Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Postup úpravy zásad skupiny pro programy spouštěné při přihlášení uživatele v počítači se systémem Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek je určen pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele netroufáte, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Souhrn
Tento článek vysvětluje, jak pomocí modulu snap-in Zásady skupiny vytvořit nebo upravit seznam programů, které se automaticky spouštějí po přihlášení uživatele k počítači se systémem Microsoft Windows XP.
Další informace
Systém Windows XP obsahuje dvě různé zásady Spustit:
 • Spustit při přihlášení uživatele
 • Zásada Spustit při přihlášení uživatele (ze starší verze systému)

Zásada Spustit při přihlášení uživatele

Chcete-li vytvořit nebo upravit seznam programů, které se automaticky spouštějí při přihlášení uživatele k počítači, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat.
 4. V seznamu Samostatné moduly snap-in k dispozici klikněte na položku Editor objektů zásad skupiny, klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Dokončit.

  Poznámka: Pokud nechcete upravit objekt Zásady místního počítače, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovaný objekt zásad skupiny. Zadejte uživatelské jméno a heslo (pokud budete vyzváni) a po návratu do dialogového okna Vyberte objekt zásad skupiny klepněte na tlačítko Dokončit.
 5. Klepněte na tlačítko Zavřít a v dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in klepněte na tlačítko OK.
 6. V levém podokně modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny rozbalte objekt Místní počítač – zásady, rozbalte objekt Konfigurace počítače a potom rozbalte objekt Šablony pro správu.
 7. Rozbalte objekt Systém, klepněte na objekt Přihlášení a v pravém podokně poklepejte na položku Při přihlášení uživatele spustit tyto programy.
 8. Klepněte na možnost Povoleno a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.
 9. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte název souboru požadovaného spustitelného programu (s příponou EXE) nebo dokumentu a klepněte na tlačítko OK. Pokud soubor není ve složce %Systemroot%, musíte zadat i cestu.
 10. Opakováním kroku 9 přidejte další položky do seznamu Položky spouštěné po přihlášení.
 11. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  Položky přidané do seznamu Položky spouštěné po přihlášení se spustí automaticky, až se příště přihlásíte do systému Windows. Seznam těchto položek je umístěn v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Zásada Spustit při přihlášení počítače (ze starší verze systému)

Programy určené pro starší verzi systému a nakonfigurované tak, aby se spouštěly po přihlášení k počítači, jsou uvedeny v tomto klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
V této kategorii může být řada programů jiných výrobců, například RealAudio.

Seznam pro spouštění ze starší verze systému můžete povolit nebo zakázat. Tento seznam nelze upravit přímo v modulu snap-in Editor objektů zásad skupiny. Chcete-li přidat položky do seznamu programů, které se spouštějí automaticky po přihlášení k počítači, postupujte podle části Zásada Spustit při přihlášení uživatele v tomto článku.

Chcete-li určit, zda se mají při přihlášení k počítači spustit programy uvedené v seznamu pro spuštění ze starší verze systému, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat.
 4. V seznamu Samostatné moduly snap-in k dispozici klikněte na položku Editor objektů zásad skupiny, klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Dokončit.

  Poznámka: Pokud nechcete upravit objekt Zásady místního počítače, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovaný objekt zásad skupiny. Zadejte uživatelské jméno a heslo (pokud budete vyzváni) a po návratu do dialogového okna Vyberte objekt zásad skupiny klepněte na tlačítko Dokončit.
 5. Klepněte na tlačítko Zavřít a v dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in klepněte na tlačítko OK.
 6. V levém podokně modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny rozbalte objekt Místní počítač – zásady, rozbalte objekt Konfigurace počítače a potom rozbalte objekt Šablony pro správu.
 7. Rozbalte objekt Systém, klepněte na objekt Přihlášení a v pravém podokně poklepejte na položku Nezpracovat seznam pro spuštění ze starší verze systému.
 8. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li při přihlášení uživatele spouštět programy ze zastaralé verze systému, klikněte na možnost Není nakonfigurováno.
  • Nechcete-li při přihlášení uživatele spouštět programy ze starší verze systému, klikněte na možnost Povoleno.
  • Chcete-li při přihlášení uživatele spouštět programy ze starší verze systému, klikněte na možnost Zakázáno.
  Poznámka: Programy pro starší verzi systému, které jsou nakonfigurovány tak, aby se spouštěly po přihlášení k počítači, mohou být také uvedeny v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Chcete-li určit, zda se mají při přihlášení uživatele spouštět programy ze seznamu pro jedno spuštění (runonce), postupujte podle části Zásada Spustit při přihlášení uživatele (ze starší verze systému) v tomto článku. V kroku 6 dvakrát klikněte na položku Nezpracovat seznam pro jedno spuštění (runonce) a potom tuto zásadu povolte nebo zakažte.
Poznámka: Změny popisované v tomto článku se projeví, až se ze systému odhlásíte a znovu se přihlásíte. V samostatném počítači se systémem Windows XP nebude stačit rychle přepnout uživatele.

Další informace o klíčích registru Run a RunOnce naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
179365 INFORMACE: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce a Startup
Další informace o klíči registru RunOnce získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310593 Popis klíče registru RunOnceEx
Další informace o použití editoru zásad skupiny v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307882 Správa zásad místního počítače v systému Windows XP pomocí Editoru objektů zásad skupiny
Další informace o tom, jak lze pomocí obslužného programu Mscofig měnit programy spouštěné po spuštění systému Windows XP, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310560 Řešení potíží s chybami konfigurace v operačním systému Windows XP pomocí Nástroje pro konfiguraci systému
Poznámka: Pro účely testování lze programy spouštěné po přihlášení k systému nastavit i v programu Msconfig na kartě Po spuštění.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Pokud vám výše uvedené články nepomohou upravit zásady skupiny, můžete vyhledat další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li hledat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, postupujte takto:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se vám zobrazila, nebo popis potíží a stiskněte klávesu ENTER.
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
270035 Postup pro zakázání programů spouštěných při spuštění systému Windows XP Home Edition nebo Windows Vista
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 314488 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:22:35 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbappdev kbenv kbinfo w2000apps KB314488
Váš názor