Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V počítači nakonfigurovaném na možnost spouštění dvou systémů se nespustí systém Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 249000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Příznaky
Pokud se pokusíte spustit systém Microsoft Windows XP v konfiguraci s možností spouštění dvou systémů, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Systém Windows XP nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM NTLDR nenalezen
Tento soubor můžete zkusit opravit spuštěním instalace systému Windows pomocí originální instalační diskety nebo disku CD-ROM.
Opravu spustíte stisknutím klávesy R na první obrazovce
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud platí následující podmínky:
 • V konfiguraci umožňující spuštění systému Microsoft Windows NT 4.0 i systému Windows XP jste nainstalovali nejdříve systém Windows XP a teprve potom systém Windows NT 4.0.
 • Přeinstalovali jste systém Windows NT 4.0.
Poznámka: Systém Windows NT 4.0 nerozpozná další spouštěcí funkce systému Windows XP a přepíše sdílené spouštěcí soubory systému Windows (Ntldr a Ntdetect.com).
Řešení
Tento problém lze vyřešit přepsáním souborů Ntldr a Ntdetect.com systému Windows XP. Postupujte takto:
 1. Spusťte konzolu pro zotavení, zadejte na příkazový řádek příkaz fixboot a pak stiskněte klávesu ENTER.
 2. Jestliže se konzola pro zotavení nezobrazí, postupujte následujícím způsobem:
  1. Pomocí jedné z následujících metod spusťte počítač tak, aby bylo možné získat přístup k systému souborů spouštěcího oddílu:
   • Ve spouštěcí nabídce vyberte jiný operační sytém.
   • Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP a na obrazovce Instalace systému Windows spusťte stisknutím klávesy R konzolu pro zotavení, pomocí níž lze opravit instalaci systému Windows.
   • Použijte spouštěcí disketu systému Windows NT 4.0, která obsahuje také spouštěcí soubory systému Windows XP.
   • Jestliže je spouštěcí oddíl na základním disku naformátovaném v systému souborů FAT, použijte spouštěcí disketu systému MS-DOS.
  2. Zkopírujte soubory Ntldr a Ntdetect.com ze složky I386 na disku CD-ROM systému Windows XP do kořenové složky spouštěcí jednotky. Obvykle se jedná o jednotku C.
Pokud provádíte přepis těchto souborů v systému MS-DOS, bude pravděpodobně třeba odebrat z daných souborů pomocí příkazu attrib atributy Systémový, Jen pro čtení a Skrytý. To lze provést tak, že na příkazový řádek systému MS-DOS zadáte následující příkazy, přičemž za každým příkazem stisknete klávesu ENTER:
attrib ntdetect.com -r -s -h
attrib ntldr -r -s -h
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Další informace
K úspěšnému provedení operace spuštění dvou systémů se systémem Windows XP je třeba aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 5 (SP5) nebo novější.

Další informace o spouštění dvou systémů, z nichž jedním je systém Windows XP, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
306559 Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů v systému Windows XP
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119467 Jak vytvořit spouštěcí disketu pro oddíl NTFS nebo FAT
245808 Informace o volbě hardwarových profilů (i pro případ existence pouze jednoho profilu) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
283433 Po instalaci systému Windows 2000 nelze spustit systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
boot.ini boot loader startup
Vlastnosti

ID článku: 315233 - Poslední kontrola: 12/01/2007 02:03:00 - Revize: 2.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kberrmsg kbinterop kbenv kbsetup kbprb KB315233
Váš názor