Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Možnosti příkazového řádku pro program Explorer.exe v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek uvádí seznam možností příkazového řádku pro program Průzkumník Windows (Explorer.exe).
Další informace
Možnosti příkazového řádku pro program Explorer.exe jsou /n, /e, /root (plus objekt) a /select (plus objekt).
  Možnost      Funkce  ----------------------------------------------------------------------   /n        Otevře nové okno s jedním panelem pro výchozí           výběr. Obvykle se jedná o kořenový adresář jednotky, na které je           nainstalovaný operační systém Windows. Pokud je již toto okno           otevřené, otevře jeho kopii.  /e        Otevře program Průzkumník Windows ve výchozím zobrazení.  /root,<objekt>  Otevře zobrazení v okně pro zadaný objekt.  /select,<objekt> Otevře zobrazení v okně s vybranou zadanou složkou, souborem           nebo programem.  Příklady  -----------------------------------------------------------------------  Příklad 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe       Otevře zobrazení v okně, bude vybrán program TestProg.  Příklad 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe       Otevře program Průzkumník s rozbalenou jednotkou C a vybraným programem TestProg.  Příklad 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare       Otevře zobrazení v okně pro zadanou sdílenou položky.  Příklad 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe       Otevře zobrazení v okně pro zadanou sdílenou položku s vybraným programem TestProg.				
shell
Vlastnosti

ID článku: 314853 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:15:00 - Revize: 1.4

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbinfo kbenv KB314853
Váš názor
ref="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> Ochrana soukromí a soubory cookie
 • Ochranné známky
 • © 2015 Microsoft