Poradce při potížích při spuštění počítače v systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
V tomto článku jsou popsány obecné postupy, které lze použít při řešení potíží při spuštění počítače v systému Windows 2000.

Úspěšné spuštění systému Windows 2000 má následující čtyři fáze:
 • počáteční fáze,
 • fáze zaváděcího programu pro spouštění,
 • fáze jádra,
 • přihlašovací fáze.
Nastane-li během některé z těchto fází problém, spuštění systému Windows pravděpodobně nebude úspěšné a může nastat některý z následujících problémů:
 • počítač přestane reagovat (zablokuje se),
 • zobrazí se chybová zpráva.
Nastane-li problém při spuštění po klepnutí na ikonu Microsoft Windows 2000 v nabídce zaváděcího programu pro spouštění nebo po zobrazení zprávy „Vyberte operační systém, který chcete spustit“, může to znamenat, že pravděpodobně chybí nebo jsou poškozeny soubory potřebné pro operační systém. Systém Windows 2000 poskytuje různé možnosti, jak tyto potíže vyřešit, včetně nouzového režimu, konzoly pro zotavení či záchranné opravné diskety.

Zpět na začátek

Jak spustit počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace

Pokud dojde k problému při spuštění bezprostředně po provedení změny v počítači (například po instalaci nového ovladače), pokuste se spustit počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace.

Při použití funkce Poslední známá funkční konfigurace je počítač spuštěn s využitím posledních nastavení, která fungovala. Tato funkce obnoví informace z registru a nastavení ovladačů, která byla platná při posledním úspěšném spuštění počítače. Tuto funkci použijte v případě, že nemůžete systém Windows spustit po provedení změny v počítači (například po instalaci nebo upgradu ovladače zařízení).

Chcete-li počítač spustit pomocí poslední známé funkční konfigurace, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení následující zprávy stiskněte klávesu F8:
  Vyberte operační systém, který chcete spustit.
 3. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Poslední známá funkční konfigurace a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, vyberte v zobrazeném seznamu položku Microsoft Windows 2000 a stiskněte klávesu ENTER.

  Upozornění: Po spuštění počítače pomocí poslední známé funkční konfigurace dojde ke ztrátě změn provedených od posledního úspěšného spuštění.

  Pokud lze spustit počítač pomocí poslední známé funkční konfigurace, je možné, že příčinou nesprávného chování při spuštění byla poslední změna provedená v počítači (například instalace ovladače). Doporučujeme odebrat nebo aktualizovat daný ovladač či program a potom vyzkoušet, zda se systém Windows správně spustí.
Zpět na začátek

Jak spustit počítač v nouzovém režimu

Spustíte-li počítač v nouzovém režimu, budou načteny pouze nezbytné ovladače a služby počítače. Nouzový režim lze použít v případě, že chcete zjistit a vyřešit potíže způsobené chybnými ovladači, programy nebo službami, které se spouští automaticky.

Lze-li počítač spustit v nouzovém režimu, ale v normálním nikoli, může být konflikt v hardwarových nastaveních nebo prostředcích počítače. Mohla nastat nekompatibilnost programů, služeb či ovladačů nebo mohlo dojít k poškození registru. V nouzovém režimu lze zakázat nebo odebrat program, službu nebo ovladač zařízení, které by mohly bránit normálnímu spuštění počítače.

Chcete-li vyřešit problém při spuštění v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení následující zprávy stiskněte klávesu F8:
  Vyberte operační systém, který chcete spustit.
 3. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, vyberte v zobrazeném seznamu položku Microsoft Windows 2000 a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Nelze-li spustit počítač v nouzovém režimu, zkontrolujte zda nedošlo k problému s hardwarem, například závadě na zařízení, problému s instalací, potížím s kabely nebo konektory. Odeberte veškerý nově přidaný hardware a potom spusťte počítač, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.
  • Lze-li spustit počítač v nouzovém režimu, přejděte k další části a pokračujte v řešení potíží při spuštění.
Zpět na začátek

Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí Prohlížeče událostí

V Prohlížeči událostí zobrazte protokoly událostí a zjistěte, zda neobsahují informace, které by vám mohly pomocí diagnostikovat příčinu potíží při spuštění. Chcete-li zobrazit události zaznamenané v protokolech událostí, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Prohlížeč událostí.

  Případně také můžete spustit konzolu MMC (Microsoft Management Console), která obsahuje modul snap-in Prohlížeč událostí.
 3. Ve stromové struktuře konzoly klepnutím rozbalte položku Prohlížeč událostí a potom klepněte na protokol, který chcete zobrazit, například Systémový protokol nebo Protokol aplikace.
 4. V podokně podrobností poklepejte na událost, kterou chcete zobrazit.

  Chcete-li zkopírovat podrobné informace události, klepněte na tlačítko Kopírovat, otevřete nový dokument v programu, do kterého chcete událost vložit (například aplikace Microsoft Word), a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
 5. Chcete-li zobrazit popis předchozí nebo následující události, stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.
Další informace o tom, jak diagnostikovat potíže systému pomocí Prohlížeče událostí, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
302542 Diagnostika potíží systému pomocí Prohlížeče událostí v systému Microsoft Windows 2000
Zpět na začátek

Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí programu Systémové informace

Nástroj Systémové informace zobrazí komplexní přehled o hardwaru počítače, systémových součástech a softwarovém prostředí. Tento nástroj pomáhá při určování možných problémových zařízení a konfliktů zařízení. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz msinfo32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte problémová zařízení či konflikty zařízení. Postup:
  1. Ve stromové struktuře konzoly klepnutím rozbalte položku Součásti a potom klepněte na položku Problémová zařízení.

   Povšimněte si zařízení zobrazených v pravém podokně.
  2. Ve stromové struktuře konzoly klepnutím rozbalte položku Hardwarové prostředky a potom klepněte na položku Konflikty či sdílení.

   Povšimněte si případných konfliktů prostředků, které jsou uvedeny v pravém podokně.
  3. Pokud identifikujete problémové zařízení, proveďte příslušné opatření (zařízení například odeberte, zakažte nebo překonfigurujte nebo aktualizujte ovladač) a potom restartujte počítač v normálním režimu.

   Zařízení a jejich ovladače lze odebrat či zakázat pomocí Správce zařízení. Další informace o Správci zařízení získáte v části Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí Správce zařízení tohoto článku.

   Jestliže se počítač spustí správně, může být příčinou potíží při spuštění určité zařízení.

   Pokud jste z důvodu řešení potíží zakázali určité zařízení, zkontrolujte, zda je toto zařízení uvedeno na seznamu kompatibilního hardwaru (HCL) pro systém Windows 2000 a zda je správně nainstalováno. Také kontaktujte výrobce, oznamte toto chování a vyžádejte informace o možných aktualizacích, které mohou potíže při spuštění vyřešit.Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A – K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

   60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L – P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

   60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q – Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

 4. Neuvede-li nástroj Systémové informace žádné konflikty zařízení ani problémová zařízení, zkontrolujte programy spouštěné automaticky při spuštění systému Windows. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Ve stromové struktuře konzoly klepnutím rozbalte položku Programové prostředí a potom klepněte na položku Programy po spuštění.

   V pravém podokně budou uvedeny programy, které se spustí automaticky při spuštění systému Windows.
  2. Zakažte tyto programy a restartujte počítač.

   Informace o tom, jak tyto programy zakázat, získáte v dokumentaci k programu nebo od výrobce.
  3. Když zakážete programy po spuštění a problém se spuštěním je tím vyřešen, programy opět jeden po druhém povolte.

   Po povolení každého programu vypněte a znovu zapněte počítač a zjistěte, zda nedochází k nesprávnému chování při spuštění. Pokud toto chování nastane, může být příčinou program, který byl povolen jako poslední.
Zpět na začátek

Jak zobrazit soubor protokolu spuštění v nouzovém režimu

Chcete-li odstranit potíže při spuštění, zobrazte soubor protokolu při spuštění (Ntbtlog.txt) a poznamenejte si ovladače a služby, které nebyly načteny při spuštění počítače v nouzovém režimu. Tento soubor protokolu je umístěn ve složce %SystemRoot% (ve výchozím nastavení je to složka Winnt). V souboru protokolu je uveden seznam zařízení a služeb, které jsou (a nejsou) načteny při spuštění počítače v nouzovém režimu. Soubor protokolu lze otevřít a zobrazit pomocí programu Poznámkový blok.

Pomocí seznamu ovladačů a služeb, které nebyly při spuštění načteny, lze snáze určit možnou příčinu problému při spuštění.

Poznámka: Některé potíže při spuštění mohou nastat záhy v procesu spouštění. V takovém případě může dojít k tomu, že systém Windows neuloží soubor protokolu při spouštění na pevný disk.

Zpět na začátek

Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí Správce zařízení

Správce zařízení graficky zobrazí hardware, který je nainstalovaný v počítači. Tento nástroj se používá k řešení možných konfliktů zařízení nebo k určení nekompatibilních zařízení, která mohou způsobovat potíže při spuštění.

Správce zařízení spustíte následujícím způsobem:
 1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klepněte na příkaz Spravovat.
 2. Klepnutím rozbalte položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Správce zařízení.

  Zařízení nainstalovaná v počítači jsou uvedena v pravém podokně. Pokud je u některého zařízení zobrazen určitý symbol, je tam pravděpodobně problém. Například černý vykřičník (!) ve žlutém poli označuje, že zařízení je v problémovém stavu.

  Poznámka: Chcete-li zakázat zařízení ve Správci zařízení, klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na příkaz Zakázat.
 3. Vyšetřete možné konflikty zařízení. Postupujte tak, že poklepáte na zařízení v pravém podokně a potom klepnete na kartu Prostředky.

  Existuje-li konflikt zařízení, bude uveden v poli Seznam konfliktních zařízení.

  Všimněte si zaškrtávacího políčka Použít automatické nastavení. Pokud systém Windows zařízení úspěšně rozpozná, je toto políčko zaškrtnuté a zařízení funguje správně. Pokud je však nastavení prostředků založeno na základní konfiguraci n (kde n je jakékoli číslo v rozmezí od 0 do 9), pravděpodobně bude nezbytné konfiguraci změnit. Postup je takový, že buď klepnete v seznamu na jinou základní konfiguraci, nebo změníte nastavení prostředků ručně.Upozornění: Tento postup může vyžadovat změnu nastavení paměti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS (Basic Input/Output System) počítače. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Změny nastavení paměti CMOS počítače provádíte na vlastní nebezpečí.

  Není-li systém Windows schopen vyřešit konflikt prostředků, zkontrolujte, zda konfigurace počítače umožňuje, aby systém Windows rozpoznával zařízení v počítači. Postup je takový, že povolíte nastavení Plug and Play OS v instalačním nástroji systému BIOS daného počítače. Chcete-li měnit nastavení systému BIOS počítače, postupujte podle dokumentace k počítači nebo kontaktujte výrobce počítače.
 4. Když zjistíte problémové zařízení, zakažte je a potom restartujte počítač v normálním režimu.

  Jestliže se počítač spustí správně, může být příčinou potíží se spuštěním zařízení, které jste zakázali.

  Zkontrolujte, zda je zařízení uvedeno v seznamu kompatibilního hardwaru (HCL) pro systém Windows 2000 a zda je správně nainstalováno. Také kontaktujte výrobce, oznamte toto chování a vyžádejte informace o možných aktualizacích, které mohou potíže při spuštění vyřešit.
Další informace o použití Správce zařízení najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
199276 POSTUPY: Správa zařízení v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244601 Poradce při potížích s neznámými zařízeními ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
125174 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení
Zpět na začátek

Ověření správnosti nastavení paměti CMOS a systému BIOS počítače

Upozornění: Tento postup může vyžadovat změnu nastavení paměti CMOS a systému BIOS počítače. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Změny nastavení paměti CMOS počítače provádíte na vlastní nebezpečí.

Nesprávné nebo poškozené nastavení paměti CMOS a systému BIOS může způsobit potíže se spouštěním. Informace o správném nastavení paměti CMOS a systému BIOS v počítači a o postupu, jakým lze toto nastavení zkontrolovat a změnit, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo vám je poskytne výrobce počítače.

Chcete-li ověřit, zda je systém BIOS počítače aktuální, zeptejte se výrobce počítače na nejnovější aktualizaci systému BIOS, která je k dispozici pro váš počítač.

Zpět na začátek

Nástroj Konzola pro zotavení

Nástroj Konzola pro zotavení je nástroj příkazového řádku, který lze využít k opravě systému Windows, když počítač nelze správně spustit. Konzolu pro zotavení lze spustit buď z instalačních disků systému Windows 2000, z disku CD-ROM systému Windows 2000 nebo po spuštění, pokud byla Konzola pro zotavení již nainstalována do počítače.

Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301645 Jak obnovit systém Windows 2000 Server, který nelze spustit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
229716 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows 2000
216417 Postupy: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows
Zpět na začátek

Proces záchranné opravy

Pokud jste si vytvořili záchrannou opravnou disketu ERD (Emergency Repair Disk), použijte ji k řešení a odstranění potíží při spuštění. Uvědomte si, že proces záchranné opravy lze použít pouze k opravě systémových souborů, spouštěcího sektoru oddílu a spouštěcího prostředí.Další informace o funkci záchranné opravy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
231777 Jak vytvořit Záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000
Zpět na začátek

Použití webového serveru technické podpory společnosti Microsoft k nalezení řešení

Není-li možné odstranit tyto potíže pomocí pokynů v tomto článku či v článcích znalostní báze Knowledge Base, doporučených v části Odkazy tohoto článku, pokuste se nalézt řešení na webovém serveru služeb technické podpory společnosti Microsoft. Následující seznam popisuje některé služby poskytované na webu služeb technické podpory pro produkty společnosti Microsoft:Zpět na začátek


Odkazy
Další informace o řešení potíží se spuštěním v systému Windows 2000 získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
202485 Popis režimu bezpečného spuštění v systému Windows 2000
199175 Situace, kdy nelze spustit systém Windows v nouzovém režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244905 Zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
216417 Postupy: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows
266169 Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000
Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 315396 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:32:17 - Revize: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster KB315396
Váš názor