Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při spuštění systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva o tom, že software pro zápis na disky CD způsobí nestabilitu systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při spuštění systému Windows XP se může zobrazit chybová zpráva podobná následujícím zprávám:
Zařízení nebo aplikace jsou zakázány
Software pro zápis na disky CD způsobí nestabilitu systému Windows. Systém Windows zabránil v zavedení těchto ovladačů. Další informace získáte klepnutím zde.
Pokud požadujete podrobnosti, zobrazí se následující informace:
Je nainstalován ovladač pro zápis na disky CD, který může způsobit potíže se stabilitou včetně vypnutí a potíže s používáním jednotky CD/DVD.
Ovladač bude zakázán.

Ovladače mohou být nainstalovány aplikacemi Easy CD Creator, Windows Media Player nebo Real Jukebox.
Dokud nezískáte kompatibilní ovladače, nebude pravděpodobně možné zapisovat na disky CD.

www.roxio.com
www.microsoft.com
www.switchboard.real.com
V protokolu událostí systému je zaznamenána následující zpráva s ID události:

Typ události: Chyba
Zdroj události: Service Control Manager
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 7000
Datum: 2/2/2003
Čas: 16:46:16
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: název_počítače
Popis: Služba Cdralw2k nebyla úspěšná z důvodu následující chyby: Načtení tohoto ovladače je blokováno.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc na adrese http://support.microsoft.com.

Příčina
K tomuto chování může dojít například v následujících situacích:
 • V počítači se systémem Windows XP máte nainstalovánu starší verzi aplikace Easy CD Creator.
 • Před upgradem počítače na systém Windows XP jste odebrali starší verzi aplikace Easy CD Creator.
K tomuto chování dochází z toho důvodu, že ovladače pro některé ze starších verzí aplikace Easy CD Creator jsou nekompatibilní se systémem Windows XP. Když aplikaci Easy CD Creator odeberete, některá nastavení registru a soubory mohou v počítači zůstat.
Řešení
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li tyto potíže vyřešit, ručně odeberte nastavení registru a soubory, které souvisí s aplikací Easy CD Creator. Použijte následující postup.
 1. Vytvořte bod obnovení systému Windows XP, který umožňuje vrátit změny, které provedete s operačním systémem. Postupujte takto:
  1. Ukončete všechny spuštěné programy.
  2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda a odborná pomoc.
  3. V části Vyberte úkol klepněte na odkaz Vrátit změny v počítači pomocí nástroje Obnovení systému.
  4. Klepněte na přepínač Vytvořit bod obnovení a klepněte na tlačítko Další.
  5. Do pole Popis bodu obnovení zadejte před odebráním aplikace Easy CD Creator a klepněte na tlačítko Vytvořit.
  6. Klepněte na tlačítko Zavřít a zavřete dialogové okno Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc.
 2. Pokud je program Easy CD Creator nainstalován, odeberte jej. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
  2. Pokud ovládací panely již nejsou zobrazeny podle kategorií, klepněte na položku Přepnout do zobrazení podle kategorií.
  3. Klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy, v seznamu Aktuálně nainstalované programy vyberte program Easy CD Creator a klepněte na tlačítko Odebrat.
  4. Podle těchto pokynů program odeberte a potom klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 4. Klepněte na odkaz Všechny soubory a složky.
 5. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte cdr*.sys.
 6. V seznamu Cíl vyhledávání klepněte na položku Místní jednotky pevných disků (C:) a pak klepněte na tlačítko Hledat.
 7. Pokud jsou v seznamu v pravém podokně dialogového okna Výsledky hledání uvedeny následující soubory, přejmenujte je:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Provedete to klepnutím na soubor pravým tlačítkem a následným klepnutím na příkaz Přejmenovat. Přejmenujte příponu názvu souboru .sys na příponu .old a stiskněte klávesu ENTER.
 8. Až přejmenování souborů dokončíte, zavřete dialogové okno Výsledky hledání.
 9. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 10. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 11. V pravém podokně Editoru registru klepněte pravým tlačítkem na hodnotu UpperFilters (pokud je k dispozici) a klepněte na příkaz Odstranit. V dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění hodnoty klepněte na tlačítko Ano.
 12. Klepněte pravým tlačítkem na hodnotu LowerFilters (pokud je k dispozici) a klepněte na příkaz Odstranit. V dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění hodnoty klepněte na tlačítko Ano.
 13. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit a v dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění klíče klepněte na tlačítko Ano.
 15. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit a v dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění klíče klepněte na tlačítko Ano.
 17. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit a v dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění klíče klepněte na tlačítko Ano.
 19. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit a v dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění klíče klepněte na tlačítko Ano.
 21. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec.
 22. Restartujte počítač.
Další informace
Další informace o programu Easy CD Creator naleznete na následujícím webu společnosti Roxio: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.


Vlastnosti

ID článku: 315345 - Poslední kontrola: 09/20/2006 10:10:30 - Revize: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kberrmsg kbregistry kbenv kbprb ocsso KB315345
Váš názor