"Je třeba zadat parametr PrimaryOnly" Chyba při pokusu o přesunutí primární poštovní schránky Exchange Online v hybridní nasazení

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3160413
Poznámka: Průvodce konfigurací Hybrid, který je součástí konzoly Exchange Management Console v Microsoft Exchange Server 2010 již není podporována. Proto již používejte stará Průvodce konfigurací Hybrid. Místo toho použijte Průvodce konfigurací hybridní Office 365, která je k dispozici nahttp://aka.MS/HybridWizard. Další informace naleznete v tématu Průvodce konfigurací hybridní Office 365 Exchange 2010.
PROBLÉM
Hybridní nasazení místní Exchange Server a Exchange Online v Office 365, ve kterém jsou umístěny primární poštovní schránky v místním prostředí a archivační poštovní schránky jsou umístěné Exchange Online. Pokusíte-li se přesunout z místního prostředí pouze primární poštovní schránky Exchange online pomocí Centra správy serveru Exchange ve službách Office 365, obdržíte následující chybová zpráva.
Chyba: MigrationPermanentException: je třeba zadat parametr PrimaryOnly
PŘÍČINA
Středisku pro správce serveru Exchange není havethe možnost přesunout pouze primární poštovní schránka. Chcete-li to provést, musíte použít rutinyNew-MoveRequest .
ŘEŠENÍ
Chcete-li přesunout pouze primární poštovní schránka, postupujte takto:
  1. Připojte k Online serveru Exchange pomocí vzdáleného prostředí PowerShell. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShell.
  2. Spusťte následující příkaz:
    New-MoveRequest -Identity <user@contoso.com> -RemoteCredential (Get-Credential) -Remote -RemoteHostName 'on-premises mrsproxy url' -BatchName <Name of Batch> -PrimaryOnly -TargetDeliveryDomain <mail.onmicrosoft.com domain>
    Poznámka: Budete-li vyzváni k zadání pověření, zadejte svá pověření místního serveru Exchange.
Další informace o rutinyNew-MoveRequestvizNový MoveRequest.
DALŠÍ INFORMACE
Rutina New-MigrationBatch společně s parametrem - PrimaryOnlymůžete také přesunout pouze primární poštovní schránka. Další informace o této rutiny naleznete v tématuNové MigrationBatch.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 Web nebo Server Exchange fór TechNet.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

خصائص

رقم الموضوع: 3160413 - آخر مراجعة: 07/11/2016 19:26:00 - المراجعة: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3160413 KbMtcs
تعليقات