Použití programu Convert.exe k převodu oddílu na systém souborů NTFS

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 214579.
Souhrn
V systému Windows XP jsou podporovány dva systémy souborů: systém souborů FAT (File Allocation Table) a systém souborů NTFS. Tento článek popisuje způsob převodu oddílu FAT na oddíl NTFS a skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu.
Další informace
Součástí systému Windows XP je nástroj Convert.exe, který slouží k převodu oddílu FAT na oddíl NTFS. Nástroj Convert.exe lze snadno používat, obsahuje však určitá omezení, která je třeba před jeho použitím pečlivě uvážit.

Před převodem oddílu FAT na oddíl NTFS doporučujeme zvážit následující omezení:
 • Převod je jednosměrný proces. Po převodu oddílu na systém souborů NTFS jej nelze převést zpět na oddíl FAT. Jestliže budete chtít oddíl obnovit jako oddíl FAT, bude jej nutné naformátovat jako oddíl FAT. Tato akce však způsobí odstranění všech dat z oddílu. Data bude potom možné obnovit ze zálohy.
 • Po převodu libovolné jednotky v počítači na systém souborů NTFS není možné odebrat systém Windows XP a vrátit se do systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition (Me).
 • Systémový oddíl počítačů s architekturou RISC nelze převést na systém souborů NTFS. Specifikace zařízení ARC vyžaduje systémový oddíl FAT. Lze však vytvořit malý systémový oddíl FAT (přibližně o velikosti 1 MB) a potom nainstalovat systém Windows do oddílu NTFS (spouštěcí oddíl).
 • Program Convert.exe vyžaduje pro převod systému souborů určité množství volného místa na jednotce.Další informace o velikosti volného místa požadovaného pro převod svazku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  156560 Volné místo na disku požadované pro převod svazku ze systému souborů FAT na NTFS
POZNÁMKA: Přestože je velmi málo pravděpodobné, že při převodu oddílu FAT na oddíl NTFS dojde k poškození nebo ztrátě dat, doporučujeme před spuštěním příkazu convert provést úplné zálohování všech dat nacházejících se na jednotce, kterou chcete převést. Před pokračováním je také vhodné ověřit integritu zálohy.

Převod oddílu FAT na oddíl NTFS provedete podle následujících kroků:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Do příkazového řádku zadejte příkaz CONVERT písmeno_jednotky: /FS:NTFS.
 3. Program Convert.exe se pokusí převést daný oddíl na oddíl NTFS.
Během činnosti programu Convert se může zobrazit následující chybová zpráva:
Program Convert nemůže získat výhradní přístup k jednotce písmeno_jednotky: a proto ji nyní nemůže převést. Chcete naplánovat provedení převodu při příštím spuštění systému (A/N)?
Tato chybová zpráva se zobrazí v některé z následujících tří situací:
 • Při spuštění příkazu CONVERT je aktuálním adresářem jednotka, kterou chcete převést (například po zadání příkazu CONVERT F: /FS:NTFS do příkazového řádku F:\>).

  Tento problém vyřešíte kliknutím na tlačítko Ano v chybové zprávě a restartováním počítače nebo změnou adresáře na jinou jednotku a opakovaným zadáním tohoto příkazu.
 • V jednotce, kterou chcete převést, je v některém programu otevřen soubor.

  Tento problém můžete vyřešit kliknutím na tlačítko Ano v chybové zprávě a převodem jednotky po následném restartování počítače nebo ukončením všech programů, které by mohly používat soubory v dané jednotce. Soubory na jednotce mohou být používány také uživateli připojenými ke složkám prostřednictvím sítě nebo stránkovacím souborem umístěným v dané jednotce.
 • Pokoušíte se převést oddíl, v němž je spuštěn operační systém.

  Během činnosti operačního systému nelze spouštěcí oddíl převést. Chcete-li převést spouštěcí oddíl, je vždy nezbytné spustit příkaz Convert, v chybové zprávě klepnout na tlačítko Ano a restartovat počítač. Oddíl bude převeden při příštím restartování počítače. Alternativně je možné spustit počítač pomocí jiné instalace systému Windows XP umístěné na jiném oddílu a převést spouštěcí oddíl pomocí této instalace systému Windows XP.
Další informace o rozdílech mezi systémy souborů FAT a NTFS a jejich výhodách a nevýhodách naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
100108 Přehled systémů souborů FAT, HPFS a NTFS
convert ntfs fat convert.exe
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 314097 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:19:22 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbfilesystems kbhowto kbenv kbinfo kbsetup KB314097
Váš názor