Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak používat nástroj Dumpchk.exe ke kontrole souboru s výpisem stavu paměti

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 156280.
Souhrn
Tento článek popisuje nástroj příkazového řádku Dumpchk.exe, jehož pomocí si můžete ověřit, zda byl soubor s výpisem stavu paměti vytvořen správně. Nástroj Dumpchk nevyžaduje přístup k symbolům ladění.
Další informace
Nástroj Dumpchk se nachází na disku CD-ROM systému Windows XP. Nástroje pro podporu nainstalujete spuštěním souboru Setup.exe ze složky Support\Tools na tomto disku CD-ROM. Nástroj Dumpchk.exe se ve výchozím nastavení nainstaluje do složky Program Files\Support Tools.

Nástroj Dumpchk má následující možnosti příkazového řádku:
  DUMPCHK [možnosti] <SouborVýpisuPaměti>   -? Zobrazí syntaxi příkazů.   -p Vytiskne pouze hlavičku (bez ověřování).   -v Povolí režim podrobného protokolování.   -q Provede rychlý test. Tato možnost není k dispozici v systému Windows XP.				
Ve verzi nástroje Dumpchk.exe pro systém Windows XP jsou k dispozici další možnosti:
  -c Provede ověření výpisu.  -x Provede rozšířené ověření souboru, které trvá několik minut.  -c Provede zkoušku výpisu.  -y <Cesta> Nastaví cestu hledání symbolů pro zkoušku výpisu.    Pokud je cesta pro hledání symbolů prázdná,    použije se pro symboly disk CD-ROM.  -b <Cesta> Nastaví cestu hledání bitové kopie pro zkoušku výpisu.    Pokud je cesta pro hledání symbolů prázdná, použije se pro    pro symboly cesta %SystemRoot%\System32.  -k <Soubor> Nastaví název jádra na Soubor.  -k <Soubor> Nastaví název vrstvy HAL na Soubor.				
Nástroj Dumpchk zobrazí některé základní informace ze souboru výpisu paměti a poté ověří všechny virtuální a fyzické adresy v souboru. Jsou-li v souboru výpisu paměti zjištěny jakékoli chyby, nástroj Dumpchk je vypíše. Následuje příklad výstupu příkazu Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList (Ověřování integrity výpisu PsLoadedModuleList)  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end) (Probíhá úplná kontrola (chcete-li ji ukončit, stiskněte Ctrl+Break))  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses (Ověřování všech fyzických adres)  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses (Ověřování všech virtuálních adres)  **************  **************  **************--> This dump file is good! (Tento soubor výpisu je v pořádku.)  **************				
Pokud se v jakékoli části výstupu objeví chyba, je soubor výpisu poškozen a analýzu nelze provést.

V tomto příkladu je nejdůležitější informací (z hlediska ladění) následující část výstupu nástroje Dumpchk:
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000				
Z těchto informací můžete určit, k jaké chybě Stop jádra došlo, a do určité míry také to, o jakou verzi systému Windows se jedná.
nástroj pro kontrolu výpisu stavu paměti
Vlastnosti

ID článku: 315271 - Poslední kontrola: 12/01/2007 02:34:00 - Revize: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbenv KB315271
Váš názor
>