Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Definice systémového svazku a spouštěcího svazku

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 100525(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Souhrn
Následující termíny jsou typicky používány k označování svazků, které obsahují spouštěcí soubory systému Windows XP nebo Windows Vista a soubory operačního systému:
  • systémový svazek
  • spouštěcí svazek
Tento článek popisuje tyto svazky.
Další informace

Systémový svazek

Termín systémový svazek označuje diskový svazek, který obsahuje soubory specifické pro hardware potřebné ke spuštění systému Windows, například soubory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com.

V počítačích s procesory řady Intel x86 a pozdějšími verzemi musí být systémový svazek primárním svazkem, který je označený jako aktivní. Tento požadavek lze splnit na jakémkoli disku v počítači, který je prohledáván systémem BIOS při spouštění operačního systému.

Systémový svazek může být zároveň i spouštěcím svazkem.Není to však povinné.

Spouštěcí svazek

Termín spouštěcí svazek označuje diskový svazek, který obsahuje soubory operačního systému Windows a podpůrné soubory. Ve výchozím stavu jsou soubory operačního systému Windows umístěny ve složce WINDOWS a podpůrné soubory jsou ve složce WINDOWS\System32.

Spouštěcí svazek může být zároveň i systémovým svazkem. Není to však povinné.

Existuje pouze jeden systémový svazek. V počítači se spouštěním více operačních systémů však existuje pro každý operační systém jeden spouštěcí svazek.
Odkazy
Další informace o ukládání na disk v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314343 Základní a dynamické úložiště v systému Windows XP
prodnt
Vlastnosti

ID článku: 314470 - Poslední kontrola: 12/29/2007 17:04:00 - Revize: 2.1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

  • kbhowto kbinfo kbenv kbother KB314470
Váš názor