Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přesunutí souborů protokolu Prohlížeče událostí do jiného umístění v systému Windows 2000 a Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Tento podrobný článek popisuje, jak přesunout soubory protokolu Prohlížeče událostí systému Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows Server 2003 do jiného umístění na pevném disku.

Systémy Windows 2000 a Windows Server 2003 zaznamenávají události v následujících protokolech:
 • Protokol aplikací

  Protokol aplikací obsahuje události zaznamenávané programy. Události, které se zapisují do protokolu aplikací, určují vývojáři softwarového programu.
 • Protokol zabezpečení

  Protokol zabezpečení obsahuje události, jako jsou platné či neplatné pokusy o přihlášení k systému. Obsahuje také události týkající se použití prostředků, například vytvoření, otevření nebo odstranění souborů. Chcete-li zapnout a používat protokol zabezpečení a určit, které události se do něj mají zaznamenávat, musíte být přihlášení jako správci nebo členové skupiny Administrators.
 • Systémový protokol

  Systémový protokol obsahuje události zaznamenávané součástmi systému Windows. Tyto události jsou určeny systémem Windows.
 • Protokol adresářové služby

  Protokol adresářové služby obsahuje události týkající se služby Active Directory. Protokol je dostupný pouze v řadičích domény.
 • Protokol serveru DNS

  Protokol serveru DNS obsahuje události související s překladem adres IP. Protokol je dostupný pouze na serverech DNS.
 • Protokol služby replikace souborů

  Protokol služby replikace souborů obsahuje události zaznamenané během procesu replikace mezi řadiči domény. Protokol je dostupný pouze v řadičích domény.
Soubory protokolu Prohlížeče událostí mají ve výchozím nastavení příponu EVT a jsou umístěné v následující složce:
%SystemRoot%\System32\Config
Název souboru protokolu a informace o jeho umístění jsou uloženy v registru. Chcete-li změnit výchozí umístění souborů protokolu, můžete tyto informace upravit. Soubory protokolu budete pravděpodobně chtít přesunout do jiného umístění v případě, že budete potřebovat k zaznamenávání dat více místa na disku.

Zpět na začátek

Přesunutí souborů protokolu Prohlížeče událostí do jiného umístění

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li přesunout soubory protokolu Prohlížeče událostí do jiného umístění na pevném disku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte klíč registru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog
  a klepněte na něj.
 4. Klepněte na podklíč představující protokol událostí, který chcete přesunout (například Application).
 5. V pravém podokně poklepejte na položku File.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte úplnou cestu k novému umístění (včetně názvu souboru protokolu) a pak klepněte na tlačítko OK.

  Pokud například chcete přesunout protokol aplikací (Appevent.evt) do složky Eventlogs (Protokoly událostí) na jednotce E, zadejte e:\eventlogs\appevent.evt.
 7. Opakujte kroky 4 až 6 pro všechny soubory protokolu, které chcete přesunout.
 8. Klepněte na příkaz Konec v nabídce Registr.
 9. Restartujte počítač.
Zpět na začátek

Zobrazení názvu a umístění souborů protokolu Prohlížeče událostí

Chcete-li zobrazit název a umístění souborů protokolu Prohlížeče událostí, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Prohlížeč událostí.

  Dalším řešením je otevřít modul snap-in, který obsahuje Prohlížeč událostí.
 3. Klepnutím rozbalte Prohlížeč událostí (pokud již není rozbalený).
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na protokol, který chcete zobrazit, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Obecné.

  Název a umístění souboru protokolu jsou zobrazené v poli Název protokolu.
Zpět na začátek


Odkazy
Další informace o způsobu změny výchozího umístění souboru protokolu Prohlížeče událostí najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216169 Změna výchozího umístění souboru protokolu Prohlížeče událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o zobrazení a správě protokolů v Prohlížeči událostí získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
302542 Diagnostika potíží systému pomocí Prohlížeče událostí v systému Microsoft Windows 2000
235427 Zobrazení uložených protokolů událostí adresářové služby, serveru DNS a služby replikace souborů v jiném počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
172156 Odstranění poškozených souborů protokolu Prohlížeče událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o práci s Prohlížečem událostí najdete v nápovědě k Prohlížeči událostí. V Prohlížeči událostí klepněte na nabídku Akce a pak na příkaz Nápověda.

Zpět na začátek

Vlastnosti

ID článku: 315417 - Poslední kontrola: 01/24/2008 13:17:00 - Revize: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster KB315417
Váš názor