Poradce při potížích s vypínáním počítače v systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
V tomto článku jsou popsány obecné postupy, které lze použít při odstraňování potíží s vypínáním počítače v systému Microsoft Windows 2000.

Při vypínání systému Windows 2000 jsou zařízením, systémovým službám a programům nainstalovaným v počítači odeslány zprávy s oznámením, že se systém Windows připravuje na vypnutí. Operační systém počká na odpovědi od spuštěných programů, aby bylo zajištěno, že tyto programy uložily neuložená data na pevný disk a byly řádně ukončeny. Všechna spuštěná zařízení, služby a programy na zprávu o vypnutí obvykle odpoví zprávou, ve které je uvedeno, že je možné program ukončit.

Při pokusu o vypnutí počítače můžete zaznamenat některé z následujících příznaků:
 • počítač přestane reagovat (zablokuje se); při tomto příznaku může být zobrazena šedozelená či černá obrazovka,
 • po zobrazení zprávy „Nyní můžete počítač bezpečně vypnout“ nedojde k vypnutí počítače,
 • na obrazovce je zobrazena chybová zpráva.
Obvyklé příčiny potíží s vypínáním jsou následující:
 • chybné nebo nekompatibilní ovladače zařízení,
 • systémové služby, které správně neodpovídají nebo systému odesílají zprávy s požadavkem informující o zaneprázdnění,
 • chybné nebo nekompatibilní programy.
Zpět na začátek

Poradce při potížích s vypínáním počítače v systému Windows 2000

Chcete-li odstranit potíže s vypínáním počítače a najít příčinu nesprávného chování při vypínání, použijte následující metody:
 • zjistěte příčinu nesprávného chování při vypínání pomocí Správce úloh,
 • vraťte změny naposledy provedené v počítači zpět,
 • zjistěte příčinu nesprávného chování při vypínání pomocí nouzového režimu,
 • ověřte správnost nastavení paměti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS (Basic Input/Output System) počítače.
Zpět na začátek

Zjištění příčiny nesprávného chování při vypínání pomocí Správce úloh

Pomocí Správce úloh zjistěte, které programy jsou v počítači právě spuštěny. Každý program uvedený ve Správci úloh ručně ukončete a potom vypněte a znovu spusťte počítač, abyste vyzkoušeli, zda byly potíže s vypínáním odstraněny. Postupujte podle kroků popsaných v této části.

POZNÁMKA: Všechny programy, které jsou v počítači aktuálně spuštěny, nemusí být uvedeny na kartě Aplikace ve Správci úloh.
 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE a potom klepněte na tlačítko Správce úloh.
 2. Klepněte na kartu Aplikace.
 3. Ve sloupci Úloha klepněte na program, který chcete ukončit, a potom klepněte na tlačítko Ukončit úlohu.
 4. Ukončete Správce úloh.
 5. Vypněte počítač.
Zpět na začátek

Vrácení změn naposledy provedených v počítači zpět

Pokud k potížím s vypínáním dojde bezprostředně po provedení změny v počítači (například po instalaci nebo upgradu programu, služby nebo hardwaru, který má ovladače), vraťte naposledy provedenou změnu zpět. Odeberte například naposledy nainstalovaný ovladač či program a potom vypněte a znovu spusťte počítač, abyste vyzkoušeli, zda je počítač vypnut správně.

Zpět na začátek

Zjištění příčiny nesprávného chování při vypínání pomocí nouzového režimu

Spustíte-li počítač v nouzovém režimu, bude načtena pouze minimální sada základních ovladačů a služeb. Nouzový režim představuje užitečný diagnostický nástroj, který lze použít v případě, že chcete zjistit a odstranit potíže způsobené chybnými, automaticky spouštěnými ovladači, programy nebo službami.

Chcete-li zjistit, zda se počítač v nouzovém režimu vypne správně, postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení zprávy „Vyberte operační systém, který chcete spustit“ stiskněte klávesu F8.
 3. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Pokud používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte v zobrazeném seznamu systém Microsoft Windows 2000 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Po spuštění počítače v nouzovém režimu počítač vypněte.

  Pokud se počítač v nouzovém režimu vypne správně, opakujte kroky 1 až 4 a spusťte počítač znovu v nouzovém režimu, přejděte ke kroku 6 a podle zbývajících kroků tohoto postupu zjistěte a odstraňte příčinu potíží s vypínáním.
 6. Zobrazte soubor protokolu při spouštění (Ntbtlog.txt) a poznamenejte si zařízení a služby, které nebyly při spuštění počítače v nouzovém režimu zavedeny.

  Soubor Ntbtlog.txt je umístěn ve složce %SystemRoot% (ve výchozím nastavení je to složka Winnt). Lze jej otevřít a zobrazit pomocí programu Poznámkový blok. V souboru Ntbtlog.txt je uveden seznam zařízení a služeb, které jsou zavedeny (a nejsou zavedeny) při spuštění počítače v nouzovém režimu.

  POZNÁMKA: Pokud existují ovladače či služby jiných výrobců, které jsou v počítači spuštěny v normálním režimu, ale nejsou spuštěny v nouzovém režimu, mohou být příčinou nesprávného chování při vypínání právě tyto ovladače či služby.
 7. Spusťte počítač znovu v normálním režimu a buď odeberte všechny ovladače a služby, u nichž jste v souboru Ntbtlog.txt zjistili, že mohou být příčinou nesprávného chování při vypínání, nebo postupně zastavte či zakažte jednotlivé služby.

  Zařízení a jejich ovladače lze odebrat či zakázat pomocí Správce zařízení.Další informace o správě zařízení pomocí Správce zařízení získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  199276 Správa zařízení v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  244601 Poradce při potížích s neznámými zařízeními ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  125174 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení
 8. Vypnutím počítače vyzkoušejte, zda byly potíže s vypínáním odstraněny.
 9. Po zjištění problematického ovladače nebo služby přeinstalujte ovladač či službu (pokud předpokládáte, že je soubor poškozený) nebo se obraťte na výrobce, informujte jej o potížích a získejte od něj informace o možných aktualizacích, pomocí nichž by bylo možné potíže s vypínáním odstranit.
Zpět na začátek

Ověření správnosti nastavení paměti CMOS a systému BIOS počítače

Upozornění: Součástí tohoto postupu mohou být změny nastavení paměti CMOS a systému BIOS počítače. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Změny nastavení paměti CMOS počítače provádíte na vlastní nebezpečí.

Nesprávné nebo poškozené nastavení paměti CMOS a systému BIOS může způsobit potíže se spouštěním a vypínáním. Informace o správném nastavení paměti CMOS a systému BIOS ve vašem počítači a o postupu, jakým lze toto nastavení zkontrolovat a změnit, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo vám je poskytne výrobce počítače. Chcete-li ověřit, zda je systém BIOS počítače aktuální, získejte od výrobce počítače informace o nejnovější aktualizaci systému BIOS dostupné pro váš počítač.

Zpět na začátek

Zjištění příčiny nesprávného chování při vypínání pomocí paralelní instalace

Chcete-li odstranit potíže s nesprávným chováním při vypínání pomocí paralelní instalace, postupujte takto:
 1. Nainstalujte na samostatný oddíl v počítači novou kopii systému Windows 2000 (vytvořte paralelní instalaci) a potom v této paralelní instalaci postupně instalujte jednotlivé ovladače a programy.
 2. Po dokončení instalace každého programu vypněte a znovu zapněte počítač a zjistěte, zda dochází k nesprávnému chování při vypínání.

  Pokud ano, může být příčinou nesprávného chování při vypínání naposledy nainstalovaný ovladač nebo program.
 3. Odeberte nebo aktualizujte daný program či ovladač v původní instalaci a potom vyzkoušejte, zda je systém Windows ukončen správně.

  Jestliže dojde k odstranění potíží, odinstalujte paralelní instalaci systému Windows.
Další informace o odstraňování potíží s vypínáním pomocí nouzového režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266169 Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000
Zpět na začátek


Odkazy
Další informace o vytvoření paralelní instalace systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266465 Jak vytvořit paralelní instalaci systému Windows 2000 nebo systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o možnostech nouzového režimu v systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
202485 Popis režimu bezpečného spuštění v systému Windows 2000
Další informace o odstraňování potíží s ovladači zařízení v systému Windows 2000 získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
244617 Použití ověřovače ovladačů při řešení potíží s ovladači systému Windows
Další informace o odstraňování specifických potíží s vypínáním počítače naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
261939 Chybová zpráva Stop 0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM při vypínání počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263560 Chyba Stop 0x0000009F během vypínání, úsporného režimu nebo restartování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309660 Ovladač FTDisk může způsobit zobrazení chybové zprávy Chyba STOP 0x000000D1 při vypínání počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
245835 Chyba STOP 0x9f v souboru Ntoskrnl.exe při vypínání nebo restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
296838 Proces ukončování systému Windows 2000 je zastaven a v chybové zprávě je uveden program Devldr (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309645 Počítač v doku nelze vypnout, restartovat, nelze se od něj odhlásit ani nemůže přejít do úsporného režimu či režimu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
242495 Odstraňování potíží s funkcemi Advanced Power Management v systému Windows 2000
285461 Systém Windows 2000, ve kterém je nainstalován program Adaptec Easy CD Creator 4.0 nebo dřívější, nelze správně vypnout (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269696 Při použití softwaru Veritas Backup Exec Desktop Edition 4.4.1 může systém Windows 2000 Professional při ukončování přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262575 Počítač přestává během vypínání reagovat z důvodu konfliktu prostředků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

Vlastnosti

ID článku: 315409 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:32:40 - Revize: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB315409
Váš názor