Aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 1.2

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3141809
ÚVOD
1.2 aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 Online je k dispozici. Aktualizace 1.2 je k dispozici pro místní instalace serveru. Doporučujeme však nainstalovat aktualizaci 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 pro aplikace Microsoft Office Outlook a směrovač e-mailů pro 2015 Microsoft Dynamics CRM. Při spuštění aktualizace 1.2, ty komponenty, které lze připojit k organizaci CRM, která je spuštěna starší verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015.

Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této aktualizaci.

Tato aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015.

Další informace

Vytvořit čísla a názvy souborů pro tuto aktualizaci

Aktualizační balíčekČíslo sestaveníNázev souboru (32bitová verze)Název souboru (64bitová verze)
Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015 pro aplikace Microsoft Office Outlook7.1.2.1032CRM2015-Client-KB3141809 -LangID-i386.exeCRM2015-Client-KB3141809 -LangID-amd64.exe
Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 20157.1.2.1032CRM2015-směrovače-KB3141809 -LangID-i386.exeCRM2015-směrovače-KB3141809 -LangID-amd64.exe
2015 jazykové sady aplikace Microsoft Dynamics CRM7.1.2.1032CRM2015-Mui-KB3141809 -LangID-i386.exeCRM2015-Mui-KB3141809 -LangID-amd64.exe

Informace o aktualizaci

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

Problémy, které jsou vyřešeny v aktualizaci 1.2

Aktualizace 1.2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 řeší následující problémy:
 • Rozšířený limit synchronizace metadat aplikace hodnotu klíče registru: ExtendedTimeout
 • Opraven problém s více entity Obchodní proces pokračuje.
 • Snížit závažnost kategorie trasování pro scénář UserAgent vyhledávání.
 • Vyřešit problém s určitou organizací, kde konfigurace aplikace Outlook pro CRM nezdaří, pokud má klient 7.1 aktualizace nainstalována.
 • Vyřešit problém, kde se hromadně upravit aktualizovat vrátí statuscode výchozí hodnotu.
 • Pokud je zakázáno vytvořit pevnou problém, kdy není z pálení skriptu při změně + nové tlačítko.
 • Opraven problém s znázorňující místo hodnoty skutečné datum a čas na dynamickou aktualizaci při použití dánské znaky #.
 • Někteří uživatelé v některých organizacích není možné zobrazit záznamy příležitostí ve stejném okně prohlížeče.
 • Posouvání v horní nabídce bere uživatel na konec seznamu, přeskočení všech entit mezi první a poslední stránky.
 • Přidány funkce addPreSearch a addCustomFilter.
 • QuickView pomocí možnosti nastavení vykresluje nadřazeného formuláře jako s neuložené změny.
 • Nelze publikovat vlastní nastavení po nutnosti odstranit entity obchodní pravidlo.
 • Zřizování uživatele z O365 se nezdaří, pokud je výchozí profil e-mailem je nastavena jako POP3 a možnost obchodní vztahy, kontakty nebo úkoly nastavena na straně synchronizace se serverem.
 • Při použití funkce exportovat do aplikace Excel, identifikátory GUID jsou exportovány místo ActivityPartyName.
 • Akce DbUpgrade pro FolderBasedTracking se nepodařilo vytvořit vztahy u všech entit, které vlastní entitě MailboxTrackingFolder.
 • Přidány další trasovací informace pro sledování nezdařené synchronizace na straně serveru.
 • Šablony e-mailu vlastní CRM nejsou dostupné v aplikaci CRM pro aplikaci Outlook.
 • Používáte-li osobní zobrazení na PluginTypeStatistics, chyba "povinný atribut"skok"chybí" dojde.
 • Dojde k chybě při změně stavu týmu, vlastnictví, aktivovaný nabídky (Zavřít/opravit/objednávka)
 • Při vkládání dat aplikace Excel do jiného sešitu aplikace Excel dojde k chybě, "Tento příkaz nelze použít u více výběrů."
 • Nelze vykreslit vyhledávací strom předmětů, pokud je 250 + uzlů.
 • Využitím ukládání na bohaté funkce e-mailu vymaže text těla e-mailu při použití nové vykreslovací modul formuláře.
 • Přidána další hodnota duplicitní zjišťování pro určité hodnoty.
 • Odebrat filtr "začíná" ověření ConversationIndex.
 • Došlo k chybě při pokusu o generování souboru Excel CRM"při pokusu o Export do aplikace Excel.
 • Export do aplikace Excel se nezdaří, pokud jsou sloupce s duplicitní zobrazovaná jména.
 • Při pokusu o znovu importovat data, který byl exportován do aplikace Excel dojde k chybě, "duplicitní vyhledávací odkaz"byl nalezen.
 • Při přiřazení záznamu z formuláře otevřít záznam, pokud je přiřazení uživatele přiřadit oprávnění na úrovni uživatele dojde k chybě oprávnění.
 • Při aktualizaci formuláře produktu po upgradu na aktualizaci 1 aplikace CRM 2015 nastane chyba skriptu.
 • Více chyb přijatých na spuštění aplikace Outlook, pokud je položka sledována z jiné než výchozí úložiště a vázáno na uživatele bez CRM.
 • Nesprávná zpráva se zobrazí při collapsing\expanding karty, při použití nové vykreslovací modul formuláře, "Opravdu že chcete opustit tuto stránku?"
 • Aplikaci Outlook nelze konfigurovat organizaci sitemap s odpovídajícími podoblasti ID skupiny, který má (a pokud ShowGroup dat je nastavena na hodnotu false).
 • V Tvůrci dotazu dojde k chybě při použití existující produkt související entitu a název.
 • Výchozí zobrazení činnosti selhání při zobrazení obsahuje UnresolvedEmailParty.
 • Možnost aplikace CRM řešení určitých případech, kdy stát nepoužitelným serverovou synchronizaci poštovní schránky povoleno.
 • Poštovní schránky v CRM stále zakázána, pokud uživatel není aktivní v aplikaci CRM.
 • Nelze číst odpověď ze serveru Exchange Server při provádění EWS volá.
 • Načtení formuláře z vlastní role způsobuje více výjimek v CRM stopy, týkající se chybějící oprávnění a snížení výkonu.
 • Telemetrické ukazuje "Kód nelze spustit ze skriptu uvolněné" vyplývající z ribbon.js.
 • Chyba při zpracování e-mailů v kroku "GetItems" výsledky v nekonečné smyčce.
 • Vydat se řádky přidávané do horní části těla e-mailu při odpovídání na e-mailu v aplikaci CRM.
 • Pro kontakty, kteří jsou také uživatelé se stejnou e-mailovou identifikaci odběratele automatické vytvoření případu dojde k chybě.
 • Metody statuscode pole ovládací prvek element OptionSet nepracují.
 • Hromadné korespondence do e-mailu s přílohami se zobrazí při každém pokusu vytvořit záznamy aplikace CRM po první e-mailové zprávy blokované přílohy.
 • Modul plug-in kroky a atributy obrázku není aktualizace pomocí import řešení.
 • Polská klávesnice stisknutím klávesy ALTGr + S"nepřešel polské"? "znak abecedy.
 • Odešlete tlačítko již podporuje zpět integrace sady Office.
 • Data naplněn obchodní pravidla jsou zobrazeny nesprávné den.
 • Dojde k chybě při otevírání určitých zobrazeních z klienta CRM pro aplikaci Outlook, "došlo k chybě při zobrazení záznamů v tomto zobrazení."
 • Při provádění změny profilů zabezpečení polí dojde k vypršení časového limitu.
 • Funkce "GetValue()" na typ Date vrací nesprávnou hodnotu.
 • Klient CRM pro aplikaci Outlook synchronizace klienta obnoví a aktivuje opakované připomenutí.
 • Zobrazit související záznamy jsou obvykle není správně zobrazen graf entity Schůzka.
 • Složené ovládací prvky nebudou moci být jen pro čtení.
 • CRM pro aplikaci Outlook nelze aktualizovat ověřovací token po 30-60 minut.
 • Webové prostředky nemění velikost při změně velikosti okna prohlížeče.
 • Akce registrované na uložené události na hostované ovládací prvky není spuštěn správně.
 • Nelze importovat hromadné záznamy produktů podle struktury produktu.
 • Připomenutí jsou zobrazeny také schůzky jsou synchronizovány s bočním synchronizace se serverem.
 • Přesnost měny není zobrazena správně.
 • Po opětovném otevření příležitosti a fáze prodeje se vrátí text zjištění fáze profilace nevyplněné.
 • I po provedení změn v měnové jednotce nezobrazuje správně.
 • Pořadí zobrazení element OptionSet není respektována v nové vykreslovací modul formuláře.
 • Chyba datového typu není platná pro logické operace"dochází při konfiguraci aplikace CRM pro aplikaci Outlook.
 • Záznam nebude uložen, pokud má pole typu Měna a vyhledávání entity Měna je upravitelný a skryté ve formuláři.
 • Pokud modul plug-in vyvolá výjimku, tato výjimka neblokovala přiřazení záznamu.
 • Při nastavení výchozí hodnoty pro činnost, se stává atribut Vlastník přepsána aktuálně přihlášeného uživatele.
 • Při pokusu aktualizovat existující připojení, které nemá roli dojde k nezpracované výjimce.
 • Při odesílání e-mailů a příjemci e-mailu nevyřešené pomocí souhrnných dotazů, dojde k chybě Tvůrce dotazu.
 • HTTP 404 - Not nálezy přijaté při vytváření kritéria vyhledávání.
 • Při ukládání e-mailové aktivity, po změně stran a vlastník, přidané strany jsou ztraceny.
 • Po inovaci na CRM 2015 Update 1, nelze získat přístup k prostředkům HTML webového klienta aplikace Outlook.
 • BusinessUnitIDs jsou aktualizovány a nové hodnoty po zkopírování celé organizace.
 • Opraveno nesprávný překlad v němčině o otevření záznamu obchodního vztahu.
 • Čárka jako desetinný oddělovač formátu způsobí nesprávné částky pro množství.
 • Záznamy, které mají spojení s vlastní vyhledávací sloučení selže-li související záznamy vlastní vztah různých záznamů než z pole připojení.
 • "SetFormMode" spustí neefektivnímu nové vykreslovací modul formuláře.
 • Vytvoření události po vytvoření telefonního hovoru se vyvolá chyba skriptu v podokně sociální.
 • WorkflowTransactionContext v rámci volání metody Dispose pokusy o vyvolání ExecutionContext.OnErrorRequest proti ExecutionContext, který není používán.
 • Element OptionSet s vybranou hodnotu null výsledky v panelu příkazů k již nepracuje správně.
 • Pomocí Flow The Business proces způsobí, že některé záznamy mají být vykreslen nesprávně.
 • Při odpovědi na e-mailu z aplikace CRM data přijetí nezobrazí na Koncept e-mailu.
 • "E-mailu A odkazu funkce nastaví kopie v e-mailu"[objektu Object]"
 • Při zrušení skrytí sekce pomocí sady SDK, polí, změnit jejich velikost při výběru.
 • Kontrola oprávnění na položku navigační panel způsobí chybu.
 • Průvodce sestavou umožňuje vytváření sestav, které překročí maximální počet propojených entit.
 • CRM pro aplikaci Outlook zobrazí výzvu k stejnou e-mailovou adresu, pokud jsou v jednom profilu 2 účty serveru exchange.
 • Klient CRM pro aplikaci Outlook chyby konfigurace v protokolu neobsahují kód chyby nebo dopředný odkaz pro dynamické nápovědy.
 • Pro správnou aplikaci CRM zobrazuje bílá obrazovka při použití dobré práci jako delegát ověřování.
 • CRM pro dobré chyba "Pořádáme potíže nastavení věci. Může se pokusíme znovu? Nebo nám můžete začít pracovat, ale ztratíte vlastní nastavení, které jste provedli v aplikace"dochází při pokusu o použití delegování ověřování.
 • Při otevření záznamu případu, který je automaticky uzavřena pomocí pracovního postupu došlo k chybě "Tento případ již byl vyřešen. Dojde k zavření a opětovném otevření záznamu případu zobrazíte aktualizace".
 • Při pokusu o přidání služby organizace do projektu sady Visual Studio, dojde k chybě.
 • Konfigurace klienta CRM pro aplikaci Outlook vytvoří zprostředkovatel adresáře předplatného.
 • Nelze tisknout sešity, které byly exportovány do aplikace Excel z aplikace CRM Online.
 • Import řešení se nezdaří na spravované vlastnosti.
 • Úvodní obrazovce smyčky při používání aplikace CRM pro dobré App v zařízení iPad.
 • Obsah na mřížce není správně formátován a není zarovnán s záhlaví tabulky.
 • Související pole je odebrána při změně události opakovaná událost.
 • "Nemáte oprávnění k přístupu k těmto záznamům" Chyba při klepnutím na tlačítko sledovat v aplikaci CRM, pokud uživatel nemá oprávnění prvReadConvertRule.
 • Při odesílání e-mailů z aplikace CRM, kontakty nejsou odděleny středníku.
 • Po použití funkce exportovat do aplikace Excel, selhání funkce "uložit změny v aplikaci CRM na subjekty, které sdílejí zobrazované názvy.
 • Marketingového seznamu do aplikace CRM pro aplikaci Outlook neaktualizuje.
 • Automatické uložení pozice kurzoru změny v víceřádkové textové pole.
 • Chyba "Neplatný XAML vzorec definici - souhrnné pole má pole" dochází při ukládání pravidla pro souhrnné pole.
 • CustomerAttributeMapping není bezpečné podprocesy a může způsobit nekonečné opakování.
 • Přidání členů z jednoho marketingového seznamu do druhého není možné.
 • Přiřazování záznamů vyvolá chybu, pokud přiřazení uživatele přiřadit oprávnění na úrovni uživatele.
 • Nelze kartu do kalendáře.
 • Akce DbUpgrade pro FolderBasedTracking se nepodařilo vytvořit vztah pro všechny vlastní entity k entitě MailboxTrackingFolder.
 • Výchozí zobrazení činnosti selhání při zobrazení obsahuje UnresolvedEmailParty.
 • Při použití nového formuláře modulu vykreslování, adresy podmřížku "+" nereaguje při klepnutí.
 • Zobrazit související záznamy jsou obvykle není správně zobrazen graf.
 • Chyba "Tento příkaz nelze použít u více výběrů" dochází při pokusu o vložení dat do aplikace Excel.
 • Vyhledávací strom předmětů nelze vykreslit na nový modul vykreslování formuláře, pokud jsou uzly 250 +.
 • Aplikace Outlook nelze nakonfigurovat tak, aby organizace, která má sitemap s odpovídající podoblasti ID skupiny a ShowGroup dat nastavena na hodnotu false.
 • Zřizování uživatelům služeb Office 365 se nezdaří, pokud výchozí profil e-mailu serveru POP3 pro e-mail a AKTU je synchronizace se serverem straně.
 • Nelze publikovat vlastní nastavení po odstranění entity obchodní pravidlo.
 • Dojde k chybě při pokusu o změnu pracovní doby pro zařízení/Equip.
 • Nelze spustit sestavy výchozí filtrování z řídicího panelu.
 • Objekt nepodporuje vlastnost nebo dojde k chybě skriptu metodu "substr".
 • Chyba "zpráva byla uložena jako záznam aplikace Microsoft Dynamics CRM bez všechny původní přílohy. Jednu nebo více příloh blokovány nebo je neplatný. "dochází při odesílání hromadné korespondence s přílohou.
 • Synchronizace serveru straně vyvolá výjimku, pokud kód typu souvisejícího objektu pro e-mailu je neplatný nebo chybí.
 • AccessMode a jeho záznam auditu byl změněn systém.
 • Protokoly auditu vykreslení pracovních postupů se nezdaří.
 • Chyba "došlo k neočekávané chybě." dochází při pokusu o import dat položky smlouvy.
 • Při pokusu o uložení události dojde k chybě Obecná chyba v modulu plánování".
 • Mobilní aplikace Dynamics CRM oprávnění na základě rolí v uzel RibbonDiffXML nedrží.
 • Problémy s výkonem dojít při použití RetrieveMultiple k načtení e-mailů, pokud není vyřešen e-mailovou adresu se záznamem v aplikaci CRM.
 • Datum pro souhrnné pole získá vrátil zpět k 1/1/1900 po vytvoření pole.
 • Pole s popisky v horní části nejsou nastaveny jako viditelné prostřednictvím obchodního pravidla.
 • Při použití serveru straně synchronizace synchronizace činnosti, pokud je hodnota na ActualEnd vytvoří uzavřené úlohy serveru Exchange.
 • Při vytvoření nového případu 2 krát za sebou klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít, nastane chyba skriptu.
 • Model zabezpečení úrovně hierarchie správce nefunguje podle očekávání.
 • Aplikace CRM pro aplikaci Outlook dojde k chybě při pokusu o načtení v aplikaci Outlook Web Access.
 • Nesprávné datum fakturace ve smlouvě.
 • Chyba "nelze vytvořit bez požadovaných parametrů daného typu" dochází při změně příjemců e-mailové šablony pracovního postupu používá.
 • Klient aplikace Outlook používá aktualizované verze ADAL.
 • Etiketa na obchodní pravidlo získat není převést po importu.
 • Při pokusu o vytvoření schůzky pomocí hledání dojde k chybě Chyba došlo k chybě.".
 • Systémem o aktualizaci krok pracovního postupu vymaže pole Body\Description e-mailu.
 • Volání serveru straně synchronizace se získat přístupový token, dojde k chybě chyba "Underlying připojení bylo ukončeno.
 • Vytvoření uživatele, nemůže uživatel používá typ POP nebo SMTP e-mailového účtu.
 • Zkontrolujte chybějící příkazový řádek při deaktivaci záznamu.
 • Nelze kopírovat text z více oblastí formuláře.
 • Pomocí klienta CRM pro aplikaci Outlook zobrazí zpráva "Sledování položka aplikace Outlook kontaktovat CRM CRM" sledované e-maily odeslané.
 • Odstranit příležitosti produkty"z příležitosti se Výhra, která má stav jen pro čtení.
 • Změna hodnoty aktualizace v podokně čtení aplikace Dynamics CRM v rámci aplikace Outlook.
 • Webový prostředek pro změnu velikosti na nový modul vykreslování formuláře nerespektuje.
 • WorkflowTransactionContext není bezpečné podprocesy a nepoužívá jedinečný TransactionContextId.
 • Synchronizace serveru straně se pokouší volat aktualizace Exchange chybí odstranění položek.
 • Při exportu z polí pro Import dat, chybějící skryté sloupce.
 • Nelze zobrazit výsledek, který se změnil tok obchodních procesů.
 • Chyba "hlavní (Id) uživatele chybí oprávnění prvReadQuote (Id)" dochází při pokusu o uzavření příležitosti jako ztracené v CRM aplikace pro telefony a tablety, a k této chybě nedochází prostřednictvím webu.
 • Otevřít v novém okně možnost chybí z místní nabídky podmřížku.
 • RowVersion vlastnost vrátí hodnotu null při načítání entity během synchronní plugin.
 • Nelze zobrazit celé jméno uživatele nebo týmu, který záznam sdílen s, pokud je dlouhý název.
 • Za okno formuláře otevřít aplikaci Outlook klienta WebFormsHost HTML webové prostředky.
 • Chyba při zobrazení entity s více než 10 výpočtových polí v grafu.
 • Hodnota pole Doba trvání se zobrazí nesprávně formátované, pokud formát používá čárka jako oddělovač desetinných míst.
 • SuppressDuplicateDetection není časopisem podřízený kontext.
 • Přidat do jiného marketingového seznamu "nefunguje tlačítko podmřížku.
 • Obchodní tok procesu pole zobrazuje místo speciální znaky kódování HTML.
 • Export řešení selhání způsobí, že cyklický odkaz mezi dva pracovní postupy.
 • Při pokusu o vyberte šablonu, kterou chcete vložit do e-mailu použít CRM pro aplikaci Outlook, chyba: "musíte vybrat příjemce nebo záznam týká se, který lze přidružit k šabloně e-mailu. Nemůžete například vybrat frontu. Vyberte platný příjemce nebo záznam týká se a opakujte"dojde.
 • Vytvoření telefonního hovoru pomocí mobilní aplikace Dynamics CRM, zavolejte na pole není nastaveno správně.
 • Chybí možnosti "Japonské" a "Oceánii" na PluginRegistration nástroje v nejnovější SDK(7.1.1).
 • Přílohy jsou odebrány z události aplikace Outlook po synchronizaci.
 • Vyhledávání položek s "filtrování souvisejících záznamů" na mobilní aplikace Dynamics CRM nefungují.
 • Při používání mobilní aplikace Dynamics CRM není viditelná uvnitř aktivity prostřednictvím globálního vyhledávání ScheduledStart pole.
 • Soubor databáze nebyl nalezen, dojde k chybě při konfiguraci klienta aplikace Outlook.
 • Záznamu schůzky vytvořené ve webovém klientovi je uzamčen v mobilních aplikací.
 • ClientAPIs ovládací prvek element OptionSet pole "kód stavu" v nové vykreslovací modul formuláře nepracují správně.
 • IOS a Android mobilní aplikace nezdaří konfigurovat, pokud je velká hodnota je adresa URL organizace.
 • Automatické ukládání změn pozice kurzoru v textových polích, Vícenásobný řádek.
 • Klepnutím na název záznamu do pole e-mailu nelze otevřít záznam.
 • Otevření sekce dokumenty z entity požadavku služby trvá déle a pak 15 sekund.
 • Zkosené hrany jsou stínované ve všech záhlaví formuláře.
 • MemberCount vlastnost získá počítá špatně při přidávání členů z paralelnost pomocí vlastního kódu.
 • Otevření formuláře hierarchická z území entity dojde k chybě.
 • Uložený dotaz pracuje ve webovém prohlížeči, ale "Došlo k chybě při zobrazení záznamů v tomto zobrazení" dochází při otevření v aplikaci CRM pro aplikaci Outlook došlo k chybě.

Informace o souborech aktualizace 1.2

Informace o souborech pro 1.2 aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 není momentálně k dispozici.

Platí pro

 • Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2015
 • Microsoft Dynamics CRM Online

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3141809 - Poslední kontrola: 07/20/2016 20:34:00 - Revize: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 2015

 • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3141809 KbMtcs
Váš názor