Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Sdílení připojení k Internetu pomocí protokolu PPPoE v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje způsob sdílení připojení k Internetu pomocí protokolu PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) v domácí síti nebo v malé kancelářské síti.
Další informace
Připojení domácí sítě nebo malé kancelářské sítě k Internetu můžete realizovat pomocí funkce Sdílení připojení k Internetu (ICS) systému Windows XP. Můžete mít například domácí síť, v níž se počítač se systémem Windows XP připojuje k Internetu prostřednictvím širokopásmového připojení PPPoE. Pokud v počítači používajícím připojení PPPoE povolíte službu ICS, můžete zajistit služby překladu adres (NAT), adresování a překladu adres IP pro všechny počítače v síti.

Mějte na paměti, že pro povolení služby ICS je nutné, aby počítače se systémem Windows XP měly dva síťové adaptéry – jeden pro domácí nebo kancelářskou síť a druhý pro připojení k Internetu.

V tomto článku se předpokládá, že připojení PPPoE je nastaveno a že příslušný hostitel ICS se může úspěšně připojit k Internetu.

Další informace o vytvoření připojení protokolu PPPoE v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283070 POSTUPY: Vytvoření připojení protokolu PPPoE v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Povolení Sdílení připojení k Internetu na širokopásmovém síťovém připojení PPPoE

  1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Síťová připojení.
  2. Ve skupině Širokopásmové připojení vyberte připojení PPPoE a pak v části Práce se sítí klepněte na položku Upravit nastavení tohoto připojení.
  3. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače.
  4. Připojení PPPoE se chová stejným způsobem, jako telefonické připojení k síti (DUN). Můžete požadovat, aby se připojení automaticky navázalo, jakmile se o připojení k Internetu pokusí jiný počítač v síti. V takovém případě zaškrtněte políčko Navázat vytáčené připojení při každém pokusu některého z počítačů o přístup k Internetu.
  5. Pokud chcete umožnit, aby sdílení připojení k Internetu mohli povolit nebo zakázat ostatní uživatelé sítě, zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti řídit či zakázat sdílení připojení k Internetu.
  6. V seznamu Sdílení připojení k Internetu v části Připojení k domácí síti vyberte připojení LAN (Local Area Network), kterým je počítač, který sdílí připojení PPPoE k Internetu, spojen s ostatními počítači v síti.

    POZNÁMKA: Vybrané připojení ke sdílení musí být externím připojením, které spojuje hostitele ICS s Internetem. Pokud vyberete nesprávné připojení, nebude sdílené připojení k Internetu fungovat.
POZNÁMKA: Funkci ICS v systému Windows XP může povolit pouze uživatel s oprávněním správce.

DŮLEŽITÉ: Po povolení funkce ICS obdrží síťový adaptér připojený k domácí nebo malé kancelářské síti novou statickou adresu IP 192.168.0.1 s maskou podsítě 255.255.255.0. Stávající připojení TCP v síti mohou být ztracena. V případě potřeby je nutné je znovu vytvořit.

Potíže s konfigurací a použitím

Funkce ICS je určena pro použití v malých nebo domácích kancelářích, kde je konfigurace sítě a připojení k Internetu řízeno počítačem se systémem Windows XP, v němž je nastaveno sdílené připojení. Předpokládá se, že tento počítač představuje pro danou síť jediné připojení k Internetu, jedinou bránu do Internetu a že nastavuje všechny interní síťové adresy. Očekává se, že všichni hostitelé v síti kromě hostitele ICS budou nakonfigurováni tak, že budou dostávat adresu IP a konfiguraci DNS automaticky.

Po povolení funkce ICS nebude možné upravit výchozí konfiguraci sítě. Konfigurace zahrnuje změnu rozsahu přidělovaných privátních adres IP (alokátor DHCP), povolení nebo zákaz služby DNS nebo konfiguraci rozsahu veřejných adres IP.

Pokud uživatelé pracující v domácí kanceláři potřebují získat přístup k podnikové síti připojené k Internetu prostřednictvím serveru tunelového propojení, je třeba pro tyto uživatele vytvořit připojení k virtuální privátní síti (VPN), která zajistí tunelové propojení mezi počítačem v síti sdílející připojení k Internetu a podnikovým serverem tunelového propojení v Internetu. Připojení VPN je ověřené a zabezpečené a vytvořením tunelového propojení zajišťuje přidělení správných adres IP a adres serverů DNS a WINS pro podnikovou síť.

U programů a služeb, které mají správně pracovat v Internetu, je ve většině případů nutné nastavit správnou konfiguraci. Pokud například chtějí uživatelé domácí sítě hrát hru s jinými uživateli Internetu, je třeba u dané hry nakonfigurovat připojení, u kterého je povolena funkce ICS. Služby, které poskytujete, je nutné nakonfigurovat tak, aby k nim uživatelé Internetu měli přístup.

Další informace o příbuzných tématech naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
298800 Řada klientů PPPoE od třetích dodavatelů nemusí v systému Windows XP správně fungovat nebo se úspěšně nainstalovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279658 Chybová zpráva Chyba 633 při spuštění širokopásmového připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 316276 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:40:38 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbnetwork KB316276
Váš názor