Nastavení stavu klávesy NUM LOCK při přihlášení v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem262625 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Souhrn
Tento článek popisuje nastavení výchozího stavu klávesy NUM LOCK při přihlášení na hodnotu zapnuto. K tomu lze použít skript, který se spouští při spuštění počítače nebo v systému Windows XP Professional zásadu skupiny.
Další informace
Profily systému Windows XP zachovávají při odhlášení uživatele stav klávesy NUM LOCK. Spouštěním tohoto skriptu pomocí příkazu runonce můžete nastavit výchozí stav. Tuto metodu však nepoužívejte jako přihlašovací skript.

Stav klávesy NUM LOCK se určuje pro každého uživatele. Ve výchozím nastavení je klávesa NUM LOCK vypnuta.

Tento článek předpokládá využití modulu Microsoft Windows Script Host. Systém Windows XP obsahuje modul Microsoft Windows Script Host verze 5.6. Společnost Microsoft velmi doporučuje získat nejnovější verzi modulu Windows Script Host, aby bylo zajištěno správné fungování skriptu. Nejnovější informace o skriptování systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Konfigurace skriptu

Při konfiguraci skriptu pro změnu stavu klávesy NUM LOCK postupujte takto:
 1. Spusťte program Poznámkový blok.
 2. Následující kód zkopírujte a vložte jej do textového souboru:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"					
 3. Soubor uložte pod názvem „numlock.vbs“ (včetně uvozovek). Tím souboru zajistíte příponu VBS. Ikona souboru se změní z ikony Poznámkového bloku na ikonu skriptu.

Spuštění skriptu ze složky Po spuštění

Pokud chcete nakonfigurovat místní spouštění skriptu, soubor Numlock.vbs zkopírujte do složky Po spuštění, která je obvykle umístěna v cestě profilu uživatele.

Pokud chcete skript spouštět pro všechny uživatele, zkopírujte soubor Numlock.vbs do složky Po spuštění profilu All Users. Výchozí cesta této složky je Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění.

Spuštění skriptu pomocí zásady skupiny

Spuštění skriptu pomocí zásady skupiny je možné pouze v systému Windows XP Professional, nikoliv v systému Windows XP Home Edition.

Chcete-li nakonfigurovat spouštění nového skriptu pomocí zásady skupiny, zkopírujte skript Numlock.vbs do složky přihlašovací skriptu se zásadami skupiny.

Výchozí cesta místního přihlašovacího skriptu je %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Uživatel Počítač\Scripts\Logon.

Cesta k doménovému přihlašovacímu skriptu je %SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\Název_domény\Scripts.

Po zkopírování skriptu do příslušného umístění postupujte takto:
 1. Spusťte konzolu MMC (Microsoft Management Console). Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Zadejte příkaz mmc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Konzola klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat, potom klepněte na položku Zásady skupiny a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Klepněte na příslušný objekt zásady skupiny. Jako výchozí je vybrán místní počítač. Klepnutím na tlačítko Procházet můžete vybrat jiný objekt zásad skupiny.
 5. Klepněte na tlačítko Dokončit, na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK.
 6. V modulu snap-in Správa zásad skupiny vyhledejte složku User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff). (Místo složky Computer Configuration (konfigurace počítače) můžete použít složku User Configuration (konfigurace uživatele).)
 7. Poklepejte na objekt Logon script (přihlašovací skript), potom klepněte na tlačítko Přidat, potom na tlačítko Procházet a pak klepněte na skript Numlock.vbs.
 8. Klepněte na tlačítko Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Klepněte na tlačítko OK a potom ukončete konzolu Správa zásad skupiny.
Pokud chcete zapnout klávesu NUM LOCK ještě před tím, než uživatel stiskne kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL pro přihlášení, změňte výchozí chování pomocí Editoru registru. Další informaci o tomto postupu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
154529 Jak povolit zapnutí klávesy NUM LOCK na přihlašovací obrazovce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
numlock wsh gpo
Vlastnosti

ID článku: 314879 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:26:23 - Revize: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbenv KB314879
Váš názor