Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přidávání tiskáren bez zásahu uživatele v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem189105.
Souhrn
Systém Windows XP umožňuje instalovat tiskárnu z příkazového řádku. To je užitečné zejména v případě, kdy potřebujete přidat nebo odebrat tiskárnu pro skupinu uživatelů pomocí přihlašovacího skriptu nebo plánované události.

Přestože systém Microsoft Windows NT 4.0 obsahuje nástroje jako Con2prt.exe, právě nástroj Con2prt.exe umožňuje přidávat nebo odebírat pouze síťové tiskárny. V systému Windows XP můžete upravovat a odebírat místní tiskárny. Ve výsledku tak správce může ovládat všechny aspekty konfigurace tiskáren pomocí dávkových souborů nebo přihlašovacích skriptů.

Poznámka: Pokud použijete tento příkaz v přihlašovacím skriptu nebo klientském dávkovém souboru, musí být v klientském počítači spuštěn systém Windows XP nebo Microsoft Windows 2000. Vzhledem k tomu, že je přihlašovací skript spuštěn v klientském počítači, nemůže klient se systémem Windows NT 4.0 tento příkaz zpracovat.

Kromě toho mohou být tyto příkazy spuštěny z pracovní stanice správce nebo ze serveru, takže se tiskárny do klientských počítačů nainstalují metodou push, aniž by správce musel počítače osobně obcházet.
Další informace
Následují příklady nejobvyklejšího použití příkazu PrintUIEntry (Uživatelské rozhraní tiskárny).

Poznámka: Tento příkaz lze spustit pouze v počítači se systémem Windows XP nebo Windows 2000 a lze jej použít pouze pro instalaci nebo odebrání tiskárny v systému Windows XP, Windows 2000 nebo v serveru či pracovní stanici se systémem Windows NT 4.0.

Tento příklad přidá ovladač tiskárny Agfa a vytvoří logickou tiskárnu v počítači nazvaném SERVER.

Poznámka: Oba řádky mohou být vloženy do dávkového souboru nebo zadány jeden po druhém na příkazový řádek. Kvůli lepší čitelnosti jsou tyto dva řádky zalomeny.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.infrundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"				
Tento příklad odstraní tiskárnu Agfa z počítače nazvaného SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER				
Podrobnější informace o dostupných parametrech získáte zadáním parametru /? za příkazem.

Dále zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?				
Předcházející příkaz vypíše úplný seznam parametrů použití s rozsáhlými příklady použití této metody.

Poznámka: Následující syntaxe je příkladem, který funguje správně v případě, že jsou vytvořeny standardní porty protokolu TCP/IP:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /f%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z				
Pokud zadáte tiskárnu, která není připojena k serveru, nebudou vytvořeny standardní porty TCP/IP a pravděpodobně obdržíte následující chybovou zprávu:
Uživatelské rozhraní tiskárny
Příkaz tiskárny rundll se nezdařil.
Příkaz: /if /b "Test Printer" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

Buď jste zadali nesprávný název tiskárny, nebo určená tiskárna už není k serveru připojena. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Nápověda.

Příklad přidání tiskárny IPP

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /b "popisný_název_tiskárny_http" /x /n "část přepínače n" /if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "http://název_hostitele/printers/název_sdílené_položky/.printer" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL"
Poznámka: Přepínač /x není popsán v nápovědě /?. Použití přepínače /x očekává použití přepínače /n i přesto, že se nepoužije. Můžete také použít jinou tiskárnu než HP Laserjet 4000 Series PCL. Přepínač /x přistupuje k instalaci jako funkce „Ukázat a tisknout na webu“. Tento přepínač signalizuje, že tiskárna je maskovanou tiskárnou. Maskovaná tiskárna je zčásti místní a z částí síťovou tiskárnou. Maskovaná tiskárna přijímá od vzdáleného tiskového serveru celou řadu oznámení. Bez přepínače /x je tiskárna místní tiskárnou s přesměrovaným portem. Pracuje dobře, ale má velmi omezený rozsah oznámení.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
instalace metodou push bezobslužná zásah uživatele tisk ntprint skripty automatizované automatické automaticky
Vlastnosti

ID článku: 314486 - Poslední kontrola: 08/18/2006 08:48:31 - Revize: 3.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kberrmsg kbinfo kbprint KB314486
Váš názor