Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Rychlý průvodce předinstalací systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 250609(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Souhrn
Tento článek popisuje postup předinstalace operačního systému Microsoft Windows XP.

DŮLEŽITÉ: Pokud plánujete předinstalovat operační systém Windows XP poprvé a nemáte žádné další počítače se systémem Windows XP, přečtěte si pokyny v Části A a Části B tohoto průvodce a postupujte podle nich. Máte-li již systém Windows XP nainstalovaný, pokračujte v Části B.
Další informace

Část A: Instalace systému Windows

V rámci přípravy na bezobslužnou instalaci systému Windows postupujte takto:
 1. Vyberte počítač, který se bude používat jako hlavní, a poté nakonfigurujte pořadí spouštění v systému BIOS tak, aby jako první zařízení byla jednotka CD-ROM, jako druhé pevný disk a jako třetí disketová jednotka.

  POZNÁMKA: Je možné, že se bude nutné s žádostí o úpravu nastavení systému BIOS obrátit na výrobce počítače.

  POZNÁMKA: Pokud jde o počítač s platformou x86, musí podporovat standard spouštění El-Torito No Emulation CD. Pokud počítač standard spouštění El-Torito No Emulation CD nepodporuje, naleznete informace o instalaci systému Windows v uživatelské příručce sady Windows OPK (OEM Preinstallation Kit).
 2. Vložte disk CD se systémem Windows do jednotky CD-ROM v hlavním počítači a poté spusťte počítač z jednotky CD-ROM.

  Automaticky se spustí Instalační program systému Windows. Instalace systému Windows probíhá ve třech fázích: kopírování souborů, instalace v textovém režimu a instalace v režimu grafického rozhraní. Na konci těchto tří fází instalace je operační systém kompletně nainstalovaný.

Část B: Vytvoření souboru odpovědí Winnt.sif

 1. Po dokončení instalace Windows v hlavním počítači vytvořte soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci systému Windows pomocí nástroje Průvodce správcem instalace (Setupmgr.exe).

  Nástroje pro předinstalaci se nacházejí v souboru Support\Tools\Deploy.cab na médiu verze OEM systému Windows, které je součástí každého balíčku OEM dodávaného místním distributorem Microsoft OEM Authorized Distributor. Chcete-li nainstalovat nástroj Správce instalace, postupujte následujícím způsobem:
  1. Otevřete okno Tento počítač a poté otevřete složku Support\Tools na disku CD-ROM se systémem Windows XP.
  2. Poklepáním otevřete soubor DEPLOY.CAB.
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vybrat vše.
  4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat do složky.
  5. Klepněte na tlačítko Vytvořit novou složku. Zadejte požadovaný název pro složku nástroje Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například název Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER.
  6. Klepněte na tlačítko Kopírovat.
 2. Otevřete složku, která obsahuje soubory Správce instalace, poklepáním na soubor Setupmgr.exe spusťte Průvodce správcem instalace a poté vytvořte nový soubor odpovědí.

  Další informace o vytvoření souboru odpovědí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  308662 Vytvoření souboru odpovědí pomocí nástroje Správce instalace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 3. Soubor odpovědí vytvořte podle pokynů průvodce na obrazovce:
  1. Na stránce Produkt k instalaci klepněte na možnost Bezobslužná instalace systému Windows.
  2. Na stránce Distribuční složka klepněte na možnost Ne, tento soubor odpovědí se bude používat pro instalaci z disku CD.
 4. Po zobrazení dialogového okna Správce instalace systému Windows s výzvou k zadání umístění pro uložení nově vytvořeného souboru vložte do jednotky A: disketu, zadejte umístění a:\winnt.sif a potom klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se následující zpráva:
  Úspěšně jste dokončili Průvodce správcem instalace. Byly vytvořeny následující soubory:
  A:\WINNT.SIF

  A:\WINNT.BAT
 5. Klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor ukončete Průvodce správcem instalace a označte vytvořenou disketu jako „Disk pro bezobslužnou instalaci systému Windows.“ Chcete-li, aby Instalační program systému Windows odstranil všechny oddíly na pevném disku a vytvořil nový, je třeba do souboru Winnt.sif přidat příkaz Repartition. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte program Poznámkový blok a poté otevřete vytvořený soubor Winnt.sif.
  2. Pod řádek [Unattended] vložte nový řádek a zadejte následující kód:
   Repartition=Yes						
  3. Uložte změny v souboru a ukončete program Poznámkový blok.

Část C: Předinstalace systému Windows z disku CD-ROM

 1. V cílovém počítači, do kterého chcete předinstalovat systém Windows, nakonfigurujte pořadí spouštění v systému BIOS tak, aby jako první zařízení byla jednotka CD-ROM, jako druhé pevný disk a jako třetí disketová jednotka.
  POZNÁMKA: Je možné, že se bude nutné s žádostí o úpravu nastavení systému BIOS obrátit na výrobce počítače.
 2. Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD-ROM a poté spusťte počítač.
 3. Po zobrazení modré obrazovky Instalační program systému Windows s nabídkou vložte vytvořenou disketu pro bezobslužnou instalaci systému Windows se souborem odpovědí Winnt.sif.

  POZNÁMKA: Pokud jde o počítač s platformou x86, musí podporovat standard spouštění El-Torito No Emulation CD.

  Automaticky se spustí Instalační program systému Windows. Instalace systému Windows probíhá ve třech fázích: kopírování souborů, instalace v textovém režimu a instalace v režimu grafického rozhraní. Na konci těchto tří fází instalace je operační systém kompletně nainstalovaný.
 4. Vyjměte disketu.
 5. Restartujte počítač a poté spusťte systém Windows, aby bylo možné provést audit systému a ručně jej označit informacemi výrobce před tím, než spustíte příkaz Sysprep a odešlete počítač zákazníkovi.

Část D: Ruční označení systému informacemi výrobce

 1. Chcete-li přidat informace o podpoře do nabídky Start vytvořte pomocí programu Poznámkový blok v systému Windows soubor Oeminfo.ini a poté jej zkopírujte do složky Windows\System32.

  Při použití souboru Oeminfo.ini se hodnoty v části [General] a tlačítko Informace o podpoře zobrazí na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti systému.

  Následuje příklad souboru Oeminfo.ini:
  [General]
  Manufacturer = MyCompany, Inc.
  Model = Brand X Processor
  SupportURL = http://www.mycompany.com
  LocalFile = C:\Winnt\Web\LocalFilename.htm

  [Support Information]
  Line1= Technická podpora:
  Line2= nejnovější ovladače a odpovědi na nejčastější dotazy
  Line3= získáte od technické podpory společnosti MyCompany
  Line4= na webové adrese:
  Line5=
  Line6= http://www.mycompany.com/techsupport.
  POZNÁMKA: Části [General] a [Support Information] souboru Oeminfo.ini jsou povinné. Nahraďte informace o výrobci, modelu, adrese URL podpory a místním souboru informacemi týkajícími se vaší společnosti. Dejte pozor, aby za názvem společnosti nezůstala mezera.
 2. Chcete-li přidat logo vaší společnosti do okna Vlastnosti systému v okně Ovládací panely, nahraďte vzorový soubor Oemlogo.bmp obsažený v této sadě OPK logem vaší společnosti (rastrový obrázek) v podsložce Windows\System32.

  POZNÁMKA: Vaše logo v souboru Oemlogo.bmp musí být čtvercové a musí mít rozměry 172 x 172 pixelů. Pokud je obrázek menší, zobrazuje se vycentrovaný v obdélníku. Pokud je větší, může být při některých rozlišeních obrazovky a velikostech písma zobrazen oříznutě, případně se může stát, že se nezobrazí vůbec. Další informace o označení informacemi naleznete v uživatelské příručce sady OPK v části „Kapitola 6: Vlastní nastavení“.

Část E: Použití Nástroje pro přípravu systému (Sysprep.exe) k přípravě na expedici

Pomocí nástroje Sysprep můžete provést podobný audit předinstalovaných počítačů. Chcete-li to udělat, přihlaste se do prostředí systému Windows, spusťte nástroje pro audit nebo testování a poté je odeberte. Po dokončení těchto úloh spusťte nástroj Sysprep, čímž vrátíte počítač do stavu, kdy je připraven na dodávku koncovým uživatelům. Sysprep je poslední program, který spouštíte před expedicí počítače.

Postup obnovení počítače do stavu, kdy je připraven k expedici:
 1. V nabídce Start, klepněte na příkaz Spustit a zadejte příkaz cmd.
 2. Na příkazovém řádku se přesuňte do kořenové složky systémové jednotky a poté zadejte příkaz md sysprep.
 3. Zkopírujte soubory Sysprep.exe, Setupcl.exe a volitelný soubor Sysprep.inf z nástrojů z disku CD s nástroji sady Windows OPK nebo ze souboru Support\Tools\Deploy.cab z disku CD produktu Windows XP do složky Sysprep.

  POZNÁMKA: Sysprep není duplikační nástroj a nevynuluje protokoly Prohlížeče událostí. Z toho důvodu protokoly v cílových počítačích zobrazují události, které nastaly v hlavním počítači. Zajistěte vymazání protokolů událostí.
 4. Na příkazovém řádku se přesuňte do složky Sysprep a zadejte příkaz Sysprep.
 5. Po zobrazení zprávy Nástroj přípravy systému Windows klepněte na tlačítko OK.
 6. Až budete připraveni na přípravu systému, klepněte na tlačítko Autorizovat a poté na tlačítko OK.
Po zobrazení výzvy k vypnutí počítače vyjměte disk CD s produktem systému Windows nebo disk CD nástrojů sady OPK.

POZNÁMKA: Po spuštění nástroje Sysprep v počítači je časový limit nastavený na dvě sekundy.

Po obnovení počítače do stavu, kdy je připravený k expedici, můžete počítač odeslat uživateli spolu s ostatními požadovanými materiály k systému Windows, které jsou specifikovány v licenční smlouvě se společností Microsoft. Mezi tyto předměty obvykle patří následující:
 • disk CD s produktem systému Windows,
 • štítek s Certifikátem pravosti (COA) připevněný na počítačovou skříň.
Vlastnosti

ID článku: 314472 - Poslední kontrola: 12/29/2007 17:04:00 - Revize: 2.2

 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbinfo KB314472
Váš názor