Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Řešení potíží s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 244601.
ÚVOD
Správce zařízení zobrazuje seznam všech zařízení nainstalovaných v počítači se systémem Windows XP. Informace o zařízeních ve Správci zařízení mohou obsahovat zařízení, které má vedle žlutého otazníku uveden text Neznámé zařízení. Může být obtížné určit, proč je toto zařízení neznámé, protože taková situace může nastat z více důvodů. Tento článek vysvětluje, proč může být zařízení uvedeno v seznamu neznámých zařízení ve Správci zařízení.
Další informace
Hlavním důvodem, proč se může ve Správci zařízení zobrazit položka Neznámé zařízení, je nesprávná funkce některého zařízení. Chcete-li tento problém vyřešit, obstarejte si aktualizovaný ovladač zařízení.

Chcete-li systému Windows umožnit rozpoznání zařízení, použijte následující metody.

Metoda 1: Služba Windows Update

Navštivte následující web společnosti Microsoft a zjistěte, zda tento web automaticky nenalezne aktualizovaný ovladač zařízení. Nainstalujte všechny doporučené ovladače.

Metoda 2: Stažení a instalace nejnovějšího ovladače z Internetu

Najdete-li při stahování ovladače z Internetu ovladače pro více různých verzí systému Windows, stáhněte verzi pro systém Windows XP. Použijte některý z následujících postupů:
 • Pokud bylo zařízení dodáno s počítačem, navštivte web výrobce počítače.
 • Pokud bylo zařízení nainstalováno po zakoupení počítače, navštivte web výrobce zařízení.
 • Pokud bylo zařízení v počítači předinstalováno a výrobce vašeho počítače nemá k dispozici aktualizovaný ovladač, navštivte web výrobce zařízení.
Na webu výrobce najdete sekci Drivers (Ovladače) nebo Download (Ke stažení) a vyhledejte název vašeho zařízení. Stáhněte a nainstalujte verzi ovladače pro systém Windows XP.

Část pro pokročilé uživatele

Tato část je určena pokročilým uživatelům. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Příčiny neznámého zařízení ve Správci zařízení

 • Není k dispozici ovladač zařízení:Pokud pro zařízení není k dispozici ovladač, Správce zařízení toto zařízení zobrazí jako neznámé zařízení a umístí je do větve Další zařízení. Velmi často se to stává u složených zařízení s rozhraním USB (Universal Serial Bus) nebo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) 1394. Zobrazíte-li vlastnosti zařízení ve Správci zařízení, může se také zobrazit stav Kód chyby 1 nebo Kód chyby 10.

  PoznámkaVětšina zařízení USB a IEEE 1394 funguje správně bez dalších ovladačů zařízení, protože se k jejich nakonfigurování používají ovladače příslušných typů sběrnic, které jsou součástí systému Windows. V případě, že zařízení neodpovídá definovaným a dodaným ovladačům třídy Windows, je další ovladač zařízení nutný. Pokud sběrnice nemůže zařízení rozpoznat, interpretuje zařízení jako složené a jako takové je ohlásí Správci zařízení.
 • Používáte ovladač zařízení systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows 95:V systému Windows XP nelze používat soubory ovladače virtuálního zařízení (VXD), obvyklé u ovladačů v systémech Windows 98 a Windows 95. Při pokusu o instalaci těchto souborů v počítači se systémem Windows XP může být zařízení uvedeno ve Správci zařízení jako neznámé. K tomu obvykle dochází, pokud výrobce ovladače zařízení správně nerozlišuje mezi oběma ovladači nebo předpokládá, že v systému Windows XP lze použít soubory VXD pro systém Windows 98 nebo Windows 95.
 • Nerozpoznané ID zařízení:Každé hardwarové zařízení má zvláštní identifikátor používaný technologií Plug and Play. Tento identifikátor může obsahovat několik různých typů ID, například ID dodavatele, ID zařízení, ID podsystému, ID dodavatele podsystému nebo ID revize. Pokud není ID zařízení k dispozici nebo nerozpozná-li je počítač se systémem Windows XP, může Správce zařízení toto zařízení uvádět jako neznámé.

  Poznámka Tato zařízení mohou být vytvořena softwarem, který vyžaduje virtuální připojení k hardwaru. Je také známo, že vygenerování neznámého zařízení ve Správci zařízení může způsobit přítomnost zařízení přemosťujícího různé typy sběrnic, například ovladače zařízení, který umožňuje zařízení paralelního portu emulovat sběrnici SCSI nebo ATAPI (AT Attachment Packet Interface).
 • Chybný hardware nebo firmware:Zobrazení položky Neznámé zařízení ve Správci zařízení může být způsobeno také vadným hardwarem nebo firmwarem. Ovladače zařízení, která jsou výhradně softwarová, neuvádějí ID zařízení a neexistuje žádná standardní metoda pro jejich instalaci. Někteří výrobci instalují tato zařízení pomocí instalačního programu InstallShield nebo podobnou metodou. Pamatujte na to, že odeberete-li ve Správci zařízení software nainstalovaný jinou metodou, nemusí být odebrání úplné. V takovém případě je vhodné zkontrolovat, zda byly odebrány všechny příslušné položky z registru.

Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Řešení potíží se softwarem
Pomocí libovolné z následujících metod můžete určit, zda je neznámé zařízení vytvářeno pomocí softwaru:
 • Spusťte počítač v nouzovém režimu.

  Spuštění počítače v nouzovém režimu může být jedním z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, zda bylo neznámé zařízení vytvořeno pomocí softwaru, i když tato metoda není stoprocentně spolehlivá.

  Chcete-li spustit počítač v nouzovém režimu, restartujte počítač a stiskněte klávesu F8. V zobrazené nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER. Pokud již neznámé zařízení není ve Správci zařízení zobrazeno, je pravděpodobné, že neznámé zařízení není hardware.
 • Zkontrolujte složku Po spuštění.

  Máte-li podezření, že příčinou neznámého zařízení je určitý program, podívejte se do složky Po spuštění, které programy jsou nakonfigurovány tak, že se spouštějí po spuštění počítače. Složka Po spuštění je v následujícím umístění na pevném disku, kde C je jednotka, ve které je nainstalován systém Windows a uživatelský profil je váš uživatelský profil:
  C:\Documents and Settings\uživatelský profil\Nabídka Start\Programy
 • Použijte nástroj Systémové informace.

  Při určování příčiny zobrazení neznámého zařízení vám může pomoci nástroj Systémové informace.

  Chcete-li pomocí nástroje Systémové informace zobrazit seznam programů, které se spouštějí po spuštění počítače, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz msinfo32 a pak klikněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte položku Programové prostředía potom dvakrát klikněte na položku Programy po spuštění .

   Zobrazí se seznam programů, které jsou nakonfigurovány tak, že se spouštějí po spuštění počítače.

   Zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje chyby, které se týkají některého z těchto programů. Najdete-li událost, která souvisí s některým z programů uvedených v tomto seznamu, odeberte tento program. Pamatujte na to, že vytvoří-li program neznámé zařízení, nemusí to nutně znamenat, že nepracuje, nezávisí-li na tomto zařízení jeho spuštění.

  Chcete-li pomocí nástroje Systémové informace zobrazit seznam problémových zařízení, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz msinfo32 a pak klikněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte položku Součásti a dvakrát klikněte na ikonu Problémová zařízení.

   V podokně podrobností se zobrazí seznam zařízení nainstalovaných v počítači, která mohou způsobovat potíže:
   • Sloupec Zařízení obsahuje běžný název zařízení nebo název ovladače zařízení, který je k zařízení přidružen.
   • Sloupec ID zařízení PNP obsahuje ID zařízení, jako například ID PCI (Peripheral Component Interconnect), ID ISA, ID některého jiného typu sběrnice nebo neznámého typu sběrnice.
   • Sloupec Kód chyby obsahuje kód chyby přidružený k tomuto specifickému problému. Kód chyby Správce zařízení vám může pomoci zjistit, jakým způsobem neznámé zařízení vzniklo. Pokud například počítač generuje chybovou zprávu Ovladač zařízení je chybný nebo nebyl nalezen, mohou být ve složce Problémová zařízení uvedeny tři typy položek v závislosti na typu zařízení:
    • PCI – ID zařízení PNP:

     Název zařízení | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kód chyby
    • ISA – ID zařízení PNP:

     Název zařízení | ?\PNP0000\0
    • Chybný nebo nekompatibilní ovladač zařízení:

     Název zařízení | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Zobrazte soubor Setupapi.log.

  Pokud má zařízení smysluplný název, zjistěte příčinu zobrazení neznámého zařízení podle informací v souboru Setupapi.log. Ve výchozím nastavení je soubor Setupapi.log umístěn ve složce %SystemRoot%.

  Název zařízení uvedený v seznamu může být někdy zavádějící. Zařízení může být například ve Správci zařízení uvedeno jako sériové, i když se ve skutečnosti nevztahuje k sériovému portu. K tomu obvykle dochází v případě, že je k dispozici částečné ID Plug and Play a Správce zařízení je interpretuje jako sériové zařízení. K této interpretaci může dojít proto, že ID uváděné zařízením je kompatibilní. Tento problém můžete odstranit vyhledáním programu, který se pravděpodobně nechová správně, ve složce Po spuštění.

  Pamatujte na to, že pouhé odebrání neznámého zařízení ve Správci zařízení nestačí, je-li příčinou jeho zobrazení softwarový program. Je nutné tento program odebrat a potom restartovat počítač. Pokud je neznámé zařízení uvedeno v seznamu i po restartování počítače v nouzovém režimu, obraťte se na oddělení služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft a požádejte o pomoc s odebráním tohoto zařízení.
Odstranění problémů s hardwarem
Chcete-li určit příčinu zobrazení neznámého zařízení, použijte jednu z následujících metod:
 • Odeberte hardwarová zařízení z počítače.

  Odebírejte hardwarová zařízení z počítače po jednom, dokud bude neznámé zařízení ve Správci zařízení zobrazeno. Počítejte s tím, že tato metoda může být časově náročná a není vždy spolehlivá.
 • Zjistěte, zda je ovladač zařízení digitálně podepsán.

  Zjistí-li systém Windows, že právě instalovaný ovladač zařízení není digitálně podepsán, může se zobrazit zpráva s upozorněním a s možností výběru, zda chcete zrušit instalaci, nebo v ní pokračovat. Tato zpráva se zobrazí pouze tehdy, je-li počítač nakonfigurován tak, aby zobrazil zprávu s upozorněním při každém pokusu instalačního programu o instalaci ovladače zařízení bez digitálního podpisu.

  Poznámka Ovladač zařízení, který je digitálně podepsán, může být přesto uveden ve Správci zařízení jako neznámé zařízení.

  Další informace o podepisování ovladačů v systému Windows najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Instalaci ovladačů zařízení, které nejsou digitálně podepsány, můžete zablokovat. Tento přístup je vhodný jako obrana proti záměrným pokusům o destabilizaci počítače. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, v okně Otevřít zadejte příkaz control sysdm.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Hardware.
 3. V části Ovladače klikněte na možnost Podpisy ovladačů a potom na možnost Blokovat – nikdy neinstalovat nepodepsaný software ovladače.
 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných ovladačů zařízení, které nejsou digitálně podepsány, použijte jednu z následujících metod:
 • Zobrazte soubor Setupapi.log.

  Vyhledejte položky, které se podobají následujícím:
  Soubor (C:\Windows\inf\ntapm.inf) není digitálně podepsán, ignoruje datum ovladače.
  Probíhá instalace části epatapi_inst z umístění C:\documents and settings\uživatelské jméno\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  Pro adaptér paralelního rozhraní ATAPI byl nainstalován nepodepsaný nebo nesprávně podepsaný ovladač (C:\documents and settings\uživatelské jméno\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf). Chyba 0xe000022f: Soubor INF jiného výrobce neobsahuje informace o digitálním podpisu.
  Probíhá kopírování souboru C:\documents and settings\uživatelské jméno\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd do souboru C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Pro adaptér paralelního rozhraní ATAPI byl nainstalován nepodepsaný nebo nesprávně podepsaný ovladač (C:\documents and settings\uživatelské jméno\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd). Chyba 0xe000022f: Soubor INF jiného výrobce neobsahuje informace o digitálním podpisu.
 • Použijte nástroj Ověření podpisu souboru.

  Nástroj Ověření podpisu souboru vytvoří seznam všech nepodepsaných ovladačů nainstalovaných v počítači. Vytvoří protokol Sigverif.txt umístěný ve složce %SystemRoot%. Tento soubor lze zobrazit pomocí libovolného textového editoru (například pomocí programu Poznámkový blok). Chcete-li pomocí nástroje Ověření podpisu souboru zobrazit seznam ovladačů, které nejsou digitálně podepsány, postupujte takto:
  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz sigverif a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Klikněte na tlačítko Upřesnit, klikněte na kartu Hledat a potom klikněte na možnost Vyhledat další soubory, které nejsou digitálně podepsané.
  3. Zaškrtněte políčko Včetně podsložek a klikněte na tlačítko Procházet.
  4. Vyhledejte složku %SystemRoot%\System32\Drivers a vyberte ji, klikněte dvakrát na tlačítko OK a potom na tlačítko Spustit.
  Zkontrolujte seznam a potom se obraťte na výrobce ovladačů a požádejte je o informace o tom, jak lze získat aktualizovaný ovladač, který je digitálně podepsán.
Zařízení USB založená na starších verzích specifikace USB mohou vytvářet „tajemná“ zařízení, která se zobrazí při připojení zařízení a zmizí při jeho odpojení. Zařízení může fungovat správně, ale přitom vytvořit oddělené neznámé zařízení. To je obvykle způsobeno zastaralým nebo nesprávně nakonfigurovaným firmwarem. V takovém případě požádejte výrobce zařízení o aktualizovaný firmware.

Nedostupná zařízení se mohou také objevit při ruční instalaci ovladače pro zařízení Plug and Play, které již počítač rozpoznal a nainstaloval. Tento problém lze vyřešit odstraněním zástupného zařízení.

Podobné problémy a řešení pro pokročilé uživatele

Další informace o správě zařízení ve Správci zařízení systému Windows XP najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283658 Správa zařízení v systému Windows XP
307970 Konfigurace zařízení pomocí Správce zařízení v systému Windows XP
304514 Konfigurace Správce zařízení pro zobrazení podrobných informací
310126 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
283361 Správce zařízení zobrazuje i odebrané zařízení
310123 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení v systému Microsoft Windows XP Professional
Další informace o nástroji Systémové informace najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308549 Popis nástroje Systémové informace (Msinfo32.exe) v systému Windows XP
300887 Použití přepínačů nástroje Systémové informace (MSINFO32)
Další informace o řešení potíží pomocí Nástroje pro konfiguraci systému najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310560 Řešení potíží s chybami konfigurace v operačním systému Windows XP pomocí Nástroje pro konfiguraci systému
Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft: Potom do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se vám zobrazila, nebo popis problému.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
devmgr firewire
Vlastnosti

ID článku: 314464 - Poslední kontrola: 06/07/2013 07:58:00 - Revize: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464
Váš názor
>