Během instalace systému Windows XP a Windows Server 2003 je prostřednictvím klávesy F6 k dispozici omezená podpora ovladačů od výrobce OEM

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Při instalaci systému Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003 do nového počítače nebo do počítače s nejnovější technologií řadiče SCSI nebo IDE bude pravděpodobně nutné za účelem podpory použít ovladač zařízení OEM, například nový řadič velkokapacitního zařízení, aby bylo možné pokračovat v instalaci. Příklady příznaků, podle kterých lze poznat, že je potřeba nainstalovat ovladač zařízení OEM:
  • Po dokončení instalace v textovém režimu může dojít k tomu, že počítač se bude stále restartovat a že se nikdy nespustí instalace v režimu GUI.
  • V případě, že instalační program nesprávně zjistí řadič, je možné, že se instalační program zastaví a zobrazí se chybová zpráva.
  • Při spouštění počítače z instalačních disket nebo z disku CD-ROM se zobrazí následující chybová zpráva:
    V počítači nebyly nalezeny žádné pevné disky.
    Pokud provádíte upgrade pomocí souboru Winnt32.exe nebo pokud provádíte novou instalaci pomocí souboru Winnt.exe, zobrazí se následující chyba Stop:
    Stop 0x0000007B Nedostupné_spouštěcí_zařízení
K tomuto chování může také dojít v případě, že aktualizujete firmware nebo systém BIOS podporovaného řadiče SCSI, pokud aktualizace způsobuje nekompatibilitu s ovladačem SCSI, který je součástí systému Windows.
Další informace
Ve fázi textového režimu instalace v systému Windows dojde ke krátké pauze a zobrazení výzvy ke stisknutí klávesy F6. Tato možnost je zobrazena ve stavovém řádku a umožňuje použít ovladač OEM řadiče velkokapacitního zařízení. Možnost použití klávesy F6 je určena pouze k instalaci ovladačů OEM řadičů velkokapacitních zařízení. To je nutné k tomu, aby bylo možné pokračovat v instalaci operačního systému. Společnost Microsoft nepodporuje použití klávesy F6 k instalaci ovladače žádného jiného zařízení než k instalaci ovladačů řadičů velkokapacitních zařízení.

Poznámka: Ovladače řadičů velkokapacitních zařízení lze pomocí klávesy F6 načíst pouze z diskety. Klávesu F6 nelze použít k načtení ovladačů uložených na jednotce USB Flash, na pevném disku USB ani na jiném externím úložném zařízení.

Použití ovladače OEM je omezeno na instalaci ovladače, který není nativně podporován nebo který neodpovídá ovladači obsaženému v systému Windows. Pokud použijete novější verzi ovladače OEM a tento nový ovladač OEM bude mít stejný název nebo identifikátor Plug and Play jako ovladač, který je zahrnutý v systému Windows, bude instalační program tento nový ovladač OEM ignorovat a použije ovladač ze systému Windows. Zobrazí se proto chybová zpráva uvedená v části Souhrn.

Pokud po zobrazení výzvy stisknete klávesu F6, zobrazí se obrazovka s výzvou k zadání odpovídajícího ovladače na disketě a ke vložení diskety do disketové jednotky, aby bylo možné načíst ovladač.

Spouštěcí diskety pro systém Microsoft Windows XP lze získat pouze stažením z webu společnosti Microsoft. Spouštěcí diskety jsou k dispozici pro spuštění instalačního programu v počítačích, ve kterých nelze použít spustitelný disk CD-ROM. Další informace o získání a použití spouštěcích disket naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310994 Jak získat spouštěcí diskety pro systém Windows XP
Pokud vyžadujete aktualizovaný ovladač OEM pro podporu existujícího řadiče, který je nativně podporován v systému Windows, ale není detekován při instalaci, musíte nahradit ovladač systému Windows pro řadič novým ovladačem OEM. Ovladač řadiče systému Windows naleznete na jedné ze šesti instalačních disket systému Windows nebo v dočasné instalační složce ($WIN_NT$.~BT). Díky této náhradě může systém Windows použít aktualizovaný ovladač OEM při instalaci v textovém režimu, musíte však zkopírovat stejný aktualizovaný ovladač OEM do složky System32\Drivers finální instalace systému Windows, než bude instalace pokračovat v grafickém režimu.

Poznámka: Pokud při instalaci naformátujete oddíl systémem souborů NTFS, nebude možné po skončení instalace v textovém režimu zkopírovat novější ovladač OEM do složky System32\Drivers. Je to proto, že instalační program systému Windows naformátuje oddíl systémem souborů NTFS před zkopírováním souborů. Potíže s tímto omezením lze vyřešit tak, že systém Windows nainstalujete na oddíl se systémem souborů FAT (File Allocation Table), který je menší než 2 GB nebo na oddíl se systémem FAT32, který je menší než 32 GB. To vám umožní použít spouštěcí disketu ze systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition (ME). Po instalaci systému Windows pomocí následujícího příkazu převeďte oddíl se systémem souborů FAT nebo FAT32 na systém souborů NTFS:
convert c: /fs:ntfs
Egenskaber

Artikel-id: 314859 – Seneste udgave 01/19/2007 14:14:38 – Udgave 4.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

  • kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup KB314859
Feedback