Postupy řešení potíží se 16bitovými programy systému Windows v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete v článku 103656.
Souhrn
Mnoho různých 16bitových programů navržených pro spuštění v systému Microsoft Windows 3.1 bylo testováno se systémem Windows XP. Pokud řešíte potíže se 16bitovým programem systému Windows, který nefunguje správně v systému Windows XP, zvažte následující informace:
 • Je-li to možné, ověřte, zda program správně funguje v systémech Microsoft Windows 3.0 a Windows 3.1.
 • Jestliže program vyžaduje virtuální ovladač zařízení (VxD), nebude v systému Windows XP správně fungovat.
 • Zkontrolujte, zda byla v okně Ovládací panely vybrána výchozí tiskárna. Některé programy (například aplikace Microsoft Word verze 2.0 pro systém Windows) nefungují v systému Windows XP správně, není-li vybrána výchozí tiskárna. Některé starší 16bitové programy vyžadují, aby byla tiskárna vybrána v možnostech programu.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny dynamické knihovny (DLL) používané programem aktuální a program je může najít (v systémové cestě nebo v explicitně určeném umístění v programu nebo v pracovním adresáři).
 • Ujistěte se, zda jsou výchozí položky obsažené v souborech Config.nt a Autoexec.nt skutečně zahrnuty a jsou uvedeny ve správném pořadí.

  V systému Windows XP soubor Config.nt obsahuje ve výchozím nastavení následující příkazy:
    dos=high, umb  device=%SystemRoot%\system32\himem.sys  files=40					
  Soubor Autoexec.nt obsahuje ve výchozím nastavení následující příkazy:
    @echo off  lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe  lh %SystemRoot%\system32\redir  lh %SystemRoot%\system32\dosx  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3					
 • Všechny proměnné prostředí požadované programem systému Windows musí být umístěny v souboru Autoexec.nt. Jsou-li v něm umístěny, systém Windows je správně používá.

  Pokud provedete jakékoli změny proměnných vztahujících se k podsystému systému Windows 3.0 nebo Windows 3.1 (Wowexec.exe), bude pravděpodobně třeba počítač restartovat, aby byly tyto změny implementovány.
 • Zjistěte, zda byl systém Windows nainstalován jako samostatný operační systém nebo jako upgrade předchozí instalace systému Windows 3.0 nebo Windows 3.1. Jestliže se jedná o upgrade, nemusí být informace ze souborů Win.ini a System.ini správně zkopírovány do databáze registru systému Windows.

  Chcete-li vyřešit tento problém, můžete přenést tato nastavení znovu nebo znovu nainstalujte program, který nepracuje.

  Jestliže chcete získat nápovědu pro přenesení informací programu do registru systému Windows, hledejte v databázi Microsoft Knowledge Base následující slova:
  migrate (přenést) a Win.ini
 • Spusťte program v samostatném paměťovém prostoru. Chcete-li to provést, upravte ikonu nebo vlastnosti zástupce: Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit a poté klepnutím vyberte odpovídající zaškrtávací políčko.
Další informace
Další informace o přenosu 16bitových programů získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
102884 Přenos skupin systému Windows 3.1 po instalaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

WOW aplikace řešení potíží 16bitový wowexec podsystém
Vlastnosti

ID článku: 314495 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:22:52 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbinterop kb3rdparty KB314495
Váš názor