Textová verze souboru Dltpurge.vbs pro článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base č. 312403 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:315229
Souhrn
Pomocí služby sledování distribuovaného propojení v systému Windows můžete sledovat vytváření a přesunu propojené soubory přes svazků naformátovaných v systému souborů NTFS a servery. Tento článek obsahuje textová verze souboru Dltpurge.vbs skript, který je popsán v následujícím článku Microsoft Knowledge Base:
312403Distribuované sledování odkazů na řadičích domény se systémem Windows 2000
Další informace
Pomocí tohoto skriptu:
 1. Zkopírovat všechny text mezi poli < Start Kopie Zde > značku a < Konec Zkopírovat Sem > Značka v tomto článku a vložit text do textového editoru ASCII souboru (například soubor Poznámkový).
 2. Uložte soubor jako "Souboru Dltpurge.vbs".
 3. Dokončete postup popsaný v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  312403Distribuované sledování odkazů na řadičích domény se systémem Windows 2000
<Sem spustit Kopírovat >
'=============================================================================='=============================================================================='' Copyright (C) 2001 by Microsoft Corporation. All rights reserved.'' This script deletes all Active Directory objects used by the' Distributed Link Tracking Server service.'' It is assumed that the DLT Server service has been disabled,' and you wish to recover the DIT space these objects occupy.'' Usage:  cscript DltPurge.vbs <options>' Options: -s ServerName'     -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com'     -b BatchSize BatchDelayMinutes'     -t (optional test mode)'' The objects are deleted in batches - BatchSize objects are deleted,' then there is a BatchDelayMinutes delay before the next batch.''=============================================================================='==============================================================================Option Explicit'' Globals, also local to main.'Dim oProviderDim oTargetDim sServerDim sDomainDim bTestDim BatchSizeDim BatchDelayMinutes'' Set defaults'BatchSize = 1000BatchDelayMinutes = 15bTest = False'==============================================================================''  ProcessArgs''  Parse the command-line arguments. Results are set in global variables'  (oProvider, oTarget, sServer, sDomain, BatchSize, and BatchDelayMinutes).''==============================================================================public function ProcessArgs  Dim iCount  Dim oArgs  on error resume next  '  ' Get the command-line arguments  '    Set oArgs = WScript.Arguments  if oArgs.Count > 0 then    '    ' We have command-line arguments. Loop through them.    '    iCount = 0    ProcessArgs = 0    do while iCount < oArgs.Count      select case oArgs.Item(iCount)        '        ' Server name argument        '                case "-s"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          sServer = oArgs.Item(iCount+1)          if Len(sServer) > 0 then sServer = sServer & "/"          iCount = iCount + 2        '        ' Enable testing option        '                case "-t"          iCount = iCount + 1          bTest = True        '        ' Domain name option        '                case "-d"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            Exit Do          end if          sDomain = oArgs.Item(iCount+1)          iCount = iCount + 2        '        ' Batching option (batch size, batch delay)        '        case "-b"          if( iCount + 2 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          Err.Clear                    BatchSize = CInt( oArgs.Item(iCount+1) )          BatchDelayMinutes = CInt( oArgs.Item(iCount+2) )                    if( Err.Number <> 0 ) then             wscript.echo "Invalid value for -b argument" & vbCrLf            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if                    iCount = iCount + 3        '        ' Help option        '                case "-?"          Syntax          ProcessArgs = -1          exit do        '        ' Invalid argument        '                case else                  ' Display the syntax and return an error          wscript.echo "Unknown argument: " & oArgs.Item(iCount) & vbCrLf          Syntax          ProcessArgs = -1          Exit Do                end select   loop  else      '    ' There were no command-line arguments, display the syntax    ' and return an error.    '    Syntax    ProcessArgs = -1  end if  Set oArgs = Nothingend function ' ProcessArgs'==============================================================================''  Syntax''  Show the command-line syntax''==============================================================================public function Syntax  wscript.echo  vbCrLf & _          "Purpose:  Delete Active Directory objects from Distributed Link Tracking" & vbCrLf & _          "      Server service (Assumes that DLT Server has been disabled" & vbCrLf & _          "      on all DCs)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Usage:   " & wscript.scriptname & " <arguments>" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Arguments: -s Server" & vbCrLf & _          "      -d FullyQualifiedDomain" & vbCrLf & _          "      -b BatchSize BatchDelayMinutes (default to 1000 and 15)" & vbCrLf & _          "      -t (optional test mode, nothing is deleted)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Note:   Objects are deleted in batches, with a delay between each" & vbCrLf & _          "      batch. The size of the batch defaults to 1000 objects, and" & vbCrLf & _          "      the length of the delay defaults to 15 minutes. But these" & vbCrLf & _          "      values can be overridden using the -b option." & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Example:  " & wscript.scriptname & " -s myserver -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com "end function  ' Syntax'==============================================================================''  PurgeContainer''  Delete all objects of the specified class in the specified container.'  This subroutine is called once for the volume table and once for'  the object move table.''==============================================================================sub PurgeContainer(ByRef oParent, ByVal strClass)  dim oChild  dim iBatch  dim iTotal  On Error Resume Next  iTotal = 0  iBatch = 0  ' Loop through the children of this container  For Each oChild in oParent    '     ' Is this a DLT object?    '        if oChild.Class = strClass Then      '      ' Yes, this is a DLT object, it may be deleted      '            iTotal = iTotal + 1      iBatch = iBatch + 1      '      ' Delete the object      '            if bTest then        wscript.echo "Object that would be deleted: " & oChild.adspath      else        oParent.Delete oChild.Class, oChild.Name      end if      '      ' If this is the end of a batch, delay to let replication      ' catch up.      '            if iBatch = BatchSize then              iBatch = 0                wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript        wscript.echo "Deleted " & BatchSize & " objects"        wscript.echo "Pausing to allow processing (will restart at " & DateAdd("n", BatchDelayMinutes, Time) & ")"                wscript.sleep BatchDelayMinutes * 60 * 1000        wscript.echo "Continuing ..."              end if          else          ' oChild.Class didn't match strClass      wscript.echo "Ignoring unexpected class: " & oChild.Class          end if    oChild = NULL  Next  wscript.echo "Deleted a total of " & iTotal & " objects"end sub ' PurgeContainer'=============================================================================='' Main''==============================================================================if (ProcessArgs=-1) then wscript.quiton error resume next'' Explain what's about to happen'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "This script will purge all objects from the Active Directory" & vbCrLf & _       "used by the Distributed Link Tracking Server service (trksvr)." & vbCrLf & _       "It is assumed that this service has already been disabled on" & vbCrLf & _       "all DCs in the domain."'' When running in cscript, pause to give an opportunity to break out' (These 3 lines are for cscript and ignored by wscript.)'wscript.stdout.writeline ""wscript.stdout.writeline "Press Enter to continue ..."wscript.stdin.readline'' Get an ADSI object'Set oProvider = GetObject("LDAP:")'' Purge the System/FileLinks/ObjectMoveTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging ObjectMoveTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject( "LDAP://" & sServer & "cn=ObjectMoveTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackOMTEntry" )oTarget = NULL'' Purge the System/FileLinks/VolumeTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging VolumeTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject("LDAP://" & sServer & "cn=VolumeTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackVolEntry" )oTarget = NULLoProvider = NULL				
< Sem END Kopírovat >

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 315229 - Poslední kontrola: 12/03/2007 04:46:54 - Revize: 6.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmt kbenv kbinfo KB315229 KbMtcs
Váš názor