Možnosti příkazového řádku pro Msiexec.exe nástroj Instalační služba Microsoft Windows Installer

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 314881
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete 227091.
Souhrn
Tento článek uvádí možnosti příkazového řádku pro nástroj Instalační služba Windows Installer Msiexec.exe. Msiexec.exe je program, který interpretuje balíčky a nainstaluje produktů.
Další informace
Jedná se o možnosti příkazového řádku, které jsou k dispozici pro soubor Msiexec.exe. Nelze spustit Msiexec.exe program bez určení alespoň jednu možnost.
  Option Parameters                Description  ------------------------------------------------------------------------  /i   Package|ProductCode           Installs or configures                          a product.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                           p - Reinstalls a                          product only if a                           file is missing.                          o - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or if an                           older version of a file                          is installed.                          e - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or an equal                           or older version of a                           file is installed.                          d - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or a                           different version of                          a file is installed.                                                    c - Reinstalls a                          product if a file                           is missing or if the                           stored checksum value                           does not match the                           calculated value.                          a - Forces all files to                          be reinstalled.                          u - Rewrites all                          required user-                          specific registry                           entries.                          m - Rewrites all                           required                          computer-specific                           registry entries.                          s - Overwrites all                           existing shortcuts.                          v - Runs from the                           source file and re-                           caches the local                           package.  /a   Package                 Administrative                          installation option.                          Installs a product on                           the network.  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.  /j   [u|m]Package               Advertises a product.      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command                          line are ignored.                          u - Advertises a                          product to the                          current user.                           m - Advertises a                          product to all users.                           g - Language ID.                          t - Applies a transform                          list to an advertised                          package.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                           file path and                          indicates the flags                           to be logged.                          i - Status messages.                          w - Non-fatal warnings.                          e - All error messages.                          a - Startup of actions.                          r - Action-specific                          records                          u - User requests.                          c - Initial User                          Interface (UI)                           parameters                          m - Out-of-memory.                           p - Terminal                          properties.                          v - Verbose output.                          + - Appends to the                          existing file.                                ! - Clears each line in                          the log file.                          "*" - Wildcard.                          Logs all information,                          but the use of the v                          option is not included.                          To include the v                          option, type "/l*v."  /p   Patch/Package              Applies a patch. To                           apply a patch to an                           installed Administrator                          image, type the                           following options:                          /p [PatchPackage]                          /a [Package]  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.                          q , qn - No UI.                          qb - Basic UI.                          qr - Reduced UI. A                          modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qf - Full UI. A                           modal dialog box is                           displayed at the end                          of the installation.                          qn+ - No UI. However,                           a modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qb+ - Basic UI. A modal                          dialog box is displayed                          at the end of the                           installation. If you                           cancel the instal-                          lation, a modal dialog                          box is not displayed.                          qb- - Basic UI with no                          modal dialog boxes.                           The "/qb+-" switch                          is not a supported UI                           level.  /y   module                  Calls the system                          Application Program-                           ming Interface (API)                           DllRegisterServer,                          which registers                          modules that are                          typed on the command                           line (for example,                          "msiexec /y                          my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be added by using                           the registry tables of                           the .msi file.  /z   module                  Calls the system API                           DllUnRegisterServer,                          to unregister modules                           that are typed on the                          command line (for                           example, "msiexec /z                           my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be removed by                          using the registry                           tables of the .msi                          file.
Další informace a příklady naleznete v tématu "Možnosti příkazového řádku" v nápovědě k Instalační služba Windows Installer nebo navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 314881 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:26:28 - Revize: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtcs
Váš názor