Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Omezení systému souborů FAT32 v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 184006.
Souhrn
Tento článek popisuje omezení systému souborů FAT32 v systému Windows XP.
Další informace
Buďte si při použití systému souborů FAT32 se systémem Windows XP vědomi následujících omezení:
 • Velikost clusterů nemůže být 64 KB nebo vyšší. Pokud je velikost clusterů 64 KB nebo více, některé programy (například instalační programy) mohou chybně určit místo na disku.
 • Svazek systému souborů FAT32 musí obsahovat alespoň 65 527 clusterů. Na svazcích se systémem FAT32 nelze zvyšovat velikost clusterů tak, že by poté obsahovaly méně než 65 527 clusterů.
 • Maximální velikost disku je zhruba 8 terabajtů, vezmeme-li v úvahu následující proměnné: Maximální možné množství clusterů na svazku se systémem souborů FAT32 je 268 435 445 a maximální velikost clusteru je 32 KB spolu s místem potřebným pro alokační tabulku souborů (FAT).
 • Nelze snížit velikost clusterů na svazku se systémem souborů FAT32 tak, že by velikost alokační tabulky souborů přesáhla 16 MB bez 64 KB.
 • Během instalačního procesu systému Windows XP nelze za použití systému souborů FAT32 naformátovat svazek na velikost větší než 32 GB. Systém Windows XP může používat svazky se systémem souborů FAT32 větší než 32 GB (v závislosti na jiných omezeních), ale takový svazek nelze vytvořit při instalaci systému pomocí nástroje Format. Potřebujete-li naformátovat svazek na větší velikost než 32 GB, použijte systém souborů NTFS. Další možností je spustit systém pomocí spouštěcího disku systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition (ME) a použít nástroj Format obsažený na tomto disku.

  Další informace o použití spouštěcího disku systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition (ME) k naformátování pevného disku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  255867 Jak použít nástroje Fdisk a Format k rozdělení pevného disku
  POZNÁMKA: Pokusíte-li se naformátovat oddíl systému souborů FAT32 větší než 32 GB během instalačního procesu systému Windows XP, operace formátování selže na konci procesu a může se objevit následující chybová zpráva:
  Správce logických disků: Velikost svazku je moc velká.
 • V systému MS-DOS, původní verzi systému Microsoft Windows 95 a Microsoft Windows NT 4.0 a dřívější nelze oddíly se systémem souborů FAT32 rozpoznat a nelze je ze svazku se systémem souborů FAT32 použít.
 • V oddílu systému souborů FAT32 nelze vytvořit soubor větší než (2^32)-1 bajtů (o jeden bajt méně než 4 GB).
Další informace o systému souborů FAT32 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310525 Popis systému souborů FAT32 v systému Windows XP
Další informace o převedení svazku se systémem souborů FAT32 na systém souborů NTFS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307881 Jak převést svazek systému souborů FAT16 nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS v systému Windows XP
5.00 largest
Vlastnosti

ID článku: 314463 - Poslední kontrola: 06/07/2013 07:54:00 - Revize: 1.6

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kberrmsg kbinfo kbusage KB314463
Váš názor