Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po změně aktivního oddílu pomocí nástroje Správa disků se počítač nespustí

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem228004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Příznaky
Poté, co pomocí nástroje snap-in Správa disků systému Windows označíte primární oddíl jako aktivní, se nemusí počítač spustit a může se zobrazit následující chybová zpráva:
NTLDR nenalezen.

Restartujte stisknutím kláves CTRL+ALT+DEL.
Příčina
K tomuto chování dochází, pokud oddíl označený jako aktivní neobsahuje spouštěcí soubory systému Windows ani spouštěcí soubory jiného operačního systému. V počítačích s procesory Intel musí být systémovým oddílem primární oddíl, který byl pro účely spuštění označen jako aktivní. Tento oddíl se musí nacházet na disku, ke kterému má počítač při spuštění přístup. Nemůže být aktivní více než jeden systémový oddíl zároveň. Chcete-li použít jiný operační systém, musíte před restartováním počítače nejprve jeho systémový oddíl označit jako aktivní.
Řešení
Důležité: Před provedením níže uvedených kroků se ujistěte, že máte dobře zálohované svoje důležité datové soubory.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jeden z následujících postupů:
 • Pokuste se změnit aktivní oddíl tak, že počítač spustíte z diskety a poté ručně změníte aktivní oddíl pomocí nástrojů pro správu disků.
  1. Spusťte počítač v režimu příkazového řádku pomocí spouštěcí diskety systému Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition (ME).
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Po zobrazení výzvy k povolení podpory velkých disků klepněte na tlačítko Ano.
  4. Klepněte na příkaz Nastavit aktivní oddíl, stiskněte číslo oddílu, který chcete nastavit jako aktivní, a poté stiskněte klávesu ENTER.
  5. Stiskněte klávesu ESC.
  6. Vyjměte spouštěcí disketu a poté restartujte počítač.
 • Spusťte počítač pomocí spouštěcího disku systému Windows XP.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  305595 Postupy: Vytvoření spouštěcí diskety pro oddíl NTFS nebo FAT v systému Windows XP
 • Je-li oddíl nesprávně označený jako aktivní naformátován systémem souborů FAT, FAT32 nebo NTFS, pravděpodobně je možné toto chování opravit pomocí Konzoly pro zotavení systému Windows.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  314058 Popis konzoly pro zotavení systému Windows XP
  Poznámka: Pojem systémový oddíl označuje diskový svazek, který obsahuje soubory potřebné ke spuštění systému Windows (například soubory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com). V počítačích s procesory Intel x86 musí být systémovým oddílem primární oddíl označený jako aktivní. V počítačích s procesory Intel x86 je to vždy jednotka 0 – jednotka, kterou systém BIOS prohledává při spuštění operačního systému.

  Pomocí Konzoly pro zotavení zkopírujte soubor Ntldr z disku CD-ROM systému Windows XP do kořenového adresáře aktuálního aktivního oddílu. Postupujte následovně:
  1. Spusťte počítač pomocí instalačních disket systému Windows XP nebo pomocí disku CD-ROM systému Windows XP.
  2. Po zobrazení obrazovky Vítá vás instalační program stiskněte klávesu F10 nebo zahajte opravu stisknutím klávesy R.
  3. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
  4. Pomocí následujících příkazů zkopírujte soubor Ntldr z disku CD-ROM systému Windows XP do kořenového adresáře systémového oddílu. Za každým příkazem stiskněte klávesu ENTER.
   1. Zadáním příkazu cd .. přejděte do kořenového adresáře jednotky C.

    Všimněte si, že mezi písmenem d a dvěma tečkami (..) je mezera.
   2. Zadejte písmeno jednotky CD-ROM.
   3. Zadejte příkaz cd i386.
   4. Zadejte příkaz Copy ntldr c:.
   5. Zadejte příkaz Exit.
  Nebyl-li tento oddíl naformátován pomocí systému Windows, bude možná třeba změnit aktivní oddíl na spouštěcí pomocí příkazu fixboot Konzoly pro zotavení.
Poté, co se systém Windows podaří spustit, doporučujeme pomocí nástroje snap-in Správa disků systému Windows nastavit jako aktivní oddíl znovu původní systémový oddíl a poté restartovat počítač.
Vlastnosti

ID článku: 315261 - Poslední kontrola: 09/12/2006 15:36:00 - Revize: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbenv kbprb KB315261
Váš názor