Postup při vytváření a kopírování cestovních profilů uživatele v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem142682 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Souhrn
V některých případech můžete chtít kopírovat definovaný profil uživatele pro několik uživatelů. Tím budou mít všichni uživatelé při přihlášení shodný počáteční profil. Každý uživatel si poté může podle potřeby tento profil upravit.

V tomto článku je popsáno kopírování profilu do jiného umístění. Určení správné syntaxe, která má být použita v dialogovém okně Kopírovat pro cílové umístění při kopírování cestovního profilu, může činit potíže. Tento článek daný problém řeší.
Další informace

Vytvoření cestovního profilu

Při vytváření cestovního profilu postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Profily uživatelů klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V seznamu Profily uložené v tomto počítači klepněte na požadovaný profil.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit typ, klepněte na možnost Cestovní profil a poté klepněte na tlačítko OK.

Kopírování profilu uživatele

Při kopírování existujícího profilu uživatele do jiného účtu jiného uživatele postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Profily uživatelů klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V seznamu Profily uložené v tomto počítači klepněte na profil, který chcete kopírovat.
 4. Klepněte na tlačítko Kopírovat.
 5. V dialogovém okně Kopírovat proveďte jednu z následujících akcí:
  • Do pole Zkopírovat profil do zadejte zadejte cestu UNC (Universal Naming Convention) ke složce profilu cílového uživatele. Zadejte například tuto cestu:
   \\název_serveru\název_sdílené_položky\adresář_profilu_uživatele
   nebo

  • Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte složku s profilem uživatele, do které chcete profil kopírovat. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Ve skupinovém rámečku Povoleno používat uživatelem klepněte na tlačítko Změnit. Zadejte jméno uživatele, který bude moci používat tento profil, a poté klepněte na tlačítko OK.

  POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda nevybíráte uživatele nebo skupiny z domény systému Windows NT, protože v systému Windows XP je pro výběr domén určena služba Active Directory.
 7. V dialogovém okně Kopírovat klepněte na tlačítko OK. Obdržíte-li zprávu „Potvrdit kopírování“, klepněte na tlačítko Ano.
 8. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Aktualizace cesty profilu uživatele

Cestu profilu uživatele aktualizujte, aby směřovala k novému profilu. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V řadiči domény spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Rozbalte doménu a poté rozbalte organizační jednotku obsahující požadovaný uživatelský účet.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovaný uživatelský účet a v zobrazené místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Profil a do pole Cesta k profilu zadejte cestu UNC ke složce s novým profilem.
 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Po úspěšném přihlášení uživatele bude profil uložen na serveru jako cestovní profil a veškeré změny profilu se budou na tento server ukládat.
Vlastnosti

ID článku: 314478 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:22:16 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbnetwork KB314478
Váš názor