Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak provést bezobslužnou instalaci systému Windows z disku CD-ROM

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 216258 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Souhrn
Tento článek popisuje, jak provést bezobslužnou instalaci systému Windows spuštěním počítače s procesorem Intel z disku CD-ROM.
Další informace
U systému Windows XP můžete provést bezobslužnou instalaci z disku CD-ROM.

Ověření možnosti bezobslužné instalace z disku CD-ROM

Chcete-li provést bezobslužnou instalaci z disku CD-ROM, musí být splněny následující podmínky:
 • Počítač musí podporovat spuštění z disku CD-ROM a musí podporovat specifikaci El Torito bez emulace. Další informace o této specifikaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  167685 Jak vytvořit spouštěcí disk CD-ROM dle specifikace El Torito (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci je třeba přejmenovat na Winnt.sif a zkopírovat ho na disketu, aby k němu instalační program mohl získat přístup.
 • Soubor odpovědí musí obsahovat platnou část [Data], jak je popsáno dále v tomto článku.
POZNÁMKA: Tento způsob instalace má následující omezení:
 • Instalace je omezena na jeden oddíl.
 • Během instalace nelze zadat ovladače jiných výrobců.

Příprava počítače na bezobslužnou instalaci

Při přípravě počítače na bezobslužnou instalaci z disku CD-ROM postupujte takto:
 1. Pomocí nástroje Správce instalace, který naleznete na disku CD systému Microsoft Windows XP, vytvořte soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci. Při instalaci Správce instalace postupujte následovně:
  1. Otevřete okno Tento počítač a poté otevřete složku Support\Tools na disku CD-ROM se systémem Windows XP.
  2. Poklepáním otevřete soubor DEPLOY.CAB.
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vybrat vše.
  4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat do složky.
  5. Klepněte na tlačítko Vytvořit novou složku. Zadejte požadovaný název pro složku nástroje Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například název Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER.
  6. Klepněte na tlačítko Kopírovat.
  7. Otevřete nově vytvořenou složku a potom poklepejte na soubor setupmgr.exe. Spustí se Průvodce Správcem instalace systému Windows. Podle pokynů v průvodci vytvořte soubor odpovědí. Další informace o vytvoření souboru odpovědí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   308662 Vytvoření souboru odpovědí pomocí nástroje Správce instalace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Do souboru odpovědí pro bezobslužnou instalaci přidejte část [Data] s těmito položkami:

  • UnattendedInstall=Yes – Hodnotu je třeba nastavit na „yes“.
  • MSDosInitiated=No – Hodnotu je třeba nastavit na „no“, jinak se instalace zastaví během grafické části.
  • AutoPartition=1 – Pokud je nastavena hodnota 1, je instalační oddíl vybrán automaticky. Pokud je nastavena hodnota 0 (nula), zobrazí se během textové části instalace výzva k zadání instalačního oddílu.
 3. Soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci uložte s názvem Winnt.sif na disketu.
 4. Vložte disk CD-ROM systému Windows do jednotky CD-ROM a pak do disketové mechaniky vložte uvedenou disketu.
 5. Změňte pořadí spouštění v paměti CMOS tak, aby jednotka CD-ROM byla v seznamu první. Informace o tom, jak to lze provést, naleznete v dokumentaci dodávané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

  Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A – K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L – P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q – Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 6. Restartujte počítač. Instalace bude spuštěna z disku CD-ROM a k dokončení bezobslužné instalace bude použit soubor Winnt.sif uložený na disketě.
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
CDboot
Vlastnosti

ID článku: 314459 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:21:40 - Revize: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB314459
Váš názor