Možnosti příkazového řádku pro program Explorer.exe v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek uvádí seznam možností příkazového řádku pro program Průzkumník Windows (Explorer.exe).
Další informace
Možnosti příkazového řádku pro program Explorer.exe jsou /n, /e, /root (plus objekt) a /select (plus objekt).
  Možnost      Funkce  ----------------------------------------------------------------------   /n        Otevře nové okno s jedním panelem pro výchozí           výběr. Obvykle se jedná o kořenový adresář jednotky, na které je           nainstalovaný operační systém Windows. Pokud je již toto okno           otevřené, otevře jeho kopii.  /e        Otevře program Průzkumník Windows ve výchozím zobrazení.  /root,<objekt>  Otevře zobrazení v okně pro zadaný objekt.  /select,<objekt> Otevře zobrazení v okně s vybranou zadanou složkou, souborem           nebo programem.  Příklady  -----------------------------------------------------------------------  Příklad 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe       Otevře zobrazení v okně, bude vybrán program TestProg.  Příklad 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe       Otevře program Průzkumník s rozbalenou jednotkou C a vybraným programem TestProg.  Příklad 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare       Otevře zobrazení v okně pro zadanou sdílenou položky.  Příklad 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe       Otevře zobrazení v okně pro zadanou sdílenou položku s vybraným programem TestProg.				
shell
Vlastnosti

ID článku: 314853 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:25:32 - Revize: 1.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB314853
Váš názor