Postup přidání síťového adaptéru jiného výrobce OEM do instalace služby RIS

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje otázky týkající se přidávání síťového adaptéru, který vyžaduje ovladač od výrobce OEM, do bitové kopie Služby vzdálené instalace (RIS) na disku CD-ROM.
Další informace
Přidání síťového adaptéru, který vyžaduje ovladač od výrobce OEM, do bitové kopie služby RIS na disku CD-ROM zahrnuje některé stejné kroky jako přidání takového ovladače do obvyklé bezobslužné instalace.

Jelikož však tato metoda instalace začíná použitím technologie PXE (Pre-Boot eXecution Environment) a pak se přepne na používání protokolu SMB (Server Message Block), musí být ovladač síťového adaptéru a jeho soubor INF k dispozici již během textového režimu instalace. Není-li ovladač a soubor INF k dispozici, zobrazí se následující chybová zpráva:
Síťový server nepodporuje spuštění systému Windows 2000. Instalace nemůže pokračovat. Ukončete instalaci libovolnou klávesou.
Při připojení klienta PXE, ve kterém je spuštěný Průvodce klientskou instalací, k serveru služby RIS používá síťový adaptér ke komunikaci s tímto serverem rozhraní UNDI (Universal Network Device Interface). Jakmile instalace systému Windows přepne na protokol SMB, je rozpoznán síťový adaptér a zavede se příslušný ovladač. Proto je nutné, aby byl ovladač k dispozici.

Přidání ovladače síťového adaptéru výrobce OEM do bitové kopie služby RIS

U výrobce OEM ověřte, zda je dodaný ovladač síťového adaptéru digitálně podepsaný. Pokud ovladače od tohoto výrobce obsahují soubor katalogu (CAT), jsou pravděpodobně podepsané. Ovladače podepsané společností Microsoft byly ověřeny a byl otestován jejich provoz v systému Windows. Pokud ovladač není podepsaný, a přesto jej chcete použít, přidejte do souboru SIF ve složce RemoteInstall\Setup\jazyk\Images\název_adresáře\I386\Templates následující parametr bezobslužné instalace:
[Unattended]
DriverSigningPolicy = Ignore
Poznámka: Pokud ovladač od výrobce OEM je aktualizací ovladače již zahrnutého do systému Windows XP (pokud například mají oba ovladače stejný název), musí být příslušný soubor podepsaný, jinak instalační program místo něj použije ovladač zahrnutý v systému Windows.
 1. Na serveru služby RIS zkopírujte soubory INF a SYS od výrobce OEM, které jsou určené pro síťový adaptér, do složky RemoteInstall\Setup\jazyk\Images\název_adresáře\i386. Tento postup umožní instalačnímu programu použít ovladač ve fázi instalace, která probíhá v textovém režimu.
 2. Na stejné úrovni, na které je v bitové kopii služby RIS složka i386, vytvořte složku $oem$. Použijte tuto strukturu:
  \$oem$\$1\Drivers\Nic
 3. Do této složky zkopírujte soubory ovladače dodané výrobcem OEM. Poznamenejte si složku, ve které soubor INF hledá své ovladače. Někteří výrobci soubor INF umístí do určité složky a soubory ovladače zkopírují z podsložky. V takovém případě vytvořte stejnou strukturu složek v rámci složky, kterou jste vytvořili v tomto kroku.
 4. V souboru SIF, který se používá k instalaci této bitové kopie, proveďte následující změny:
  [Unattended]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
  Na serveru služby RIS zastavte a znovu spusťte Službu vzdálené instalace (BINLSVC). Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy (za každým stiskněte klávesu ENTER):
  net Stop binlsvc
  net Start binlsvc
  Zastavení a opětovné spuštění Služby vzdálené instalace je nezbytné, protože protokol BINL (Boot Information Negotiation Layer) potřebuje přečíst všechny soubory INF související s novým síťovým adaptérem a vytvořit soubory PNF v bitové kopii. Jde o zdlouhavý proces, který se proto provádí pouze při spuštění služby vzdálené instalace.
Máte-li více síťových adaptérů, které vyžadují ovladače od výrobce OEM, proveďte pro každý výše uvedený postup. Poznámka: Klienti technologie PXE, kteří obsahují zahrnuté ovladače síťových adaptérů, tyto změny neovlivní a mohou tuto bitovou kopii použít k instalaci.
Vlastnosti

ID článku: 315279 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:30:34 - Revize: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbenv kbinfo kbnetwork kbsetup KB315279
Váš názor