Syntaxe a parametry pro použití diagnostického nástroje pro síťová připojení Ipconfig

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 117662(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Souhrn
Tento článek popisuje, jak lze spustit nástroj Ipconfig, a obsahuje seznam parametrů, které lze použít.

Nástroj Ipconfig.exe je součástí systému Windows XP. Tento nástroj poskytuje diagnostické informace týkající se konfigurace sítě TCP/IP. Nástroj Ipconfig také přijímá různé příkazy protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), a umožňuje tak systému aktualizovat nebo uvolnit svoji konfiguraci sítě TCP/IP.
Další informace
Chcete-li spustit nástroj Ipconfig.exe, zadejte na příkazovém řádku příkaz ipconfig a pak přidejte příslušné parametry.

SYNTAXE:
ipconfig [/? | /all | /renew adaptér | /release adaptér | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adaptér | /setclassid adaptér ID třídy
Název připojení adaptéru může obsahovat zástupné znaky (* a ?).

PARAMETRY
  /?       Zobrazí tuto nápovědu.  /all      Zobrazí úplné informace o konfiguraci.  /release    Uvolní adresu IP zadaného adaptéru.  /renew     Obnoví adresu IP zadaného adaptéru.  /flushdns   Vymaže mezipaměť služby DNS Resolver.  /registerdns  Obnoví všechna zapůjčení DHCP a znovu zaregistruje názvy DNS.  /displaydns  Zobrazí obsah mezipaměti služby DNS Resolver.  /showclassid  Zobrazí všechna ID třídy DHCP povolená pro zadaný adaptér.  /setclassid  Upraví ID třídy DHCP.				
Při použití výchozí syntaxe (bez zadání parametrů) se zobrazí pouze adresa IP, maska podsítě a výchozí brána pro každý adaptér, který je svázán s protokolem TCP/IP.

Při použití parametru /all zobrazí nástroj Ipconfig všechny aktuální hodnoty konfigurace protokolu TCP/IP, včetně adresy IP, masky podsítě, výchozí brány a konfigurace služeb WINS (Windows Internet Naming Service) a DNS.

Pokud je použit parametr /release nebo /renew a není zadán žádný název adaptéru, jsou uvolněna všechna zapůjčení adres IP všech adaptérů svázaných s protokolem TCP/IP.

Pokud u parametru /setclassid není zadáno žádné ID třídy, je ID třídy odebráno.

PŘÍKLADY
  ipconfig          Zobrazí informace.  ipconfig /all       Zobrazí podrobné informace.  ipconfig /renew      Obnoví všechny adaptéry.  ipconfig /renew EL*    Obnoví všechna připojení, jejichž název začíná EL.  ipconfig /release *míst*  Obnoví všechna odpovídající připojení, například „Připojení k místní síti 1“ nebo „Připojení k místní síti 2“                   				
Parametry /Release a /Renew lze použít pouze v případě, že je systém nakonfigurován pomocí protokolu DHCP.
IP
Vlastnosti

ID článku: 314850 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:25:22 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork KB314850
Váš názor