ID události: 9
Zdroj: Aic78xx
Popis: Zařízení \Device\ScsiPort0 neodpovídá v periodě časového limitu.
–nebo–
ID události: 11
Zdroj: Aic78xx
Popis: Ovladač zjistil chybu řadiče na Device\ScsiPort0.
Název zdroje může být název jakéhokoliv řadiče, například Atdisk nebo ATAPI.
Další informace
Téměř ve všech případech, kdy jsou tyto zprávy zaznamenány, se jedná o potíže s hardwarem. Zdrojem může být řadič nebo (více pravděpodobné) zařízení připojené k řadiči. Hardwarovým problémem může být nekvalitní kabeláž, nesprávné zakončení nebo nastavení přenosové rychlosti, pomalé uvolnění sběrnice SCSI ze strany zařízení, porucha zařízení nebo (vzácně) špatně napsaný ovladač zařízení.

Nalezení zdroje problému

Zde jsou některé tipy pro řešení problémů, které vám pomohou diagnostikovat a přesně určit zdroj problému:
 • Přečtěte si technickou příručku řadiče SCSI a zjistěte požadavky na zakončení. Mnoho moderních řadičů SCSI požaduje aktivní zakončení (alespoň jedno ze zařízení na sběrnici musí poskytovat zakončovací napájení). Správné zakončení zahrnuje jak zakončovací prvek (rezistor), tak i zařízení dodávající signál sběrnici pro zakončovací napájení. Standard SCSI-2 specifikuje, že řadič (iniciátor) musí dodávat zakončovací napájení. Proto jakýkoli řadič, který uvádí, že je kompatibilní se standardem SCSI-2, pravděpodobně dodává zakončovací napájení. Je ale vhodné to pro jistotu zkontrolovat.

  Zakončovací napájení může poskytovat i mnoho zařízení (převážně jednotky). Pokud má jednotka můstek označený Trmpwr, povolte jej.
 • Pokud jsou připojena externí i interní zařízení SCSI ověřte, zda poslední zařízení na každém řetězu SCSI je zakončeno a prostřední zařízení nejsou zakončena.
 • Pokud je jen jeden řetěz SCSI (všechna zařízení externí nebo interní) ověřte, zda je zakončené poslední zařízení řetězu SCSI a zda je zakončený samotný řadič. To je většinou nastavení systému BIOS.
 • Zkontrolujte uvolněnou nebo nekvalitní kabeláž SCSI. Dlouhý řetěz kabelů se smíchanou vnitřní a vnější kabeláží může snížit kvalitu signálu. Specifikace SCSI, která umožňuje přenos na dálku, nepřepokládá u kabeláže žádné proudové úniky ani rušení. V praxi je obvykle možné dosáhnout jen kratší vzdálenosti. Externí kabely delší než 180 cm by měly být nahrazeny kabely délky 90 cm.
 • Zkontrolujte točivá vyměnitelná média, jako například vyměnitelné pevné disky. Točivým vyměnitelným médiím trvá restartování déle než jiným vyměnitelným médiím a při návratu z režimu spánku mohou generovat událost 11. Po inicializaci je zařízení přístupné.
 • Všímejte si, kdy byly zaznamenány zprávy o událostech, a zkuste vysledovat, zda se nevyskytují v souvislosti s určitými naplánovanými procesy (například zálohování) nebo s náročnými operacemi s diskem. To by mohlo ukázat na zařízení, které způsobuje chyby.

  Tendence jednotek mít tyto druhy problémů při velkém zatížení je většinou zapříčiněna pomalými mikroprocesory. Při zpracování více úloh současně nemusí být procesor dostatečně rychlý, aby zvládl zpracovat veškeré vstupní a výstupní příkazy (I/O), které přicházejí téměř současně.
 • Pokud dochází v vypršení časových limitů u páskových jednotek, snižte nastavení přenosové rychlosti. Použití přenosové rychlosti 5 Mb/s většinou tyto problémy s časovými limity odstraní.
 • Zjednodušte řetěz SCSI/IDE odebráním některých zařízení. Pokud máte podezření, že problémy jsou zaviněny konkrétním zařízením, přesuňte toto zařízení na jiný řadič. Pokud se problému přesunou na nový řadič společně se zařízením, zařízení vyměňte.
 • Zkontrolujte revize systému BIOS řadiče SCSI a firmwaru zařízení. Získejte nejnovější revize od výrobce. (V tomto článku dále naleznete postup, jak zjistit číslo modelu a revizi firmware.)
 • Zkontrolujte verzi ovladače zařízení SCSI. Ovladač SCSI je umístěný ve složce %SystemRoot%\System32\Drivers. Podívejte se na verzi ve vlastnostech souboru ovladače. Pokud ovladač není aktuální, zkontrolujte, zda výrobce nevydal novější verzi.
 • Odeberte všechny ostatní řadiče, které by mohly způsobovat spory na sběrnici.
 • Zjistěte, zda nízkoúrovňové formátování provedené řadičem SCSI nevyřeší zprávy o událostech.
 • Zkuste nahradit podezřelý kus hardwaru za jinou značku nebo model.

Kontrola modelového čísla a revize firmwaru zařízení

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Modelové číslo a revize firmware zařízení jsou v registru operačního systému Windows. Chcete-li tyto informace zobrazit, postupujte takto:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedit.exe).
 2. Vyhledejte v registru následující klíč
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
  x je různé v závislosti na čísle zařízení.
 3. Podívejte se na hodnotu identifikátoru REG_SZ, ze které zjistíte číslo modelu a revizi firmwaru. Můžete například vidět:
    SEAGATE ST32430N  0510						
  0510 je hodnota revize firmwaru.
 4. Zaznamenejte číslo modelu zařízení a revizi firmwaru. Zjistěte u výrobce, zda jsou známy nějaké problémy s tímto konkrétním modelem zařízení.
Vlastnosti

ID článku: 314093 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:19:14 - Revize: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kberrmsg kbhardware kbinfo KB314093
Váš názor